ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

ပမာအားျဖင့္ အင္ဒိုုနီးရွားကိုု လုုပ္ၾကံလာေသာ ရွာရီရာျပဳျခင္း (အစၥလမ္ ဓမၼသတ္ ရွာရီရာ က်မ္းမွ က်င့္ထံုုး တိုု႔ကိုု လူမႈ ဥပေဒအျဖစ္ က်င့္သံုုးျခင္း) ကိုု အင္ဒိုုနီးရွား မူဆလင္ ဘာသာေရး ပညာရွင္ ဆီရဖိ အန္ဝါက သတိေပး ေဖာ္ျပရာတြင္ ဤလုုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ဘာသာေရး က်င့္ထံုုးကိုု ျပန္႔ပြားဖိုု႔ရာ ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရိုုးရိုုးဟုု ယူဆ၍ မရ၊ ၎လုုပ္ရပ္သည္ ခက္ထန္ရန္ လိုုေသာ လူမႈေရး၊ႏုုိင္ငံေရး ရူေဒါင့္ တခုုကိုု အစဥ္အလာတြင္ သည္းညွင္းခံမႈကိုု က်င့္သံုုးသလိုု ယဥ္ေက်းမႈတိုု႔ ၾကြယ္ဝစံုုလင္သည့္ ဤႏိုုင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ ေပၚလာေစရန္ တိက်စြာ ၾကံစည္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အလားတူ ကိစၥမ်ိဳးကိုု ႏိုုင္ငံ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႔ရရာ ယင္းတိုု႔ထဲမွ တစ္ႏိုုင္ငံမွာ မေလးရွား ျဖစ္ျပီး သမိုုင္းအားျဖင့္ ဤႏိုုင္ငံသည္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံုု ႏွင့္ အလွမ္း က်ယ္သည့္ ႏိုုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္တိုု႔ ေပါၾကြယ္ခဲ့သည့္တိုုင္ အစၥလမ္အမည္ကိုု သံုုး၍ ထိပ္တုုိက္ ရင္ဆိုု္င္မႈကိုု လုုိလားေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ိုဳး ျဖစ္ထြန္းလာေအာင္ တဟုုန္ထိုုး ျမွင့္တင္ေပးမႈတိုု႔ ေပါက္ပ်က္ လာခဲ့ပါသည္။ ဤသိုု႔ ႏိုုင္ငံေရး အစြန္းေရာက္ ကိစၥတိုု႔ကိုု ငါတိုု႔ တေတြ ခုုခံရမည့္ အေရးတြင္ ဦးစြာ ထင္ရွားသိျမင္ရမည့္ အေျခခံအခ်က္မွာ ယင္းႏိုုင္ငံေရး က်ားကြက္ တိုု႔သည္ (အင္ဒုုိနီးရွား ႏွင့္ မေလးရွား ကိစၥတိုု႔တြင္) အစၥလမ္ဘာသာ ဟူေသာ အမွတ္လကၡဏာကိုု ခုုတံုုးလုုပ္ၾကျခင္းသာ ျဖစ္ျပီးလွ်င္ ထိုုသိုု႔ ခုုတံုုးလုုပ္ျခင္းသည္ ရင္ဆုုိင္မႈ ပဋိပကၡတိုု႔ ျဖစ္ပြားလာေအာင္ အစီအစဥ္တက် ၾကံစည္စုုစည္းေသာ လုုပ္ရပ္တိုု႔တြင္ ၾကီးမားေသာ အစိတ္အပိုုင္း ျဖစ္ေနသည္ ဆိုုသည္ကိုု ေပတည္း။


စာခ်ပ္... ထိုု႔အတူသာပင္ ျမန္မာျပည္က ၉၆၉ လမ္းစဥ္တိုု႔ ဟူသည္မွာလည္း ဘာသာေရး လမ္းစဥ္ လံုုးဝ မဟုုတ္။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ၾကည့္တတ္ဖိုု႔ လိုုသည္မွာ ရန္လိုု ခက္ထန္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ခုု ျမန္မာျပည္တြင္ ေပၚေပါက္ လာေစရန္ တိတိပပ ထားရွိျပီး အလားတူ လုုပ္ေဆာင္ ေနသည့္ ၉၆၉ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေစတနာမ်ိဳးကိုု ျဖစ္၏။ လြန္ေလျပီးေသာ အမရပူရျမိဳ႕ မဟာဂႏၶာရုုံ ဆရာေတာ္ဘုုရားၾကီး ရွင္ဇနကာ ဘိဝံသက ၄င္း၏ ေထရုုပတၱိတြင္ ေရးသားခဲ့သည္မွာ “ ဒိုု႔ျမန္မာေတြ ဘာသာေရးအသိ မိုုက္မဲႏုုံနဲ႔တာဟာ ဘုုရားပင္လည္း ထင္ရွားရွိလ်က္ ဆင္းတုုဖ်က္တယ္။ တရားပင္လည္း ထင္ရွားရွိလ်က္ က်မ္းဂန္ ဖ်က္တယ္။ သံဃာပင္လည္း ထင္ရွားရွိလ်က္ ဘုုန္းၾကီးဖ်က္တယ္” ။ အတုုအေယာင္ အမွတ္ လကၡဏာ တိုု႔မည္သည္ စစ္မွန္ေသာ (ပရမတၱ) ဘုုရား၊ တရား၊ သံဃာတုုိ႔ကိုု ကိုုယ္စားမျပဳ။ ထို မစစ္မွန္သည့္ အမွတ္ လကၡဏာတိုု႔သည္ နဂိုုကတည္းက တရားဓမၼ၏ အမြန္ျမတ္ဆံုုး ဂုုဏ္ရည္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ သႏၷိဌိက (အဖန္တလဲလဲ ခ်င့္ႏိုုးစူးစမ္း ေဝဖန္အပ္ျခင္း) စသည့္ ဂုုဏ္ရည္မ်ိဳးကိုု ပိတ္ဖံုုးကာ ထားတတ္ ပါ၏။ ျပခဲ့သည့္ မေကာင္းေသာ ေစတနာမ်ိဳးကိုု တိတိက်က် ထားရွိျပီး ျဖန္႔ျဖဳးျပန္႔ပြားေစသည့္ ၉၆၉ လိုု အမွတ္ လကၡဏာမ်ိဳးမူကား ဆုုိဖြယ္ရာ မရွိ။ ကိုုးကြယ္ရန္လည္း မဟုုတ္၊ ကာကြယ္ရန္လည္း မဟုုတ္။ အထူးသိမွတ္အပ္သည့္ သေဘာမွာ ေလာကသံုုးပါး၏ အထြတ္ ျဖစ္သည့္ ဘုုရား၊ တရား၊ သံဃာ အစစ္အမွန္ တိုု႔၏ အျမတ္ဆံုုးေသာဂုုဏ္ရည္တိုု႔ ဟူသည္ မည္သိုု႔ေသာ ဘာသာေရး အမွတ္လကၡဏာကမွ စိုုးစဥ္းမွ်ပင္ ကိုုယ္စားမျပဳႏိုုင္ေၾကာင္း ဆုုိသည္ကိုု ေပတည္း။

ဝီရသူက ေျပာေသာ အင္ဒုုိနီးရွား ႏွင့္ မေလးရွားတိုု႔ သည္လိုု သူတိုု႔ အစၥလမ္ဘာသာတရားအတြက္လုုပ္လိုု႔ တံုု႔ျပန္တဲ့ အေနနဲ႔ ငါလည္း လိုုက္လုုပ္တယ္ ဆိုုေသာ ပရိယာယ္၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ဖံုုးအုုပ္ ထားေသာ ႏိုုင္ငံေရး လက္မည္းၾကီးကိုု ျမင္တတ္ပါေလ။ တကယ္ကေတာ့ တံုု႔ျပန္ ေသာ အေနျဖင့္ လိုုက္လုုပ္ျခင္း မဟုုတ္၊ ယင္းႏိုုင္ငံ တိုု႔တြင္ ျပဆိုု ခဲ့သလိုု ဘာသာေရးကိုု ႏိုုင္ငံေရး က်ားကြက္ထဲ ဝင္လာေအာင္ တုုပျပီး ဖန္တီး လိုုက္လုုပ္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါ၏ ။ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ယင္းႏိုုင္ငံတိုု႔၏ အေသးစိတ္ေသာ အတြင္း က်က် ႏုုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္သေဘာတိုု႔ကိုု ယခုုေလးတင္ကမွ ေထာင္မွ လြတ္လာသလိုု ေလာကီဖက္ ပညာအရည္အခ်င္းအားျဖင့္ အင္မတန္အားနည္းေသာ ဤသူသည္ ဘယ္လိုုမ်ိဳး ဖတ္မွတ္ သိရွိပါသနည္း။ ႏိုုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ သီအိုုရီ စာေပမ်ိဳး ဆိုုသည္မွာ အဂၤလိပ္စာ အေတာ္အတန္ ေကာင္းသူ တိုု႔ပင္ အေတာ္အတန္ အားစိုုက္ဖတ္ရေသာ ကိစၥမ်ိဳး ျဖစ္ပါ၏။ ၿပီး ႏိုုင္ငံငယ္မ်ား ျဖစ္ေသာ မေလးရွား ႏွင့္ အင္ဒိုုနီးရွား တိုု႔မွ ႏိုုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ ဆိုုသည္မွာ ယင္းႏိုုင္ငံတိုု႔၏ အေပၚယံကိစၥေတြသည္ပင္ ကမာၻ႔မီဒီယာေတြမွာ တခမ္းတနား ေပၚျပဳလာျဖစ္ၿပီး ပါေနတာမ်ဳိးလည္း မဟုုတ္။ ဒါကိုု ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သည္ဇာတ္လမ္းတြင္ ဝီရသူကိုု ေနာက္ကြယ္တြင္ ပံ့ပိုုးထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိျဖင့္ ၾကံေဆာင္ထားသည့္ မိစာၦပညာရွင္ တဦး (သိုု႔မဟုုတ္) အုုပ္စုုလိုုက္ ေနာက္မွာရွိေၾကာင္းကိုု ခန္႔မွန္း၍ ရေလာက္ပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ၉၆၉ ဟူသည္မွာ အင္ဒိုုနီးရွား ႏွင့္ မေလးရွားမွ ႏိုုင္ငံေရးစစ္တုုရင္ကြက္ကိုု တုုပၿပီး ထိုုစစ္တုုရင္ ကစားကြက္မ်ိဳးကိုု ျမန္မာျပည္တြင္ ကစား၍ ရေစရန္ ေငြေၾကး အင္အား ေတာင့္တင္းေသာ ႏိုုင္ငံေရး အင္အားစုုတစုုမွ အကြက္က်က် လုုပ္ေဆာင္ ဖန္တီးေနျခင္း သာတည္း။ ထိုုျဖစ္စဥ္ကိုု ေနာက္ကြယ္က လုုပ္ၾကံသူတုုိ႔၏ မူလ မဟာဗ်ဳဟာတြင္ ရွိသည့္ ေစတနာမူကား သင္းကြဲအုုပ္စုု အမုုန္းတရား ျဖစ္ထြန္းေရး ေခါင္းေဆာင္ ဝီရသူ ကဲ့သိုု႔ အစၥလမ္ ဘာသာကိုု တံုု႔ျပန္ျခင္း မဟုုတ္ေရးခ် မဟုုတ္ႏိုုင္ပါသတည္း။

ညိဳထြန္း source by : ေန႔သစ္

2 comments:

Win Zin Min Raja said...

http://wunzinminraja.blogspot.sg/

Win Zin Min Raja said...

All buddist people(old and young) should know and understand the hidden political agenda behind Wirathu.

http://wunzinminraja.blogspot.sg/