ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

အမ်ဳိးေစာင့္ျခင္း - ကုလားမ်ား မည္သည့္ ေနရာတြင္ မုဒိန္းမႈ က်ဴးလြန္ မည္ကို မ်က္ေျခ မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

သာသနာကို ထိန္းသိမ္းျခင္း - သံဃာမ်ားကို ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းျခင္း

ဘာသာကို ေစာင့္ျခင္း - ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို ၀င္စီးၿပီး ရဲျဖင့္ အေစာင့္ ခ်ထားျခင္း

အမ်ဳိးသားေရး - အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားကို အဆက္မျပတ္ ေ၀ဖန္ႏွိပ္ကြပ္ၿပီး စစ္တပ္ႏွင့္ အစိုးရကို ေဘာမျခင္း

အမ်ဳိးသားသစၥာေဖာက္ - ဘာသာ၊ သာသနာ ညႇိဳးႏြမ္းမည္ကို စိုးရိမ္သူမ်ား

(ရွိေသးရင္ ထပ္ျဖည့္ၾကပါဦး)

0 comments: