ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google BookmarksLarge View အႀကီးၾကည့္ရန္Large View အႀကီးၾကည့္ရန္Large View အႀကီးၾကည့္ရန္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးရန္ ေနာ္ေဝ လႊတ္ေတာ္အမတ္ Hans Olav Syversen၊ က ေမလ ၁၈ ရက္၊ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္က ေအာ္စလိုျမိဳ႕တြင္ ေတာင္းဆုိလိုက္ျပီး စစ္အစိုးရ၏ တရားစြဲဆိုခ်က္ကိုလည္း ရႈတ္ခ်သြားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအသင္း (ေနာ္ေဝ)၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔ (ေနာ္ေဝဌာနခြဲ) ႏွင့္ ေနာ္ေဝ-ျမန္မာ ေကာ္မတီတို႔က အခမ္းအနားကို ပူးတြဲ က်င္းပခဲ့သည္။

0 comments: