ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

မေလးရွားႏုိင္ငံသားအိမ္ရွင္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးသည္ သူ၏အိမ္ေဖာ္အိမ္အကူ အသက္ ၂၆-ႏွစ္အရြယ္ရွိ အင္ဒုိးနီးရွားႏုိင္ငံသူ Win Farida (From East Java) အား ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ (မီးပူျဖင့္ အပူကပ္ျခင္း၊ ရုိက္ႏွက္ျခင္း) တုိ႕ေၾကာင့္ မေလးရွားတရားရုံးက ေထာင္ဒဏ္ ၈-ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲသည္။

တရားခံျဖစ္ေသာ ျမက္ျဖတ္လုပ္ငန္းကန္ထရုိက္တာ A. Vealu (၄၂- ႏွစ္) သည္ ပီနန္ေျမာက္ပုိင္း ခရုိင္တရားတြင္ အမိန္႕ခ်ၿပီးၿပီးခ်င္း၊ ေထာင္ဒဏ္ကုိ ခ်က္ခ်င္းမခံရေသးဘဲ၊ ယင္း၏အသနားခံစာကုိတင္ထားသည္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ (New Straits Times မေလးရွားသတင္းစာ)။ သူ၏ ဇနီးသည္ ျဖစ္ေသာ S.M. Poongavanam သည္ ၂၀၀၉ ေမလတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၈-ႏွစ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ သူသည္လည္း သူတုိ႕အိမ္ေဖာ္ကုိ မီးပူႏွင့္ အပူကပ္ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း စသည္အမႈမ်ားႏွင့္ အျပစ္ေပးခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပီနန္ေျမာက္ပုိင္း ခရုိင္တရားရုံးတရားသူႀကီး Roslan မွ အမိန္႕ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။


သူတုိ႕၏ အိမ္ေဖာ္မိန္းခေလးကုိ အေ၀းေျပးလမ္းေဘးတစ္ေနရာတြင္ သတိလစ္ေမ့ေမ်ာလ်က္ေတြ႕ရၿပီး (ဓာတ္ပုံ - From My launchpad News)၊ သူမက အိမ္ရွင္ A. Vealu သည္ သူမအား အႀကိမ္ႀကိမ္ မုဒိန္းက်င့္ ခဲ့ေၾကာင္း တုိင္ၾကားခဲ့သည္။ သူမ၏ ကုိယ္ခႏၶာအႏွံ႕ မီးေလာင္ထားသည္႕ႀကီးမား ေသာ ဒဏ္ရာကြက္ႀကီးမ်ား (မီးပူႏွင့္ကပ္ခံရ၍) ႏွင့္ ကြဲရာ၊ ကုတ္ရာ၊ ျခစ္ရာမ်ားကုိေတြ႕ရသည္။ ဤအမႈသည္ အင္ဒုိနီးရွားမွ အိမ္ေဖာ္တင္ပို႕မႈကုိ ရပ္ဆုိင္းလုိက္သည္႕ အမႈအေၾကာင္းရင္း မ်ားစြာအနက္မွ တစ္မႈ ျဖစ္သည္။

Vealu ႏွင့္ သူ၏ဇနီး Poongavanam တုိ႕သည္ ထုိအမႈေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးစလုံးတရားစြဲဆုိခံခဲ့ရသည္။ Poongavanam မွာ ၂၀၀၉ ေမလတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၈-ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ စခံရၿပီးျဖစ္သည္။ Vealu မွာအသနားခံစာတင္ထား၍ ျပစ္ဒဏ္ကုိ ေရႊ႕ဆုိင္းထားသည္။ (အသနားခံစာရွဳံး - ယခုအခ်ိန္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ခံေနရပါသည္။)

Malaysian Association of Foreign Maid Agencies မွထုတ္ျပန္ခ်က္အရ မေလးရွားတြင္အိမ္ေဖာ္ႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမအေရတြက္ 170,000 ရွိပါသည္။

မေလးရွားရွိ အလုပ္သမားႏွင့္အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားကုိကာကြယ္မႈေပးေနေသာ Tenaganita မွ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံအစုိးရထံ မေလးရွားသုိ႕ အိမ္ေဖာ္ႏွင့္အိမ္အကူမ်ား မပုိ႕ရန္ ပန္ၾကားလႊာပုိ႕ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ မေလးရွားအစုိးရဘက္မွလည္း အိမ္အလုပ္သမမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးေသာ ဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ေပးမည္ ဟုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီက အင္ဒုိနီးရွားအိမ္ေဖာ္မိန္းခေလးေသဆုံးမႈမွာ အိမ္ရွင္၏ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ မေလးရွားရဲဘက္မွေျပာသည္မွာ သူမသည္ ညွဥ္းဆဲခံရျခင္းေၾကာင့္ေသဆုံးျခင္းမဟုတ္၊ အဆုတ္ေရာင္ျခင္းေၾကာင့္ေသဆုံးသည္ဟု လိမ္လည္ထြက္ဆုိခဲ့ၾကသည္။

ကေမၻာဒီးယားအိမ္ေဖာ္၊အိမ္အကူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မေလးရွားရွိ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ Tenaganita ကေျပာသည္မွာ မေလးရွားတြင္အိမ္ေဖာ္ အိမ္အကူအလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားမွာ အသက္ ၂၁-ေအာက္ျဖစ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္ (အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတစ္ဦး အနည္းဆုံးရွိရမည္႕အသက္) အျပင္၊ အလုပ္၀န္ပိေစမႈမ်ား၊ မတရားမႈမ်ားကုိ ေတြ႕ရသည္႕အတြက္ေၾကာင့္ မေလးရွား ေခတ္သစ္ကၽြန္စနစ္သက္၀င္ လ်က္ရွိေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

မေလးရွားသည္ ယခုအခါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးငယ္မ်ား ႏုိင္ငံအႏွံႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာတြင္လုပ္ေဆာင္ေနသည္႕အတြက္ ယင္းတုိ႕၏ အိမ္မႈကိစၥမ်ားခုိင္းေစ ရန္အိမ္ေဖာ္အိမ္အကူမ်ားလုိေၾကာင္း၊ အစုိးရကုိ ေတာင္းဆုိေနၾကသည္။ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားက မေလးရွားလူမ်ဳိးတုိ႕သည္ အိမ္ေဖာ္အိမ္အကူ မရွိ ဘဲမိမိတုိ႕၏ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္သာတာ၀န္ယူ သင့္ေၾကာင္း ေျပာဆုိပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ျမန္မာမိန္းခေလးမ်ား မေလးရွားတြင္အိမ္ကၽြန္ အျဖစ္ ႏွိပ္စက္ခံရေစရန္ ႏွင့္ သူတုိ႕အက်ဳိးအျမတ္တစ္ခုတည္းကုိသာ ၾကည္႕၍ ႀကံ႕ဖြံ႕အစုိးရ ႏွင့္ အေပါင္းပါတုိ႕သည္ ႀကံစည္ႀကဳိးပမ္းလ်က္ရွိၾကပါသည္။ ျမန္မာျပည္သားအားလုံး တတ္ႏုိင္သည္႕ဘက္မွ တားဆီးႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ ဤသုိ႕ေသာျဖစ္ရပ္မွန္ ဆုိး၀ါးမႈမ်ားကုိ ျမန္မာျပည္အႏွံ႕ မိန္းခေလးမ်ားႏွင့္ သူတုိ႕၏ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ား သိရွိေစရန္ ၀ုိင္း၀န္းႀကဳိးပမ္းၾကေစဖုိ႕…ေလးစားစြာ တုိက္တြန္းလုိက္ ရပါသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

Friend Ever (ႏြားေက်ာင္းသား)

Ref: Agence France-Presse 13.04.2011 Saturday

Global News Inquirer News
www.thejakartaglobe.com
http://www.bangkokpost.com/news/asia/251666/malaysian-gets-8-years-for-abusing-indonesian-maid
Maid’s Name and other detail is from - http://www.deccanchronicle.com/channels/world/asia/

0 comments: