ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္းတိုက္ေတြ႕ရေသာ လံုျခံေရးရယူထားေသာ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေက်ာင္းတိုက္မွ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဇြန္လ ၁၁ရက္ နံနက္ ၁နာရီ ဝန္းက်င္ခန္႕က ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္၊ မဇၥၽိမ
ရန္ကုုန္ (မဇၥၽိမ)။ ။ ရန္ကုုန္တိုုင္း တာေမြျမိဳ႕ မဟာသႏၲိသုခ ေက်ာင္းတုိက္အား ဇြန္လ ၁၀ ရက္ ညတြင္ ရဲမ်ားက လံုုျခံဳေရး အင္းအား အလံုုးအရင္းျဖင္႔ ေနရာယူ ဝင္ေရာက္ျပီး၊ ေက်ာင္းအတြင္းမွ ဆရာေတာ္မ်ားကို ဇြန္လ ၁၁ရက္ နံနက္ ဝဝ နာရီ ၃ဝခန္႔တြင္ မွန္လံု ကားၾကီးမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ပရိယတၱိ တကၠသိုလ္သို႔ ပင့္ေဆာင္သြားသည္။

ေက်ာင္းအတြင္းရွိ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္မ်ားကို ေရႊစင္စၾကၤာကား သံုးစီး အပါအဝင္ အျခားမွန္လံုကား ေျခာက္စီးျဖင့္ တင္ကာ ပင့္ေဆာင္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ေရွ႕ဆံုး ေရႊစင္စၾကၤာကား ၆ဃ/၉၃၃၅ ေပၚတြင္ မဟာသႏၲိသုခ ေက်ာင္းတုိက္မွ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ကိုယ္ေတာ္မ်ား ပါဝင္ၿပီး အျခားကားအခ်ဳိ႕တြင္မူ ေက်ာင္းတုိက္က မဟုတ္သည့္ မည္သည့္ေက်ာင္းတုိက္ကမွန္း မသိသည့္ ကိုယ္ေတာ္မ်ား ပါဝင္သည္ဟု ထိုေနရာတြင္ ေရာက္ရွိသည့္ မဇၥၽိမအယ္ဒီတာက ေျပာသည္။

ယင္းဆရာေတာ္မ်ားကို တုိင္းသာသနာေရး ဦးစီးအဖြဲ႕က ပင့္ေဆာင္သြားျခင္းျဖစ္သည္ဟုု ေက်ာင္းတုိက္မွ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဒကာ ဒကာမမ်ားက မဇၥၽိမကို ေျပာသည္။

ျဖစ္ခဲ့သည့္ အေျခအေနသည္ ေက်ာင္းတုိက္ကို ဝင္စီးသည့္ အေျခအေနဟု ေျပာလို႔ရသည္ဟု ထုိေနရာတြင္ ေရာက္ရွိသည့္ မဇၥၽိမသတင္းေထာက္ႏွင့္ အယ္ဒီတာမ်ားက ဆုိသည္။

ယခုုကဲ့သိုု႔ ျဖစ္ရပ္ႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး အခင္းျဖစ္ပြားရာတြင္ ရဲအရာရိွကိုု ေမးျမန္းရာ သာသနာေရးဦးစီးဌာနကိုသာ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ ရဲမွဴးႀကီး သက္လြင္က ထိုုေနရာတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကိုေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္းတိုက္ေတြ႕ရေသာ လံုျခံေရးရယူထားေသာ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေက်ာင္းတိုက္မွ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဇြန္လ ၁၁ရက္ နံနက္ ၁နာရီ ဝန္းက်င္ခန္႕က ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္၊ မဇၥၽိမ)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္းတိုက္ေတြ႕ရေသာ လံုျခံေရးရယူထားေသာ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေက်ာင္းတိုက္မွ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဇြန္လ ၁၁ရက္ နံနက္ ၁နာရီ ဝန္းက်င္ခန္႕က ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္၊ မဇၥၽိမ)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္းတိုက္ေတြ႕ရေသာ လံုျခံေရးရယူထားေသာ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေက်ာင္းတိုက္မွ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဇြန္လ ၁၁ရက္ နံနက္ ၁နာရီ ဝန္းက်င္ခန္႕က ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္၊ မဇၥၽိမ)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္းတိုက္ေတြ႕ရေသာ လံုျခံေရးရယူထားေသာ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေက်ာင္းတိုက္မွ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဇြန္လ ၁၁ရက္ နံနက္ ၁နာရီ ဝန္းက်င္ခန္႕က ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္၊ မဇၥၽိမ)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္းတိုက္ေတြ႕ရေသာ လံုျခံေရးရယူထားေသာ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေက်ာင္းတိုက္မွ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဇြန္လ ၁၁ရက္ နံနက္ ၁နာရီ ဝန္းက်င္ခန္႕က ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္၊ မဇၥၽိမ)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္းတိုက္ေတြ႕ရေသာ လံုျခံေရးရယူထားေသာ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေက်ာင္းတိုက္မွ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဇြန္လ ၁၁ရက္ နံနက္ ၁နာရီ ဝန္းက်င္ခန္႕က ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္၊ မဇၥၽိမ)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္းတိုက္ေတြ႕ရေသာ လံုျခံေရးရယူထားေသာ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေက်ာင္းတိုက္မွ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဇြန္လ ၁၁ရက္ နံနက္ ၁နာရီ ဝန္းက်င္ခန္႕က ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္၊ မဇၥၽိမ)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္းတိုက္ေတြ႕ရေသာ လံုျခံေရးရယူထားေသာ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေက်ာင္းတိုက္မွ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဇြန္လ ၁၁ရက္ နံနက္ ၁နာရီ ဝန္းက်င္ခန္႕က ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္၊ မဇၥၽိမ)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္းတိုက္ေတြ႕ရေသာ လံုျခံေရးရယူထားေသာ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေက်ာင္းတိုက္မွ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဇြန္လ ၁၁ရက္ နံနက္ ၁နာရီ ဝန္းက်င္ခန္႕က ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္၊ မဇၥၽိမ)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္းတိုက္ေတြ႕ရေသာ လံုျခံေရးရယူထားေသာ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေက်ာင္းတိုက္မွ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဇြန္လ ၁၁ရက္ နံနက္ ၁နာရီ ဝန္းက်င္ခန္႕က ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္၊ မဇၥၽိမ)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္းတိုက္ေတြ႕ရေသာ လံုျခံေရးရယူထားေသာ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေက်ာင္းတိုက္မွ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဇြန္လ ၁၁ရက္ နံနက္ ၁နာရီ ဝန္းက်င္ခန္႕က ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္၊ မဇၥၽိမ)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္းတိုက္ေတြ႕ရေသာ လံုျခံေရးရယူထားေသာ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေက်ာင္းတိုက္မွ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဇြန္လ ၁၁ရက္ နံနက္ ၁နာရီ ဝန္းက်င္ခန္႕က ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္၊ မဇၥၽိမ)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္းတိုက္ေတြ႕ရေသာ လံုျခံေရးရယူထားေသာ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေက်ာင္းတိုက္မွ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဇြန္လ ၁၁ရက္ နံနက္ ၁နာရီ ဝန္းက်င္ခန္႕က ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္၊ မဇၥၽိမ)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္းတိုက္ေတြ႕ရေသာ လံုျခံေရးရယူထားေသာ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေက်ာင္းတိုက္မွ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဇြန္လ ၁၁ရက္ နံနက္ ၁နာရီ ဝန္းက်င္ခန္႕က ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္၊ မဇၥၽိမ)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္းတိုက္ေတြ႕ရေသာ လံုျခံေရးရယူထားေသာ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေက်ာင္းတိုက္မွ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဇြန္လ ၁၁ရက္ နံနက္ ၁နာရီ ဝန္းက်င္ခန္႕က ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္၊ မဇၥၽိမ)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္းတိုက္ေတြ႕ရေသာ လံုျခံေရးရယူထားေသာ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေက်ာင္းတိုက္မွ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဇြန္လ ၁၁ရက္ နံနက္ ၁နာရီ ဝန္းက်င္ခန္႕က ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္၊ မဇၥၽိမ)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္းတိုက္ေတြ႕ရေသာ လံုျခံေရးရယူထားေသာ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေက်ာင္းတိုက္မွ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဇြန္လ ၁၁ရက္ နံနက္ ၁နာရီ ဝန္းက်င္ခန္႕က ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္၊ မဇၥၽိမ)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္းတိုက္ေတြ႕ရေသာ လံုျခံေရးရယူထားေသာ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေက်ာင္းတိုက္မွ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဇြန္လ ၁၁ရက္ နံနက္ ၁နာရီ ဝန္းက်င္ခန္႕က ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္၊ မဇၥၽိမ)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္းတိုက္ေတြ႕ရေသာ လံုျခံေရးရယူထားေသာ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေက်ာင္းတိုက္မွ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဇြန္လ ၁၁ရက္ နံနက္ ၁နာရီ ဝန္းက်င္ခန္႕က ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္၊ မဇၥၽိမ)


source by : မဇၥ်ိမ သတင္းဌာန

0 comments: