ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

၃.၁၀ .၂၀၀၉ တြင္ သံဃာေတာ္မ်ား ရြတ္ဆိုၾကရမည့္ ပါဠိဘာသာျဖင့္ ရြတ္ဆုိေသာ တတိယအႀကိမ္ ပတၱနိကၠဳဇၨနကံေဆာင္ သပိတ္ ကမၼ၀ါစာ
ပါဠိဘာသာျဖင့္ ရြတ္ဆုိေသာကမၼ၀ါစာ
သုဏာတု ေမ ဘေႏၲ သံေဃာ ။ စ႑ာ ရုဒၶါ ရဘသာ ၀ိေဟသကာ အဒယလုကာ မဟာေစာရ ေယာဓရာဇာေနာ မရမၼရေ႒ ဘိကၡဴနံ မာေရႏၲိ သံဃဥၥ ဗႏၶႏၲိ ၀ိေဟေဌႏၲိ အေကၠာသႏၲိ ပရိဘာသႏၲိ ၊ ယဒိ သံဃႆ ပတၱကလႅံ သံေဃာ စ႑ာ ရုဒၶြြြါနံ ရဘာသာနံ ၀ိေဟသကာနံ အဒယာလုကာနံ မဟာေစာရ ေယာဓရာဇူနံ ပတၱံ နိုကၠဳေဇၨယ် ၊ အသေမၻာဂံ သံေဃန ကေရယ် ၊ ဧသာ ဉတၱိ။        ။

သုဏာတု ေမ ဘေႏၲ သံေဃာ ။ စ႑ာ ရုဒၶါ ရဘသာ ၀ိေဟသကာ အဒယလုကာ မဟာေစာရေယာဓရာဇာေနာ မရမၼရေ႒ ဘိကၡဴနံ မာေရႏၲိ သံဃဥၥ ဗႏၶႏၲိ ၀ိေဟေဌႏၲိ အေကၠာသႏၲိ ပရိဘာသႏၲိ ၊ သံေဃာ စ႑ာနံ ရုဒၶြြြါနံ ရဘသာနံ ၀ိေဟသကာနံ အဒယာလုကာနံ မဟာေစာရေယာဓရာဇူနံ ပတၱံ နိုကၠဳဇၨတိ ၊ အသေမၻာဂံ သံေဃန ကေရာတိ ၊ ယႆာ ယသၼေတာ ခမတိ ၊ စ႑ာနံ ရုဒၶြြြါနံ ရဘသာနံ ၀ိေဟသကာနံ အဒယာလုကာနံ မဟာေစာရေယာဓရာဇူနံ ပတၱံ နိုကၠဳဇၨနာ ၊ အသေမၻာဂံ သံေဃန ကရဏံ ၊ ေသာ တုဏွႆ ၊ ယႆ နကၡမတိ ၊ ေသာ ဘာေသယ်။        ။

နိုကၠဳဇၨိေတာ သံေဃန ၊ ခမတိ သံဃႆ ၊ တသၼာ တုဏွီ ဧ၀ေမတံ ဓာရယာမိ။

၃.၁၀.၂၀၀၉ သီတင္းကြ်တ္ လျပည့္ သံဃာ့ ပ၀ါဏာ ပဲြေန႔တြင္ ပ၀ါရဏာျပဳရာ ေက်ာင္းတုိက္ မ်ားတြင္ သံဃာေတာ္မ်ား စုေပါင္းညီညာ ရြတ္ဆုိၾကမည့္ ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္၏ ၀ိနည္းဥပေဒေတာ္ ကမၼ၀ါစာျဖစ္ပါသည္။

လက္ဆင့္ကမ္း ျဖန္႔ေ၀ေပးၾကပါ။ ပရင္တာျဖင့္ ထုတ္ပါ။ မိတၱဴကူးပါ။ ပရင္တာ မိတၱဴ မရွိက လက္ေရးျဖင့္ ကူး၍ ေက်ာင္းတုိက္မ်ားသို႔ ဆက္ကပ္ေပးၾကပါရန္ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ပါသည္။

ျမန္မာ နုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာ ရဟန္းပ်ိဳ သမဂၢနွင့္ သံဃာ့ သာမဂၢီအဖဲြ႕


PDF ဖိုင္ျဖင့္ ေဒါင္းလုပ္ ရယူရန္

0 comments: