ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

မြန္ျပည္နယ္ စာတိုက္လုပ္ငန္းမွ ျပစ္ဒဏ္ျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူ ျဖစ္ျပီး ယခု လက္ရွိ ပဲခူးတိုင္း (အေ႐ွ႕) ေၾကးနန္း လုပ္ငန္း သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူ ေဒၚျမတ္သႏၱာ၀င္း (လထ/မန္ေနဂ်ာ) နွင့္ မိခင္ ျဖစ္သူ ေဒၚခင္ေဌး၀င္း(အျငိမ္းစား ၀န္ထမ္း) သည္ ရံုးဖြဲစည္းပံု နွင့္ ေၾကးနန္း ဌာန ဆိုင္ရာတြင္ မည္သို႔မွ ပက္သက္ျခင္း မရွိဘဲ

 1. ရံုးတြင္း ကိစၥ မ်ားကို ၀င္ေရာက္ စြတ္ဖက္ျပီး၀န္ထမ္းမ်ားအား ရိုင္းျပစြာ ခိုင္းေစျခင္း
 2. ရံုးျပင္ပ မိသားစု ကိစၥမ်ားတြင္လည္း ၀န္ထမ္းမ်ားအား အသံုးျပဳ ခိုင္းေစျခင္း
 3. ပဲခူးတိုင္း(အေရွ႔ )နယ္ရုံးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဒိုက္ဦး ၊ျဖဴး၊ ေညာင္ေလးပင္တို႔ မွ လစဥ္ ေငြ ၅၀၀၀၀ (ငါးေသာင္းက်ပ္)ကို ေခါင္းစဥ္မဲ့ ေတာင္းရမ္းျပီး စားရင္းမဲ့ လက္မွတ္ မထိုးဘဲ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚခင္ေဌး၀င္း အမည္ျဖင့္ ဘဏ္မွ လြဲ ေပးေနရျခင္း။
အဆိုပါ ရံုးခြဲမွ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ လစဥ္ ၅၀၀၀၀ က်ပ္ရရွိရန္ အသည္းအသန္ၾကိဳးစားကာ ေဒၚခင္ေဌး၀င္းအမည္နွင့္ လြဲရန္ ဖိအားေပး ခိုင္းေစျခင္းကို ခံေနရပါသည္။

ထို႔ျပင္ ၀န္ထမ္း မ်ားအား အလုပ္ျပဳတ္ သြားျခင္လား ဟူေသာ ခ်ိန္းေျခာက္ စကားျဖင့္ အလုပ္ထြက္ရန္ ဖိအားေပးျခင္းကို ရင္ဆိုင္ ေနရပါသည္။

ထို႔ျပင္ တိုင္းမန္ ေနဂ်ာနွင့္ ပူးေပါင္းကာ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္းတြင္ ေၾကးနန္း စခန္းမ်ားဖြင့္ကာ ဖက္စ္ဖုန္း ထားျပီး pco တင္ကာ ၀န္ထမ္းမ်ားကို မိသားစု အသံုးစရိတ္ ရွာခိုင္းေနသည္ဟုလဲ ၾကားသိ ရပါသည္။

ဒိုက္ဦး ၊ျဖဴး၊ ေညာင္ေလးပင္တို႔မွ လစဥ္ ပံုမွန္ ေငြလြဲ ေပးေနရျခင္း အေပၚ သက္ဆိုင္ရာ ဘဏ္ခြဲမ်ားမွ တဆင့္ စံုစမ္း သိရွိနိုင္ျပီး ဌာန
လက္ေအာက္ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ လည္း ေခၚယူ စစ္ေဆး အတည္ျပဳျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ နိုင္ပါသည္။
အထက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရံုး၀န္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပရန္ သင့္ မသင့္ ကို ခ်င့္ခ်ိန္ျပီး မိမိတို႔၏ အလုပ္ခြင္ ေရရွည္ တည္တန္႔ေရးကို ဦးစားေပးကာ ယခုလို အြန္လိုင္းမွ တဆင့္ တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
တရား၀င္ တိုင္ၾကားပါကလည္း အထက္လူၾကီး မ်ား မွ ေသခ်ာ စစ္ေပးလွ်င္ ေတာ္ေသးသည္။ မစစ္ေပးပါ က တိုင္ၾကားသူသာ ျပန္လည္ သက္ေရာက္မည္ ဆိုးပါ သျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား စာနာေသာ စိတ္ထားျဖင့္ တင္ျပေတာင္းဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

0 comments: