ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

(အထူးသတင္း)| အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ခြပ္ေဒါင္း အမွတ္အသားေနရာမွာ ဖေယာင္း သုတ္ထားမႈမ်ား တျပည္လံုး အတိုင္းအတာမွာ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး မန္ေနဂ်ာ ေရွ႕ေနၾကီးဦးဥာဏ္ဝင္း မွ ေျပာဆိုသြားျပီး မၾကာခင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အား ဖက္စ္ျဖင့္ ေပးပို႔ကာ အမ်ားသိရွိႏိုင္ရန္ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

source by : http://www.demowaiyan.org

0 comments: