ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

ခ်င္းမိုင္ (မဇၩိမ)| အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စေနေန႔ နံနက္က ေနျပည္ေတာ္ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆို္င္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္႐ုံု ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္သို႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားၿပီ ျဖစ္သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟုိဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံ့စီးပြား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္႐ုံု ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဓာတ္ပံု- မဇၩိမ။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟုိဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံ့စီးပြား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္႐ုံု ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဓာတ္ပံု- မဇၩိမ။


သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟုိဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံ့စီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္႐ုံု ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဓာတ္ပံု- မဇၩိမ။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟုိဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံ့စီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္႐ုံု ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဓာတ္ပံု- မဇၩိမ။ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ သမၼတ စီးပြားေရး အႀကံေပး ေဒါက္တာ ဦးျမင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား စေနေန႔ ၾသဂုတ္လ ၂ဝ ရက္၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ MICC တြင္ စကားလက္ဆံု က်ေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု- မဇၩိမ။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟုိဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံ့စီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္႐ုံု ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟုိဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံ့စီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္႐ုံု ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဓာတ္ပံု- မဇၩိမ။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟုိဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံ့စီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္႐ုံု ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဓာတ္ပံု- မဇၩိမ။
ပုံကို ႏွိပ္ၿပီး အၾကီးခ်ဲ႕ၾကည္႔ပါ ...။

နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္၍ သူ၏ မိတ္ေဆြ သမၼတ၏ စီးပြားေရးအႀကံေပး ဦးျမင့္တို႔ႏွင့္အတူ အလုပ္႐ုံု ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ၁နာရီ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ယခု သတင္းေပးပို႔ခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကသည္ အစိုးရ၏ လံုၿခံဳေရး အစီအစဥ္ျဖင့္ပင္ ရန္ကုန္သို႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားၿပီဟု သိရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ ေခတၱ ရပ္နားခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံ့ေရးရာမ်ား ေျပာျဖစ္ ခဲ့ၾကသည္ဟု သတင္း ရပ္ကြက္တခုက ေျပာသည္။

ဝန္ႀကီးမ်ား ထြက္ခြာသြားခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္ကိုဝင္း၊ ဦးထြန္းျမင့္ႏိုင္ႏွင့္ ဦးေဇာ္ေဇာ္တို႔ႏွင့္ စကားလက္ဆံု က်ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဓာတ္ပံုအတူ တြဲ႐ိုက္ရန္ ေတာင္းဆိုရာ ဓာတ္ပံု႐ုိက္ခဲ့သည္။

ေသာၾကာေန႔က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ သမၼတ အိမ္ေတာ္႐ုံုးခန္းတြင္ ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

မတူကြဲျပားခ်က္မ်ားကို ေဘးဖယ္လ်က္ "ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူလူထု အတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးရွိေစမည့္ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားမ်ားမွ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ အလားအလာမ်ားအား ရင္းႏွီးစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့”သည္ဟု ႏိုင္ငံပိုင္ MRTV-4 ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ထုတ္လႊင့္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

source by : http://www.mizzimaburmese.com

0 comments: