ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

မေလးရွားႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႕သည္ ႏုိင္ငံံအတြင္း ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ား၊ (အက်ဥ္းသား) လဲလွယ္ေရး အစီအစဥ္ကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေလးရွားျပည္ထဲေရးမွ ေျပာဆုိပါသည္။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး Hishammuddin Hussein က ျမန္မာ ဒုတိယႏုိင္ငံံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ယေန႕ (၁၇.၁၀.၂၀၁၁) တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္ ဟု ေျပာဆုိပါသည္။

ႏုိင္ငံႏွစ္ခုၾကား အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ တစ္ခုအသစ္ဖြဲ႕စည္း ယခုကိစၥကုိေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္းကုိလည္း ထိန္းခ်ဳပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။

မေလးရွားျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ လူ၀င္မႈႀကီးႀကပ္ေရးဥပေဒအရ ဖမ္းဆီးထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ခန္႕မွန္းေျခ ၁၀၀၀ ခန္႕ရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႕သုိ လဲလွယ္ျခင္းေၾကာင့္ ေထာင္မ်ား၊ ကမ့္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းသား စုၿပဳံေနျခင္းမွ သက္သာသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ယင္းကဆက္၍ ေျပာပါသည္။
ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက ဆက္လက္၍ ယခုကဲ့သုိ႕ မေလးအက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ တရားမ၀င္ႏုိင္ငံျခားသား အက်ဥ္းသားမ်ား အဆမတန္မ်ားျပားလာမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ယခင္ကေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ ဖိအားေပးရံွဳ႕ခ်မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ထုိ႕သုိ႕အက်ဥ္းသားမ်ား စုၿပဳံေနျခင္းေနျခင္းကုိလည္း လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားမွ ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္္။

ႏုိင္ငံႏွစ္ခု အတြင္းတြင္ ထုိသုိ႕ေသာအက်ဥ္းသားအေရအတြက္ကုိမခန္႕မွန္းႏုိင္ေသးေၾကာင္း၊ မေလးရွားတြင္ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားမွာ ႀကီးမားေသာရာဇ၀တ္မႈမ်ားမဟုတ္ဘဲ၊ တရား၀င္စာရြက္စာတမ္းမရွိဘဲ ေနထုိင္သူမ်ား၊ ပတ္စပို႕သက္တမ္းကုန္လြန္ၿပီး သက္တမ္းမတုိးသူမ်ား စသူတုိ႕မ်ားေၾကာင္း သူကျဖည္႕စြက္ေျပာဆုိပါသည္။ ထုိသုိ႕ေသာ လဲလွယ္မႈမ်ဳိးကုိ အင္ဒုိနီးရွား ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံတုိ႕ႏွင့္္လည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု သတင္းရရွိသည္္။

လြန္ခဲ့ေသာလကၿပီးဆုံးခဲ့ေသာမေလးရွားလူ၀င္မႈႀကီးႀကပ္ေရး၏ 6P လက္ေဗြႏွိပ္စီမံံကိန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအပါအ၀င္ အျခားႏုိင္ငံသား ခန္႕မွန္းေျခ ၂.၃ သန္းခန္႕ လက္ေဗြႏွိပ္ မွတ္ပုံတင္ခဲဲ့ၾကသည္။

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး Hishmmuddin က ယခုအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္္သက္၍ေနာက္ထပ္အေသးစိတ္ အေကာင္အထည္လုပ္ေဆာင္ရန္ တုိ႕ကုိ လာမည္႕အပတ္ေကာ္္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ ေသးစိတ္ တင္ျပေဆြးေႏြးသြြားမည္ ဟုေျပာၾကားသည္။ ယခုကဲ့သုိ႕ အက်ဥ္းသားလဲလွယ္္မႈ ကိစၥမ်ဳိးကုိ ၾသစေၾတးအစုိးရ ႏွင့္လည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္္ဟု ျဖည္႕စြက္ေျပာၾကားသည္။ လြန္ခဲ့အပတ္က ၾသစေၾတးလ်အစုိးရ ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္အရ ဒုကၡသည္လဲလွယ္ေရး ကိစၥမွာလည္း ၾသစေၾတးလ်အစုိးရမွ ေန၍ရပ္တန္႕ခဲ့သည္္။

ႏြားေက်ာင္းသား (Friend Ever) ဘာသာျပန္သည္။

Ref: http://www.freemalaysiatoday.com/

0 comments: