ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

ယေန႔ လက္ခံရရွိေသာ အင္န္အယ္ဒီ ေၾကညာခ်က္ ၂၁ ကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ဇူလိုင္ ၂၄ မွ စ၍ ႏွစ္ဘက္ အျပီးသတ္ ေလ်ာက္လဲျခင္း၊ ဇူလိုင္ ၂၈ တြင္ ေနာက္ဆုံး ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးျခင္းႏွင့္ ဇူလိုင္ ၃၁ ၊ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ တရားရုံး စီရင္ခ်က္ ခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စစ္အုပ္စုတို႔၏ တရား ရင္ဆိုင္ ေနမႈကို မွတ္တမ္းတင္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

0 comments: