ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

-ေက်ာ္သိခၤ-
“ယုတ္မာတဲ့မ်က္ခြက္၊ စုတ္ခ်ာတဲ့မ်က္ခြက္”
“အရွက္မ႐ွိတဲ့မ်က္ခြက္၊ ႏွစ္ဘက္မၾကည့္တဲ့မ်က္ခြက္”
“တဏွာမ်ားတဲ့မ်က္ခြက္၊ မာယာမ်ားတဲ့မ်က္ခြက္”
“အစာေတာင္းတဲ့မ်က္ခြက္၊ မသာေလာင္းရဲ႕မ်က္ခြက္”
“အမ်ိဳးျဖဳတ္မယ့္မ်က္ခြက္၊ သူခိုးလုပ္တဲ့မ်က္ခြက္”
“ဘုန္းႀကီးသတ္တဲ့မ်က္ခြက္၊ ကုန္းၿပီးဟပ္တဲ့မ်က္ခြက္”
“ၿပိဳင္ဘက္ကင္းတဲ့မ်က္ခြက္၊ ႏိုင္ထက္နင္းမယ့္မ်က္ခြက္”
“ဥာဏ္မ်ားလွတဲ့မ်က္ခြက္၊ ခံစားရမယ့္မ်က္ခြက္”
“အာဏာေပါတဲ့မ်က္ခြက္၊ ပါ၀ါေလွ်ာမယ့္မ်က္ခြက္”
“ဒီတစ္ခါ႐ံူးမယ့္မ်က္ခြက္၊ လူတကာမုန္းတဲ့မ်က္ခြက္”
“ဗီလိမ္႐ုပ္နဲ႔မ်က္ခြက္၊ ဇီ၀ိန္ခ်ဳပ္မယ့္မ်က္ခြက္”
“လုပ္ႀကံေတာ့မယ့္မ်က္ခြက္၊ သုႆန္ေလွ်ာမယ့္မ်က္ခြက္”
“မေသေသးတဲ့မ်က္ခြက္၊ မေအေပးရဲ႕မ်က္ခြက္”
“နဂိုမလွေတာ့တဲ့မ်က္ခြက္၊ သၿဂၤိဳဟ္ရေတာ့မယ့္မ်က္ခြက္”
“ဖ်ာလိပ္ပတ္ရမယ့္မ်က္ခြက္၊ ငါႏွိပ္စက္ရမယ့္မ်က္ခြက္”
“မိန္းမ႐ႈံးတဲ့မ်က္ခြက္၊ ကိစၥတံုးမယ့္မ်က္ခြက္”

source by : ကိုမိုးသီးဇြန္

0 comments: