ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဴပ္၏ ေရႊဂုံတိုင္ေႀကညာခ်က္အား ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားမွ စုေပါင္း၍ သေဘာ တူညီ ႀကေႀကာင္း ေထာက္ခံေႀကညာမွဳအား အင္အားစုေပါင္း (၆၀) ခန္ ့မွ ေမလ (၈) ရက္ေန ့ ေန ့စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ေႀကညာ ပါသည္။

ယခုကဲ့သို ့ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အင္အားစုမ်ား၏ ႏိုင္ငံတကာ လွဳပ္ရွားမွဳ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ စုေပါင္း ေႀကညာခ်က္အား အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဴပ္၏ ေရႊဂုံတိုင္ ေႀကညာခ်က္အား ေထာက္ခံရန္ သေဘာတူညီႀကေသာ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား အားလုံးအား ဆက္လက္ ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိျပီး အဆိုပါအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ အမည္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာတို႔အား ထပ္မံ၍ ျဖည့္စြက္ ေဖၚျပ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္လိုေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ Global Action for Burma (GAB) http://gab-burma.weebly.com/ သို႔ လည္းေကာင္း (သို ့မဟုတ္) -

စိုင္းမ်ဳိး၀င္း (ျပည္ေထာင္စု လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ) ida0072@gmail.com

နန္းသီတာေအး (ဓႏုအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ ့) ntda.dwg@gmail.com

သို ့လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ရန္ ေလးစားစြာ အေႀကာင္းႀကား ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဴပ္၏ ေရႊဂုံတိုင္ ေႀကညာခ်က္အား သေဘာ တူညီေႀကာင္း ေႀကညာခ်က္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၏ အမည္စာရင္းအား အေသးစိတ္ ႀကည့္ရွဴႏိုင္ပါသည္။သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုး ႀကသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ -

Overseas Burmese Patriots (OBP)

All Burma Students League (ABSL)

Burma Political Prisoners’ Union (BPPU)

Arakan League for Democracy (Exile-Japan) ALD (Exile- Japan)

Burma Democratic Action Group (BDA Group)

Chin National Community (CNC)

Democratic Federation of Burma (DFB)

Federation of Workers Union of the Burmese Citizen in Japan (FWUBC)

Kachin National Organization, Japan (KNO-JP)

Kachin State National Congress Party for Democracy (Liberated Area-Japan Branch)

Karen National League (KNL)

League for Democracy in Burma (LDB)

Naga National Society (NNS)

National Democratic Front (Burma) (NDF-B), Representative for Japan

Palaung National Society (PNS)

Punnyagari Mon National Society (PMNS)

Shan Nationalities for Democracy (Japan) SND (Japan)

Shan State Nationalities for democracy (Japan) SSND (Japan)

Confederation of National Youth for Burma (CNUB)

Burma Democratic Concern (BDC)

Union of Human Right Council (UHRC)

Danu National Council

Akha Public Army (APA)

Maingtha Youth Group(MYG)

Lahu Human Right Group (L.H.R.G)

Kokant Human Right Group (K.H.R.G)

Khamti Women Action Group(KWA)

The Best Manure

Kokant Youth Affairs Committee – KYAC

Maw Shan Public Army (M.S.P.A)

Khamti Public Army- KPA

Kokant Women Action Group

Palaung Human Rights Group

Intha Youth Affairs Committee

Palaung Women Action Group

Danu Youth Affairs Committee (D.Y.A.C)

Akha Liberty Army

Danu Women Group

Akha Human Right Action Group

Akha Youth Affairs Committee

Danu Public Army – D.P.A

Maingtha Public Army

Khamti Youth Affairs Committee

Akha Women Action Group

Palaung Youth Society – PYS

Pa-oh Human Right Action Group

Danu Youth Affairs Committee

Maw Shan Youth Society

Pa-Oh Youth Society

Pa-oh Public Army

International Burmese Monks Organization (Canada Branch)

Lahu Youth Society – Thailand

NLD(LA) CANADA

Burmese Students' Democratic Organization

Burmese Muslim Association (Canada)

Patriotism, Liberation, Dignity

Patriotic Karen Association

New Blood Comrades (Union of Burma)

Karen Canadian Community (KCC)

F R E E BU RMA F ED E R A T ION ( F B F )

ကိုနစ္ေနမန္း

0 comments: