ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

Proportional Representation (PR) အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္က်င့္သုံးမွဳအား လုံး၀ သေဘာမတူ လက္မခံပါ။

Proportional Representation (PR) အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္ဟာ မဲအေရအတြက္ အခ်ဴိးအစား အတိုင္း ႏိုင္ငံေရး ပါတီတစ္ခုခ်င္းစီတိုင္း အတြက္ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာ ရရွိေစေသာ အခ်ဳိးက် စနစ္ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီ အမည္ခံ အေယာင္ျပ အာဏာရွင္ စနစ္ က်င့္သုံးေနဆဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အေနအထားႏွင့္ လုံး၀ မကိုက္ညီသည့္ အျပင္၊ အာဏာရွင္ အုပ္စု၏ ေ၀ပုံက် အာဏာ ခြဲေ၀ ကိုင္တြယ္ အုပ္ခ်ဴပ္မည့္ စနစ္ ျဖစ္မည္ ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စစ္စစ္မွန္မွန္ က်င့္သုံးခြင့္ မရွိ၊ မရရွိေသးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေန အခ်ိန္အခါတြင္ Proportional Representation (PR) အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပစနစ္သည္ အာဏာရွင္တို ့ အလိုက် ဖန္တီးစီမံ အၾကံအဖန္မ်ားျဖင့္ အာဏာရွင္လက္သပ္ေမြး ေပါက္ဖြားသည့္ အာဏာရွင္လက္သစ္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အလိုတူအလိုက် ဂြင္လွလွ စီစဥ္ၾကသည့္ ပုလင္းတူ ဗူးစို ့ အေမမတူ ဖေအကြဲ ကိုယ္က်ဳိးရွာ အေခ်ာင္လမ္းစဥ္လိုက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လက္ခ်င္းခ်ိတ္ဆက္၍ ျပည္သူလူထုအား ဒုကၡေရာက္ေအာင္ လုပ္ၾကမည့္ မ်ားစြာအႏၱရာယ္ၾကီးေစႏိုင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္ေပသည္။
စကားရွင္းရွင္း ေျပာရလွ်င္ အုတ္ေရာေရာ ေက်ာက္ေရာေရာ အေခ်ာင္သမား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေမြးစားအာဏာရွင္လက္ပါးေစႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားပါ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၀င္ထိုင္ခြင့္ ရေစမည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။ ဤသို ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီတိုင္းမွ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ခြင့္ဖန္တီးသည့္ အာဏာရွင္တို ့လုပ္ရပ္သည္ မက္လုံးၾကီးသဖြယ္ အားလုံး သိမ္းက်ဳံးေခၚယူ၍၊ စစ္မွန္စြာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာ ျပည္သူ ့ကိုယ္စားလွယ္စစ္စစ္မ်ားျဖင့္သာ အရည္အခ်င္း မွန္ကန္ျပည့္၀စြာျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းသည့္ ျပည္သူ ့အစိုးရ ေပၚေပါက္ေရး၏ အႏွစ္သာရကို ဖ်က္ဆီးျခင္းလည္း ျဖစ္ေပသည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ နာဂစ္ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ကန္ ့သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္ထားေသာ ဥပေဒပုဒ္မမ်ား မျပင္မဆင္ မပယ္မဖ်က္ေသးသမွ်၊ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္အတြင္း ျပည္သူလူထုမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွက္ျခင္း မခံရေသာ ကိုယ္စားလွယ္အတုအေယာင္မ်ား ရွိေနေသးသမွ်၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမ်ားအား ျပည္သူလူထုမွ တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မရရွိေသးသမွ် ဗိုလ္ခ်ဴပ္ၾကီး ဗို္လ္ခ်ဴပ္ေဟာင္းမ်ားမွအစ စစ္ေဘာင္းဘီခြ်တ္ အရပ္သားအုပ္ခ်ဴပ္ေရးဘက္သို ့ အသြင္ေျပာင္း ကူးေျပာင္းျခယ္လွယ္အုပ္ခ်ဴပ္ေနမွဳမ်ား ရွိေနေသးသမွ် ဒီမိုကေရစီခုတုံးလုပ္ ဗန္းျပေသာ Proportional Representation (PR) အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္ ျဖစ္ေပၚက်င့္သုံးရန္ စီမံမွဳသည္ အာဏာရွင္အစိုးရအတြက္ အသက္ဆက္ေစရုံသာမက အားအင္ၾကီးထြားေစရန္ အားေဆးေသာက္သုံးျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုအား အဆိပ္ေဆးတိုက္ေကြ်းျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။
သို ့ျဖစ္၍ စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ မေပၚေပါက္ေသးသ၍၊ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၂၅% ေသာ ေရြးေကာက္ခံမဟုတ္သည့္သူမ်ား ရွိေနေသးသ၍၊ ျပည္သူလူထုမွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမ်ားအား တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မရွိေသးသ၍၊ စစ္ေဘာင္းဘီခြ်တ္၍ အရပ္သားအုပ္ခ်ဴပ္ေရးဘက္သို ့ အသြင္ေျပာင္း ကူးေျပာင္းျခယ္လွယ္အုပ္ခ်ဴပ္ေနမွဳမ်ားရွိေနေသးသ၍ Proportional Representation (PR) အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္ က်င့္သုံးမွဳအား လုံး၀ သေဘာမတူ လက္မခံပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
ေလးစားလ်က္ -
နစ္ေနမန္း။

0 comments: