ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks
၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္


၁။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ၈၈မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ၁၉၈၈ ခုႏႇစ္ ၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီးမႇ စတင္၍ အစဥ္တစိုက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။

၂။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးမူ၀ါဒအမႇားမ်ား ဒီမိုကေရစီ ဆိတ္သုန္း မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး နိမ့္က်မႈစသည့္ လူမႈဒုကၡ အ၀၀ကို ဆယ္စုႏႇစ္ငါးခုေက်ာ္ ခံစားခဲ့ၾကရၿပီးျဖစ္သည္။

၃။ ယေန႔အခ်ိန္အထိ စစ္မႇန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး တို႔အတြက္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ဦးတည္ ႀကိဳးပမ္းၾကရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ သည္။

၄။ စစ္မႇန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ လာမည့္ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ ယႇဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ေထာက္ခံသည္။ ၈၈မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ အားေပး၀န္းရံသြားမည္။

၅။ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏႇင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရႇိ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားမႇ တစ္ဆင့္ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ ျပည့္စံုေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ အမ်ဳိးသား အင္အားစု အားလံုးႏႇင့္ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္။

၆။ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားအား ျပန္လည္ စုစည္း ႏိုင္ရန္၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ က်န္ရႇိေနေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလံုး ျပန္လည္ လႊတ္ေပးေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအရ တိုင္းျပည္မႇ ထြက္ခြာခဲ့ရေသာ ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား ဂုဏ္သိကၡာ ရႇိရႇိ ျပန္လာႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမႇ အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔မႇ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

၇။ အမ်ဳိးသားစီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏႇင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ ျမင့္မား လာေစေရး အတြက္ ႏိုင္ငံတကာႏႈန္းစံမ်ားႏႇင့္အညီ က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုမ်ားႏႇင့္ ဆက္ဆံေရး တိုးျမင့္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား အားေပး ေထာက္ခံသြားမည္။

၈။ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရ အဖြဲ႔၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ အင္အားစု၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အသီးသီး၊ တိုင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႔စည္း တစ္ရပ္လံုးရႇိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အင္အားစုမ်ားႏႇင့္ ကိုယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္းရႇိသမွ် ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၉။ ျမန္မာႏို္င္ငံ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ အားေပး ကူညီ ေထာက္ခံေနေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုမ်ားႏႇင့္ လက္ရႇိျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ယံုၾကည္ထက္သန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသူ အားလံုးအား ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ၈၈မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားမႇ အေလးအနက္ တန္ဖိုးထားအပ္ပါသည္။

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား

source by : http://komoethee.blogspot.com

0 comments: