ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

Blinker Hacker Group မွ နအဖ အား DDos ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ ေနမႈမ်ားကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းမွ စတင္ျပီး ရပ္တန္႔ ထားလိုက္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ Blinker Hacker အဖြဲ႔မွ ထိုသို႔ ရပ္တန္႔ လိုက္ျခင္းမွာ အမ်ား ျပည္သူ သံုးစြဲေနေသာ ကြန္ရက္ကို ထိခုိက္ ေနပါသည္ဟု နအဖမွ ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ ပက္သက္ျပီး အမွန္ တကယ္ ထိခိုက္မႈ ရွိ မရွိကို အမ်ား ျပည္သူမ်ား သိရွိ ေစရန္ ျဖစ္ျပီး ၊ ထိုသို႔ ရပ္တန္႔ ထားခ်ိန္တြင္ အမ်ား ျပည္သူ သံုးစြဲေနေသာ အင္တာနက္ လိုင္းမ်ား ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ လာျခင္း ရွိမရွိကုိ ေစာင့္ၾကည့္ ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ား ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ အင္တာနက္လိုင္းမ်ား ေကာင္းမြန္ တိုးတက္ လာျခင္း ရွိမရွိကို သံုးသပ္ ျပီး blinkhackergroup@gmail.com သုိ႔ တိုက္ရိုက္ သတင္း ေပးပို႔ ဆက္သြယ္ ႏိုင္ေၾကာင္း blinker hacker group မွ ယေန႔မွ စတင္ျပီး တစ္လခန္႔ ေစာင့္ၾကည့္ ေနမည္ ျဖစ္ျပီး တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ လာျခင္း မရွိပါက နအဖ ၀န္ၾကီး ဌာနလိုင္းမ်ား စစ္တပ္ အသံုးျပဳ ေနေသာ ကြန္ရက္မ်ားကို ယခုထက္ ပိုမို ျမွင့္တင္ျပီး တိုက္ခုိက္ သြားမည္ဟု ေျပာၾကား ပါသည္။ ျမန္မာ ျပည္တြင္း အင္တာနက္ လိုင္းမ်ား အသံုးျပဳေနပံုမွာ China, Thai , India တို႔အား border gateway ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ထားရွိျပီး se me we 3 ေရေအာက္ ဆက္ေၾကာင္း ျဖင့္လဲ ဆက္သြယ္ ထားရွိပါသည္။ အမ်ား ျပည္သူတို႔ သံုးစြဲေနေသာ လိုင္းမ်ားကို se me we 3 ျဖင့္သာ ခ်ိတ္ဆက္ ထားရွိေပးျပီး Inland gateway မ်ားကို စစ္တပ္ႏွင့္ ၀န္ၾကီး ဌာန မ်ားမွသာ ရယူ သံုးစြဲေနျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ အဖြဲ႔ အေနျဖင့္ အမ်ား ျပည္သူ သံုးစြဲေနေသာ လိုင္းမ်ားအား မထိခိုက္ေစပဲ တိုက္ခိုက္ ေနခဲ့ေၾကာင္း ထိုသို႔ တိုက္ခိုက္ ေနျခင္းေၾကာင့္ အမ်ား ျပည္သူ သံုးစြဲမႈ ထိခိုက္ျခင္း မရွိပဲ နအဖ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား ၀န္ၾကီး ဌာနမ်ား စစ္တပ္ ကြန္ရက္မ်ား ကို ထိေရာက္စြာ တိုက္ခိုက္ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားပါသည္။

အမ်ား ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ နအဖ မွ ျပည္ပ တိုက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ အင္တာနက္ လိုင္းမ်ား ေႏွးေကြး ေနသည္ ဆိုသည့္ သတင္း ျဖန္႔ခ်ီခ်က္အား နားမေယာင္ၾကပါရန္ႏွင့္ ယခု တိုက္ခိုက္မႈ တစ္လခန္႔ ရပ္နား လိုက္ခ်ိန္တြင္ အမွန္တကယ္ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေႏွးေကြးျခင္း သို႔မဟုတ္ နအဖ မွ အမ်ားျပည္သူမ်ား အား အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈ သတင္းအခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈ အေ၀းေရာက္ မိသားစုမ်ား online ေတြ႔ဆံုမႈ စသည့္ လူမႈ အခြင့္အေရး မ်ားကို ပိတ္ပင္ တားဆီး ခ်င္ေသာ ေစတနာဆိုး လား ဆိုသည္မွာ အမ်ား ျပည္သူမ်ား လက္ေတြ႔ သိရွိ လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ပါသည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ ကမာၻတြင္ ဒုတိယ အဆုိး၀ါးဆံုး အင္တာနက္ ပိတ္ပင္မႈ ႏိုင္ငံ အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိ ေနျပီ ျဖစ္ျပီး အမ်ား ျပည္သူ သံုးစြဲေနေသာ အီးေမးလ္ ႏွင့္ ကို္ယ္ေရး ကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ၾကားျဖတ္ ေစာင့္ၾကည့္ ရယူေနမႈမ်ားလဲ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ အမ်ား ျပည္သူမ်ား ယခု သတင္းကို ဆက္လက္ ျဖန္႔ေ၀ ေပးပါရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ ေဒသတြင္း အင္တာနက္လိုင္းမ်ား က်ဆင္းမႈ မ်ားကို အီးေမးလ္ေပးပို႔ ရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ blinkhackergroup@gmail.com (not for chatting)
http://www.blinkhackergroup.net သို႔ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရႈ ႏိုင္ပါသည္။