ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

ဇူလုိင္ ဆယ့္ကုိး တပ္လွန္႔ ႏူိးသည္
ဒုိ႔မ်ိဳး စဥ္ဆက္ တုိင္သနည္း။

ဆယ့္ကုိး ဇူလုိင္ မေမ့ႏူိင္တည့္
မုိးရက္မုိးခါ ျဖစ္ေနပါလည္း
႐ႈသာ ျမက္ခင္း နံနက္ခင္းႏွင့္
ယင္းသည့္ စေန ၿဂိဳလ္ဆုိး ေမႊခဲ့။

တြင္း၀န္ ရုံးဆီ ဆယ္နာရီႏွင့္
စြန္းသည္ ဟုိဘက္ နာရီ၀က္တြင္
ျပည္တြက္ ေရးရာ မ်ား၀န္တာကုိ
ျဖာျဖာ တနည္း ေခါင္းေဆာင္ၾကီးတုိ႔
စုစည္း တေထြ ေဆြးေႏြး ေနစဥ္

ဂ်စ္ကားစိမ္းမွ ဆင္းသက္ ၾကၿပီး
လက္မွ ေတာ္မီ စတင္းခ်ီလွ်က္
တပ္မည္ နံပါတ္ ဆယ့္ႏွစ္ မွတ္သည့္
စစ္တပ္ ၀တ္စုံ အေရၿခဳံတုိ႔
စုၿပံဳ တက္သြား မိနစ္ ျခား၀ယ္

နားကြဲ မတတ္ ဒလစပ္လွ်င္
ပစ္ခတ္ ဆူညံ ေသနတ္ သံတုိ႔
မုိးယံ ထုိးေဖာက္ ေလ၀ယ္ ေႏွာက္သည္
ထက္ေအာက္ ၀န္းက်င္ တုန္သနည္း ။

က်ည္ပြင့္ သံလည္း
မုိးယံကုိဖြင့္ ေလ၀ယ္ လြင့္သည္
ယမ္းပြင့္ ယမ္းခုိး ေ၀သတည္း ။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ျပည့္ခ်စ္ ပန္းႏွင့္
ေခါင္နန္း စာဆုိ ဦးဘခ်ိဳျပင္
ၾကည္ညိဳ ဆပြား ဒုိ႔အားထားသည့္
ေစာ္ဘြား မုိင္းပြန္ လူရည္ခြၽန္လွ
သခင္ျမႏွင့္
တကြ တူၿပိဳင္ မန္းဘခုိင္ ၊
ၾကိဳင္လႈိင္ သတင္း ဦးဘ၀င္း
ပ်ံ႕သင္း ဂုဏ္ျဒပ္ ဦးရာဇတ္တုိ႔
ပစ္သတ္ ခံရ ေဆာင္ခန္းမ၀ယ္
လဲက် ေသဆုံး ေသြးနီ ဖုံးသည္ -------
ဆုံရွဳံးခဲ႕ရေလၿပီတကား ။

ဤသတင္းလွ်င္
ခ်က္ျခင္း ပ်ံ႕သြား ျပည္သူ႔ နားသုိ႔
သိၾကား မၾကာ ျပည္လုံး မွာလည္း
သည္းညွာ ပ်က္ျပဳန္း ႀကိမ္မီး အုံးသုိ႔
ယူက်ံဳး မရ မ်က္ရည္ က်ခဲ့---------- ၊
တသ ႏွေျမာ အေသေစာဟု
ေသာက လႈိက္ဖုိ ရွုိက္ငင္ ငုိမိ
ရက္ကုိ လစား ခ်ိန္ေတြမ်ားသည္
ေျခာက္ဆယ့္ သုံးႏွစ္ တုိင္ခဲ့ၿပီ။

ျပည္သူ႔ လြတ္လပ္ေရး အသက္ေပး၍
စေတး ခံသြား ေခါင္းေဆာင္မ်ား အတြက္
ဒုိ႔ကား တဖန္ ေဆာင္ရြက္ ရန္ကား
မိျမန္ အတြက္ စြမ္းသည့္ ဘက္မွ
ဆထက္ ၾကိဳးကုတ္ အားမာန္ ထုတ္၍
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ခ်မွတ္ လမ္းစဥ္ ျမတ္ကုိ
က်င့္အပ္ လုိက္နာ သြားရန္သာတည္း ။

ဆယ့္ကုိး ဇူလုိင္ မေမ့ႏူိင္သည္

ဇူလုိင္ ဆယ့္ကုိး တပ္လန္႔ ႏူိးသည္ --------၊
ဒုိ႔မ်ိဳး စဥ္ဆက္ တုိင္သတည္း ။

ထြဏ္းေနႏြယ္