ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks


ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္လို႔ တရား၀င္ စတင္ေခၚေ၀ၚခဲ့တာဟာ ၂၀၁၁ မတ္ လ (၃၀) ရက္ေန႔ ဆိုရင္ မွားမယ္ မထင္ပါဘူး။ အဲဒီေန႔မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းတယ္လို႔ ေၾကျငာခဲ့တာကိုး။

အဲဒီေနာက္ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ၾကာၿပီး ပထမဦးဆံုး ေနျပည္ေတာ္မွာျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ (၁/၂၀၁၁) ကို ၁၂/၈/၂၀၁၁ မွာ ရုပ္ျမင္သံၾကားကေန ၾကားသိ ေတြ႕ျမင္လိုက္ရပါတယ္။ တဖန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကလည္း ျမန္မာကြန္ဗန္းရွင္းစင္တာ (M.I.C.C)မွာ ၁၇/၈/၂၀၁၁ ရက္ေန႔တြင္ မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ သူ႔ရဲ႕ မူရင္းအသံျဖင့္ ထုတ္လႊင့္သြားျပန္တယ္။ အဲဒီမွာ ျပည္သူေတြက မတရားမႈေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံ တိုင္ၾကားၾကၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ကို ေျဖရွင္းခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ကို စံုစမ္းဆဲ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ၾကားရတဲ့အခါ ညီေနာင္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကည့္ရင္း “တပ္မေတာ္ထဲက က်ေတာ့ ဘယ္သူ႔ဆီ တိုင္ရမွာလဲ” လို႔ ေမးျမန္းသံေတြ ထြက္လာပါတယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒအရ သမၼတသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္အတြင္းက မတရားမႈေတြ၊ အဆင္မေျပမႈေတြကို ေျဖရွင္းေပးရန္ တာ၀န္ရွိပါတယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ယခင္က တပ္မေတာ္ရဲ႕ ထိပ္ပိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦး စစ္ေရးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့သလို ယေန႕အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္ေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္(အၿငိမ္းစား) သို႔မဟုတ္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို မွန္/မမွန္ စိစစ္လ်က္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ သားသမီးတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ တပ္မေတာ္အတြင္းမွ အရာရွိ/စစ္သည္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ တိုင္ၾကားအပ္ပါတယ္။

ဦးစီးတာ၀န္ပါ စစ္ဦးစီး-စစ္ေရး-စစ္ေထာက္ျဖင့္ အစီအစဥ္အတိုင္း တင္ျပရရင္ စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္(ေလ)အေနနဲ႔ ျမန္မာ့ ေ၀ဟင္ပိုင္နက္ကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္မႈ ျပဳႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ထက္ျမက္သည့္ ေလယာဥ္/ရဟတ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ ေျမျပင္ပစၥည္းမ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားကို အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ရွိေသာ Quality ႏွင့္ Quanity ရွိရွိ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ပိုင္ဆိုင္ အသံုးျပဳလိုပါတယ္။ လက္ရွိအေနအထားကို မလိမ္မညာစတမ္း တင္ျပရရင္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)အျပင္ ေလတပ္ဆိုင္ရာ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအား စိစစ္ တင္ျပေစပါက ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ လက္ရွိ တပ္မေတာ္(ေလ)ရဲ႕ အေနအထားမွန္ကို ထိတ္လန္႕ဖြယ္ သိရွိရပါလိမ့္မယ္။

ေလ့က်င့္ေရးအပိုင္းတြင္ အရာရွိမ်ားေရာ စစ္သည္မ်ားပါ မိမိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ နယ္ပယ္အလိုက္ အသံုး၀င္ေသာ သင္တန္းႏွင့္ အသံုးမ၀င္ေသာ သင္တန္းမ်ားျဖင့္ လံုးလည္ခ်ာလည္ လိုက္ေနရပါတယ္။ စစ္သည္မ်ားအတြက္ အၾကပ္ေလာင္း၊ အၾကပ္ငယ္ စေသာသင္တန္းမ်ား၊ တိုက္/စည္း (အၾကပ္/တပ္သား/အရာခံ) အဆင့္ဆင့္၊ တဘက္မွာလည္း သက္ဆိုင္ရာ စက္မႈလက္မႈ သင္တန္းမ်ား၊ အရာရွိမ်ားအတြက္ ဆိုလွ်င္လည္း ေလတပ္ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားအျပင္ ေျခလ်င္တပ္ခြဲမွဴး၊ တပ္ရင္းမွဴးသင္တန္းမ်ား၊ စသည္ တို႕ေၾကာင့္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားၿပီး အခ်ိန္ကုန္ လူပမ္း အက်ိဳးမရွိျဖစ္ရေသာ သင္တန္းမ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။ တပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ အက်ိဳးရွိမႈ မရွိ မႈတို႕အား ျပန္လည္ သံုးသပ္သင့္ပါတယ္။

သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ေရာ၊ တက္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ပါ အက်ိဳးရွိေသာ သင္တန္းမ်ားျဖစ္ရန္ သံုးသပ္မႈမ်ားျပဳမွ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္က်ခံမႈ ထိေရာက္ပါမယ္။

စစ္ေရးဆိုင္ရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး တင္ျပရရင္ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း/ ေရ / ေလ) အရာရွိ/စစ္သည္မ်ားရဲ႕ လစာႏွင့္ စရိတ္မ်ားဟာ လက္ရွိကုန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိပါ။ ရိကၡာေျခာက္မ်ား၊ ရိကၡာစိုေငြမ်ားျဖင့္ ျပင္ပ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႏိႈင္းယွဥ္ကာ မိသားစု တစ္စုအတြက္ ဟင္းခ်က္ၾကည့္ပါက အဆင္မေျပေသာ လက္ရွိ လစာႏွင့္ စရိတ္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သလို စစ္ေျပးမ်ားေနျခင္း၊ ေငြေၾကး၊ ေလာင္းကစားမႈမ်ား ေပါမ်ားေနျခင္းရဲ႕ ဇစ္ျမစ္ကို သိႏိုင္ပါမယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စစ္ေရးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့စဥ္က ကေလးစစ္သားနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေကာ္မတီအစည္းအေဝး ထိုင္ခဲ့ဖူးသလို စစ္သားစုေဆာင္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တုိက္ရုိက္ တာဝန္ရွိတဲ့သူတေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။

ေလတပ္အပါအဝင္ ေအာက္ေျခ ေျခလ်င္တပ္ဖြဲ႔ေတြမွာ စစ္သားစုေဆာင္းေရး သတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္း ျပည့္မွီႏိုင္ဖို႔ တရားဝင္ လူကုန္ကူးမႈ တပ္ထဲမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာကို သိခဲ့ပါသလားလို႔ ေမးခ်င္ပါတယ္။ ထို႕အတူ တပ္သားသစ္စုေပးမွ ခြင့္ေပးျခင္း၊ မိသားစု လိုက္ပါရန္ခက္ခဲတဲ့ ေနထိုင္မႈ အဆင္မေျပျခင္းမ်ားရွိသည့္ ေလတပ္စခန္းမ်ားရဲ႕ အေျခအေနေၾကာင့္လည္း ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္မႈမ်ား တိုးပြါးေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အရာရွိ/ စစ္သည္မ်ားရဲ႕ အဆင့္တိုးျမင့္ေရး၊ ေျပာင္းေရႊ႕ေရးမ်ားတြင္ မူ၀ါဒအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိျခင္းကလည္း တိုင္ၾကားသူမရွိေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားသဖြယ္ တပ္မေတာ္(ေလ)မွာ ျဖစ္စဥ္မ်ားစြာရွိေနပါတယ္။ ေ၀းလံတဲ့ တပ္ (ၿမိတ္၊ ဟုမၼလင္း)မ်ားမွ သူမ်ားကို သြားလာမႈ အဆင္ေျပတဲ့ တပ္မ်ားသို႔ ၃ႏွစ္ျပည္႕လွ်င္ ျပန္ေျပာင္းေပးမယ္ဟု ဆိုေသာ္လည္း မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ ပစ္ထားကာ ေနၿမဲျဖစ္ေနသူမ်ားရွိပါတယ္။ ဒါအျပင္ အိမ္နီးခ်င္းတပ္ သို႔မဟုတ္ ကပ္လ်က္တပ္ (မိတၳီလာမွ လမသႏွင့္လကသ) အခ်င္းခ်င္း ေျပာင္းခြင့္မေပးဟု ဆိုေသာ္လည္း လက္တ႔ိုၿပီး အတြင္းႀကိတ္ ေျပာင္းေနမႈမ်ား ရွိပါတယ္။

စစ္ရာထူးခန္႔ခ်ဳပ္ရုံး ထူးအမိန္႔ထြက္ၿပီးသည့္တိုင္ ကက(ေလ)အမိန္႕ႏွင့္ တြဲဘက္(၆လ မေက်ာ္ေရာ/ ဘာမွ မပါပဲေရာ) ကာ အဆင္ေျပေအာင္ေရာ၊ အဆင္မေျပေအာင္ေရာ လက္သင့္ရာ လူအေပၚလိုက္ကာ ကက(ေလ)စိတ္တိုင္းက် ဖန္တီးေနမႈမ်ားရွိပါတယ္။

မူ၀ါဒကို လက္တလံုးျခားလုပ္ကာ အရာရွိ/စစ္သည္မ်ားအေပၚ ေလခ်ဳပ္ႏွင့္ ဦးစီးအရာရွိႀကီးမ်ားရဲ႕ ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ားအရ အရာရွိ/စစ္သည္ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ေလတပ္စခန္းအသီးသီးသို႔ မိမိေရာက္ရွိ ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရမႈမ်ားအား ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္၊ အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပေစလ်က္ စစ္တမ္းယူခဲ့ပါရင္ အခ်ိဳ႕ဟာ ေလတပ္စခန္းတစ္ခုတည္းမွာပင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေနရသလို၊ အခ်ိဳ႕မွာ ဟိုသည္ေျပးလႊား ေနရာမရ ႏွိပ္ကြပ္ခံေနရျခင္းမ်ား ၊ မလိုအပ္တဲ့ေနရာမွာ လူမ်ားေနၿပီး လူမွန္ ေနရာမွန္ မရွိမႈမ်ား၊ သိသာတဲ့ မွားယြင္းေနမႈမ်ား ၊ လူတေနရာ အမိန္႔တေနရာ၊ လုပ္ငန္းတျခား လူတျခား၊ ယာယီတာ၀န္ျပကာ တပ္တျခား လူတျခား စသည္မ်ား ထင္ထင္ရွားရွား ထြက္ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။

အဆင့္တိုးျမွင့္ေရးတြင္လည္း အခ်ိဳ႕စစ္သည္မ်ားမွာ ဦးစီးရံုးမ်ားရဲ႕ အမွားေၾကာင့္ နစ္နာမႈမ်ားရွိသည့္တိုင္ ၄င္းနစ္နာမႈအေပၚ စာနာမစဥ္းစားေပးဘဲ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ကာ အမွတ္တမဲ့ထားမႈမ်ား၊ ျပင္ဆင္ေပးမႈ မေဆာင္ရြက္ေပးဘဲ ေနာက္တစ္ႏွစ္ ေစာင့္ရျခင္းမ်ားရွိသလို၊ အရာရွိမ်ားတြင္ ခြက္ေပ်ာက္စစ္ဗိုလ္မ်ားကဲ့သို႔ ျပစ္မႈမရွိပါဘဲ ဘ၀လမ္းစေပ်ာက္ေနရသူမ်ား၊ အဆင့္တိုးရန္ အခ်ိန္ေစ့ခ်ိန္တြင္ သင္တန္းတက္ေနရကာက်န္ခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ၾကိမ္တင္ရန္ အေမ့ခံေနရသူမ်ား ရွိေနပါတယ္။ အရာရွိတစ္ဦးစီရဲ႕ ျပန္တမ္း၀င္ရက္စြဲ၊ လက္ရွိအဆင့္ရ ရက္စြဲ၊ ျပစ္မႈမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းအလိုက္ စိစစ္လိုက္ပါက ဟိုက်န္ဒီက်န္ ခြက္ေပ်ာက္အရာရွိ စာရင္းထြက္လာမည္ျဖစ္သလို၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာ Post မရွိေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုကာ အဆင့္တိုးမရေသာ အရာရွိမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာေနရာမ်ား ျပန္လည္စဥ္းစားေပးသင့္သလို ၊ ဥစတ သင္တန္းပင္ တက္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ OTS 88 ႏွင့္ 91 မွ အရာရွိမ်ားအနက္ ေလတပ္တြင္ဗိုလ္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ လမ္းေပ်ာက္ေနေသာသူမ်ားအတြက္ နစ္နာမႈမ်ားကို ကိုယ္ခ်င္းစာ စဥ္းစားကာ တစ္စံုတစ္ခုေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါတယ္။

ရံုးေပၚမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ားထက္ ေလတပ္စခန္းအသီးသီးမွ စာရင္းမ်ားကို မလိမ္မညာစတမ္း စစ္ေဆးလိုက္ပါက ႏွိပ္ကြပ္ခံရမည္စိုးေသာေၾကာင့္ ဘယ္မွ မတိုင္ရဲပဲ ႀကိတ္ခံေနရတဲ့ သူေတြရဲ႕ဘ၀မ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။

ျပစ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ စံု/ခံု၊ သက္/ခ်ဳပ္ မ်ားတြင္ အားလံုးနီးပါးသည္ တပ္မေတာ္နည္း ဥပေဒမ်ားက မည္သို႔ျပင္ဆိုေစ ေရး-၃ စာေရးေပးေသာ ယခင္ အမႈတြဲေဟာင္းမ်ားကို ကူးခ်ကာ ပို႔လိုက္ၾကသည္ခ်ည္း ျဖစ္သလို အမႈျဖစ္ စစ္သည္ေရာ အရာရွိပါ အမိန္႔မခ်ခင္အထိ ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ အခ်ဳပ္ခန္းထဲတြင္ ခ်ဳပ္ထားခံရသည္ခ်ည္း ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္သည္အမ်ားစုမွာ တပ္ရဲဌာနသို႔ တြဲဘက္သည္ဆိုေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အမွန္တကယ္မွာ တရားမ၀င္ အခ်ဳပ္ခ်ျခင္းျဖစ္သလို၊ အခ်ိဳ႕တပ္မ်ားတြင္ ေျခက်င္းခတ္ကာ ေထာင္သားတစ္ဦးကဲ့သို႔ ခိုင္းေစေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားရွိပါတယ္။

စစ္ေထာက္ဆိုင္ရာနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး တင္ျပရရင္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးဗန္းျပကာ အခ်ိဳ႕ တပ္မွဴးေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ ဆိုင္ဖြင့္ျခင္း၊ လေပးပစၥည္းေရာင္းျခင္းတို႕ျဖင့္ စီးပြါးရွာေနျခင္းမ်ားအား ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကသာ သိရွိႏုိင္ပါမယ္။ ရိပ္သာအတြက္ ရိကၡာႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားအား ကိုယ္က်ိဳးသံုးလိုက္ေသာေၾကာင့္ ဘာမွမရွိေသာ စတိုခန္းႏွင့္ မေလာက္မငွ ခ်က္ေက်ြးေနေသာ ရိပ္သာမ်ားအား တပ္စစ္ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္စစ္ပါက ေတြ႕မည္မဟုတ္ပါ။

အသိမေပးဘဲစစ္ပါမူ ျခစားရံုသာမက ေဆြးေနေသာ အျဖစ္မ်ားစြာ ထြက္လာပါလိမ့္မယ္။ မျပည့္စံုတဲ့ လိုင္းခန္းမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအား လူပ်ိဳရိပ္သာမ်ားတြင္ ေနေစရျခင္း၊ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေရ/မီးစနစ္ တပ္ဆင္ေနရျခင္း၊ ရံုးသံုးစာေရးကိရိယာမ်ား မိမိစရိတ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနရျခင္း၊ ပံုစံ-၁ ဖိနပ္မွအစ အဆင့္တံဆိပ္မ်ားအပါအဝင္ စစ္၀တ္စံုကို အျပင္မွ ၀ယ္၀တ္ေနရျခင္း၊ ေစ်းကားပံုမွန္မရျခင္း၊ လူျမင္မတင့္တယ္ေသာ တုတ္ေထာက္ႀကိဳးဆြဲကား အစုတ္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနေသာ စခန္းတစ္ခုလံုးမွ ၂ စီးသာေကာင္းတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဌာနမ်ား၊ မိုးယို ခံုေပါက္ တံခါးမရွိ မွန္ကြဲေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ မိုးႏွင့္ေလလာပါက တရံုးလံုးစိုရႊဲသည့္ ရံုးခန္းမ်ား၊ လက္ႏွိပ္စက္ရိုက္မည့္သူမရွိတဲ့ စာေရးမရွိသည့္ ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ရံုးမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာရွိေသာ္လည္း ပ်က္ေနေသာ၊ Printer ရွိေသာ္လည္း Cartridge မရွိေသာ EDMS ေခတ္ e-government ေလတပ္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ား၊ Data Communitaion စာ/ေၾကးနန္းပို႕ရန္ မီးစက္ဆီေရာင္းစားထားၿပီး ၂ ရက္တစ္ခါမွ စက္ေပၚတက္လာတဲ့ ေလတပ္စခန္းမ်ား ၊ ေလယာဥ္ မီးေလာင္ပါက ဘာမွမလုပ္ႏိုင္သည့္ ေရကားကို မီးသတ္ကားဟု စာရင္းျပထားသည့္ အေနထားမ်ား လံုၿခံဳစိတ္မခ်ရတဲ့ ေလယာဥ္သက္ကယ္ အကူပစၥည္းမ်ား၊ ေျခနင္းၾကမ္းလွ်င္ပင္ ခြက္၀င္သြားႏိုင္သည့္ ၾကမ္းျပင္၊ ခပ္ျပင္းျပင္းပိတ္လွ်င္ ျပဳတ္ထြက္သြားသည့္ တံခါး၊ အထိၾကမ္းလွ်င္ ပဲ့ထြက္သြားတတ္သည့္ နံရံ၊ ငွက္နားလွ်င္ ခ်ိဳင့္သြားတတ္သည့္ သြပ္မိုးတို႕ျဖင့္ လိုင္းခန္းအသစ္မ်ား၊ ဖ်က္သိမ္းခြင့္ရေသာ္လည္း မဖ်က္၊ ေဆာက္ခြင့္ရေသာ္လည္း မေဆာက္ေသာ ခြင့္ျပဳမိန္႔အလြဲသံုးမႈမ်ား၊ စေသာစေသာ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ ျမင္သာေသာ စစ္ေထာက္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို ျပန္တမ္းမ်ား စိစစ္ျခင္းထက္ ေလတပ္စခန္းတစ္ခုခ်င္း လိုက္ၾကည့္ေစခ်င္တယ္။ ၿခံဳငံုကာဆိုရလွ်င္ ယခုတိုင္ၾကားခ်က္တြင္ပါရွိေသာ မတရားမႈ၊ နစ္နာမႈ၊ အဆင္မေျပမႈမ်ားအား အထုတ္ေျဖျပရင္း မိဘသဖြယ္ဆိုေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ထံ သိေစလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

က်န္ရွိေနေသာ အေျခအေနမ်ားမွာမူ အလိုလိုေပၚထြက္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သိသာေသာ အခ်က္မ်ားသာ ေဖာ္ျပခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းသာမက လုပ္နည္းမ်ားပါ တင္ျပတိုင္ၾကားခဲ့သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ေပၚရန္မွာမူ ေကာင္းမြန္ေသာ စိတ္ေစတနာ ေပၚတြင္သာ မူတည္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္(ေလ)မွ မတရားခံရမႈမ်ား၊ အဆင္မေျပမႈမ်ား ခံေနရတဲ့ အရာရိွ/စစ္သည္မ်ား

source by : http://photayokeking.org

0 comments: