ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

မ်ဳိးသန္႔၊ကိုေပါက္| ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရရွိမႈ ရလဒ္ မ်ားအား ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ အဂၤါေန႔ ညေနတြင္ ၿပီးသတ္ ေၾကညာ လိုက္ၿပီးေနာက္ တြက္ခ်က္ ရရွိသည့္ စာရင္းမ်ားအရ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ကိုယ္စားလွယ္ ၆.၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ အဂၤါေန႔ေၾကညာခ်က္အရ အႏိုင္ရရွိသူ ငါးဦးတြင္ NLD ကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦး ထပ္မံ ပါဝင္ လာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ တနသၤာရီတိုင္း ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒၚတင္တင္ရီႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ေဒၚခင္ေမႊးလြင္တို႔ အေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၃ အတြက္ ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္ က NLD ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

Nldpalaman1

တနလၤာေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္ ေကာ္မရွင္၏ ေၾကညာခ်က္အရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၃၅ ေနရာ၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ သံုးေနရာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ေနရာတို႔တြင္ NLD က အႏိုင္ ရရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၄၄ ေနရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ NLD ပါတီသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၃၇ ေနရာ၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ၄ ေနရာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ၂ ေနရာတို႔တြင္ အႏုိင္ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီမွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏိုင္ရခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုးမွာ NLD သို႔ ကူးေျပာင္းလာ၍ NLD အတြက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္္ေတာ္ အမတ္ေနရာ ၅ ေနရာ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ NLD ၏ လႊတ္ေတာ္အမတ္ စုစုေပါင္းမွာ ၄၄ ေယာက္ ရွိေနသည္။

ထို NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၄ ဦးအနက္ ႏွစ္ဦးမွာ ပဲခူးႏွင့္ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ ၄၂ ဦးသာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ တက္ေရာက္ ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အေျခခံဥပေဒအရ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂၄ ဦးႏွင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၄၀ ဦး ရွိရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္မူ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂၄ ဦးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၃၂ ဦးသာ ရွိေန မည္ ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ၆၅၆ ဦး ရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အသစ္ေခၚယူမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ NLD လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၂ ဦးမွာ ၆.၄ ရာခိုင္ႏႈန္း အျဖစ္ ပါဝင္ ကိုယ္စားျပဳေနမည္ ျဖစ္သည္။

ေကာ္မရွင္၏ အဂၤါေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ ရွမ္းျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ၃ တြင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ဦးစိုင္းစံမင္း က လည္းေကာင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ၇ တြင္ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ ဦးတင္ျမ ကလည္းေကာင္း အသီးသီး အႏိုင္ရရွိသြားၾကသည္။

source by : http://www.mizzimaburmese.com

0 comments: