ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

အေဝးေရာက္အစိုးရ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပုိ၍ေဝးရာသို႔ ဆုတ္ခြာျခင္း
ဝင္းထိန္
၂၀၀၉ခု၊ ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႔မွစ၍ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ( ျပည္ပေရာက္အစိုးရ NCGUB ) ၏ နယ္စပ္ေဒသ႐ံုးခြဲ (မဲေဆာက္႐ံုးခြဲ) ကို ပိတ္ပစ္ရန္ အေဝးေရာက္ အစိုးရမင္းမ်ား၏ အမိန္႔ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ကာ ပိတ္သိမ္းလိုက္သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ အလွဴရွင္မ်ားက ေငြမေပးႏိုင္ေတာ့၍ ဟုဆိုသည္။ NCGUB ႐ံုးႏွင့္ တြဲလ်က္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး သုေတသန မွတ္တမ္း႐ံုးကိုလည္း ပိတ္လိုက္ၿပီးျဖစ္ သည္။

NCGUB နယ္စပ္ေဒသ႐ံုးႏွင့္ တြဲလ်က္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရေသာ MPU ( ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သမဂၢ) ႐ံုးကိုလည္း အေဝးေရာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဦးဘိုလွတင့္က ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔က ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ၿပီး ပိတ္ရန္ေျပာခဲ့သည္။ အမတ္မ်ား၏ စားစရိတ္၊ ႐ံုးစရိတ္မ်ားကို အလွဴရွင္ (ဒိုနာမ်ား) က မေပးေတာ့၍ ပိတ္ရန္ လာေျပာပါသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ေရွ႕တလွမ္းတိုး ေနာက္ႏွစ္လမ္းဆုတ္

MPU၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား႐ံုးမွာ NCGUB ၏ အေထာက္အပံ့ မရေသာ္ျငားလည္း၊ ဆက္ လက္၍ ခိုင္မာစြာျဖင့္ လႈပ္ရွားရန္ ႐ံုးခန္းကို ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု သိရွိရပါသည္။ ယခင္႐ံုးေနရာမွာ ပင္ မဖယ္ရွားဘဲ ရပ္တည္သြားမည္ဟု သိရသည္။
NCGUB ကို အေရးဆိုလာျခင္း

မဲေဆာက္ NCGUB ႐ံုးအား၊ လံုေလာက္ေသာ ျပင္ဆင္ခ်ိန္မေပးဘဲ ႐ုတ္တရက္ပိတ္ျခင္း၊ အလုပ္သမားဝန္ ထမ္းမ်ားအား ႏို႔တစ္မေပးဘဲ လက္ရွိအလုပ္မွ ႐ုတ္တရက္ ျဖဳတ္ပစ္ျခင္း၊ စသည္တို႔ေၾကာင့္ မဲေဆာက္ေန အ ေဝးေရာက္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီး ခြန္ျမင့္ထြန္းမွာ ေလ်ာ္ေၾကးရရန္ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ အတိုင္ၾကားခံထားရသည္ ဟု သိရွိရသည္။

အေၾကာင္းအရင္းခံ

ယခုကဲ့သို႔ NCGUB ႏွင့္ တြဲဖက္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ MPU ႐ံုးကို ပိတ္ခိုင္းျခင္းမွာ MPU ဒု-ဥကၠ႒ ေဒၚစန္းစန္း တဦးတည္းအား ဒပ္ဗလင္ညီလာခံအၿပီးေနာက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား၊ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ယခုတဖန္ MPU ႐ံုးကို ဒိုနာအေၾကာင္းျပ ပိတ္ခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းတို႔၏ (၇) ဦး ဝန္ႀကီး (အေဝးေရာက္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား) ကို ဆက္လက္၍ လစာေထာက္ပံ့ေပးသြားဦးမည္ဟု သိရွိရပါသည္။ ဒပ္ဗ လင္ညီလာခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႔ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမွ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈတခုျဖစ္သည့္ NCGUB ကို တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ အျခားသင့္ေတာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ တိုး ခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းရန္ဟူေသာ NCUB ႏွင့္ MPU ၏ မူသေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ႐ြက္ျခင္းမွ ေရွာင္လႊဲျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု နယ္စပ္ေဒသရွိ ႏိုင္ငံေရးအကဲအျဖတ္မ်ားက သံုးသပ္ေနၾက သည္။

(၇) ဦးအဖြဲ႔

NCGUB သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အေပါင္းအပါဝန္ႀကီး (၇) ဦးသာရွိသည့္ အေဝးေရာက္မင္းမ်ား အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ (၃) ဦးမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေနထိုင္ၾကၿပီး က်န္ဝန္ႀကီး (၄) ဦးမွာ မဲ ေဆာက္တြင္ အေျခစိုက္သည္ဟု စံုစမ္းသိရွိရပါသည္။

ဝင္းထိန္
(၂၀၀၉၊ ဇြန္၊ မဲေဆာက္)
ေဒါက္တာလြမ္းေဆြ ဘေလာ့ဂ္မွ ရယူမွ်ေ၀ပါသည္။

0 comments: