ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks


ေျမၾသဇာ ရဲေဘာ္မ်ားမွ မ အိမ္သာ အတြင္း ကပ္ေနေသာပံု


ျပည္သူသာ အမိ ျပည္သူသာ အဖ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ဒီလုိလည္း အေျခအေန ကို ေစာင့္ၾကည့္ရေသးတယ္။


ဆုိင္ကယ္ရပ္နားထားရာ ေနရာလည္း မခ်န္ခဲ့ဘူး
အေဆာင္ေတြထဲထိ ယူလာျပီး ေသခ်ာ ဖတ္ရွဳ႔ေလ့လာေနေသာ ေက်ာင္းသားတဦး
၁၇ စာေမးပြဲ စမယ္ဆုိတဲ့ အခ်ိန္ဇယား ဘုတ္မွာလည္း ကပ္ခဲ့တယ္။
ပဲခူးတုိင္း ပဲခူုးျမိဳ႔ ဇုိင္းဂႏုိင္း ေတာင္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြါးခဲ့သည့္ စစ္တပ္၏ လူမဆန္မွုမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး စစ္အစုိးရ တာဝန္ရွိသူမွ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးကုိ တရားဝင္ ေတာင္းပန္ရန္ႏွင့္ မည္သုိ႔မည္ပံု အျပစ္ေပး အေရးယူထားတယ္ ဆုိတာမ်ားကုိ ေျပာၾကားေပးရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္၊ ျမန္မာျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ႏွင့့္္ ျပည္သူသာ အမိ၊ျပည္သူသာ အဖ ဆုိသည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား ကုိ မႏၱေလးတုိင္း ရတနာပံုတကၠသုိလ္ဝင္းအတြင္း က်ား/မ အိမ္သာမ်ား၊ ဆုိင္ကယ္ရပ္နားရာ ေနရာမ်ားႏွင့္ လူေနေဆာင္မ်ား အတြင္းသုိ႔ လူထုတရပ္လံုးႏွင့္စေတးခံ အေကာင္းဆံုးေျမၾသဇာ အဖြဲ႔ မွ လုိက္လံကပ္ျခင္း၊ေဝငွျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္္။

အေကာင္းဆုံးေျမၾသဇာ (The Best Manure)
T B M
http://www.thebestmanure.org