ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarksႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားလြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ ရန္ကုန္တြင္ စတင္လိုက္ၿပီ ...ဇန္န၀ါရီ ၇၊ ၂၀၁၂ ၊ နံနက္ ၁၀ နာရီ “ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ” အဖြဲ႕ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမိသားစု၀င္မ်ား အိမ္သို႔ သြားေရာက္အားေပးသည့္ လႈပ္ရွားမႈကို ယေန႔စတင္လိုက္သည္။ ယခုလႈပ္ရွားမႈတြင္ အက်ဥ္းသားမိသားစု ကြန္ရက္၊ Generation Wave ၊ ႏိုင္...ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႕တို႔မွ ပါ၀င္သည္။ နံနက္ ၈ နာရီ ၃၀ တြင္ တာေမြပလာဇာေရွ႕မွ လူအင္အား ၁၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ျဖင့္ စတင္ထြက္ခြာထြက္ခြာၾကသည္။ ပထမဦးဆံုး တာေမြဗလီအနီးရွိ ဦးေက်ာ္မင္း (CRPP အဖြဲ႕၀င္) အိမ္သို႔ သြားေရာက္သည္ဟု သိရသည္။ ေနာက္ထပ္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၁၅ ဦး၏ ေနအိမ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္မည္ဟု သိရသည္။ 


သတင္းရင္းျမစ္.....Yangon Press Internationalႏွင့္Burma VJ Media Network

0 comments: