ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks


မွတ္ပုံတင္ ထပ္မံလုပ္ဖို ့မလို၊ ယခင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ဥပေဒအရသာ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

၁။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လုံး၀ လက္မခံႏိုင္၊ အဖြဲ ့ခ်ဴပ္၏ ေရႊဂုံတိုင္ေႀကညာခ်က္ကို ကိုင္စြဲထားရမည္။

She would never accept the 2008 State Constitution of the military junta and would stick to Shwegonedine Declaration, which was issued by the NLD on April 29 last year.

၂။ တရားမွ်တမွဳ မရွိ၊ တစ္ဘက္သတ္ ေရးဆြဲထားသည့္ ဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္ျခင္းကို လုံး၀လက္မခံႏိုင္ပါ။ ဥပေဒပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္း မက်။

She would never accept political party registration law and elections promulgated by the military junta as these laws are unjust and unfair.

၃။ အဖြဲ ့ခ်ဴပ္သည္ က်မ၏ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္း မဟုတ္၊ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းလည္း မဟုတ္။

The NLD is not her own property. Neither is it the property of anyone.

၄။ အဖြဲ ့ခ်ဴပ္အတြင္း လူေမြးသည့္အလုပ္၊ လူေမြးသည္ဟု ယူဆႏိုင္သည့္အလုပ္မ်ား လုံး၀ မႀကဳိက္၊ လက္မခံ။

She is not in favour of hatching personal followers within the NLD.

၅။ ျပည္သူလူထုကို ေျပာႀကားလိုတာက မိမိတတ္ႏိုင္သေလာက္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး ႀကဳိးပမ္းမွဳကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားပါ။

She would like to say the people of Burma that she would continue to strive for democracy in Burma.

၆။ အဖြဲ ့ခ်ဴပ္ ဖ်က္သိမ္းခံရလွ်င္ အဖြဲ ့ခ်ဴပ္ ပ်က္စီးသည္ဟု မယူဆ၊ ပ်က္စီးျခင္း မဟုတ္။

Even if the NLD is abolished, she does not consider it as the end of the NLD.

0 comments: