ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

ရခိုင္သမိုင္းသုေတသီ ရမၼာ၀တီ အသွ်င္ပညာစာရ ႏွင့္ပတ္သက္၍
ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ အဖြဲ ့၀င္မ်ား၏ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္

ရက္စဲြ၊၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၉)ရက္။

၇၁-ႏွစ္ေျမာက္ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမေန ့။

ရခိုင္ျပည္သူ ့အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို သက္စြန္ ့ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရင္း မတရားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေန ရေသာ ရခိုင္သမိုင္းသုေတသီ ရမၼာ၀တီ အသွ်င္ပညာစာရ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ ့အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ အဖြဲ ့၀င္မ်ား၏သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ကို ၄င္းတို ့၏ ဆႏၵ အရ (၉-၉-၂၀၁၀)ေန ့တြင္က်ေရာက္ေသာ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမပ်ံလြန္ေတာ္မူသည့္(၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ေအာက္ေမ့ ဘြယ္ေန ့တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပပါသည္။

(၁) စစ္ေတြၿမိဳ ့၊မဟာမုနိဗုဒၶ၀ိဟာရေက်ာင္းတိုက္၊ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ရခိုင္သမိုင္းသုေတသီ ရမၼာ၀တီ အသွ်င္ပညာစာရ အား (၂၇-၇-၂၀၁၀)ေန ့တြင္ မတရား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းၿပီး၊သကၤန္းကို အတင္းအၾကပ္ ဆြဲခၽြတ္၍ အဓမၼလူ၀တ္လဲကာ၊ အစာမေကၽြး ေရမေပးဘဲ ရက္အေတာ္ၾကာ ရက္စက္စြာညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္၊ ရိုက္ႏွက္ကန္ေက်ာက္လ်က္ လူမဆန္စြာ စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းမွာ ရခိုင္၏စစ္မွန္ေသာေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္ ႀကီးကိုေစာ္ကားရာေရာက္ၿပီး၊ ဥပေဒႏွင့္မညီ ႀကီးမားေသာလူ ့အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မွဳျဖစ္သည္။

(၂) ရခိုင္သမိုင္းသုေတသီ ဆရာေတာ္အား ဖမ္းဆီးၿပီး၊အာဏာပိုင္တို ့က သက္ဆိုင္သူ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာ ေတာ္ႏွင့္ရခိုင္လူမ်ဳိးတို ့၏ဆႏၵကို လံုး၀ဆန္ ့က်င္လ်က္၊ ေက်ာင္းရွိရခိုင္ကေလးငယ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ဌာေန တိုင္းရင္းေဒသကို အဓမၼစြန္ ့ခြာေစၿပီးအတင္းအၾကပ္ေျပာင္းေရႊ ့ေနရာခ်ထားျခင္း၊ရခိုင္လူမ်ဳိးတို ့၏အသက္ တမွ်အေရးႀကီးလွေသာရခိုင္ေရွွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားကိုအဓမၼ သိမ္းပိုက္ယူေဆာင္ျခင္းတို ့မွာ လူသားမ်ဳိး ႏြယ္စုမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ႀကီးမားလွေသာ ရာဇ၀တ္မွဳႀကီးပင္ျဖစ္ေပသည္။

(၃)ဆရာေတာ္အား လူမဆန္ေသာစြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ တရားစီရင္မွဳျပဳရာတြင္လည္း သက္ေသအမ်ားစုမွာ ကေလးသူငယ္မ်ားျဖစ္ေနျခင္း၊သက္ေသမ်ားကိုမိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ေတြ ့ခြင့္လံုး၀မရေစဘဲဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ထားျခင္း၊စြပ္စြဲခံရသူဘက္မွေတာင္းဆိုျခင္းမရွိဘဲ သက္ေသမ်ားကို အာဏာပိုင္တို ့အလိုက်ထြက္ဆိုလာေစရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေခၚယူစစ္ေဆးျခင္း၊တရားခြင္၌ သက္ေသမ်ားေၾကာက္လန္ ့ေစႏိုင္သည့္ မလိုလားအပ္ေသာ လံုၿခံဳ ေရးတပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ား၀င္ေရာက္အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္မွတ္တမ္းယူေနျခင္း၊ မတရားစြပ္စြဲခံရသူဆရာေတာ္ ႏွင့္ ၄င္း၏ေရွ ့ေနတို ့အမွဳကိစၥေဆြးေႏြးရာတြင္လြတ္လပ္မွဳလံုး၀မရွိျခင္း၊တရားခြင္အားအမ်ားျပည္သူၾကားနာခြင့္ လံုး၀မရရွိျခင္း အပါအ၀င္အျခားဥပေဒႏွင့္မညီ၊တရားမွ်တမွဳလံုးမရွိေသာလုပ္ရပ္မ်ားသည္ တရားစီရင္ေရးမူကို လံုး၀ပ်က္စီးေစၿပီး၊အျပစ္မဲ့သူအား ႏိုင္ငံေရးအရလုပ္ႀကံအျပစ္ေပးရန္တမင္ႀကံရြယ္ထားေၾကာင္းမွာသိသာ ထင္ရွား ေနပါသည္။

(၄)ဤသို ့ရခိုင္သမိုင္းသုေတသီ ရမၼာ၀တီ အသွ်င္ပညာစာရအား မတရားလုပ္ႀကံျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး အတြက္မည္သို့မွ်အက်ဳိးမရွိႏိုင္သလို၊ တိုင္းရင္းသားေသြးစည္းညီညြတ္မွဳကို မ်ားစြာထိခိုက္ေစေသာေၾကာင့္ ဆရာေတာ္အားျခြင္းခ်က္မရွိ(ခ်က္ခ်င္း)ျပန္လႊတ္ေပးၿပီး၊ေက်ာင္းမွအဓမၼသိမ္းယူသြားခဲ့ေသာ ရခိုင္ကေလးငယ္ မ်ားႏွင့္ရခိုင္သမိုင္းအေမြအႏွစ္မ်ားကို မူလေနရာ၊မူလပိုင္ရွင္လက္သို ့အျမန္ဆံုးျပန္လည္ထားရွိရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အဖြဲ ့ခ်ဳပ္အဖြဲ ့၀င္မ်ားက အေလးအနက္ဆႏၵျပဳသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အဖြဲ ့ခ်ဳပ္အဖြဲ ့၀င္မ်ား၏ဆႏၵႏွင့္သမိုင္းေပးတာ၀န္အရ-

ဦးသိန္းလွဳိင္

တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး

ရခိိုင္ျပည္နယ္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲခ်ဳပ္