ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

ေ႐ႊမႏၲေလး | ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီမွ အမိန္႔ ေၾကျငာစာ အမွတ္ ၁၁/၂၀၁၁ ၌ ေဖာ္ျပထားရွိ ခဲ႔သည့္ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးပါသည့္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မား ႏိုင္ေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ၿဂိဳလ္တု လႊတ္တင္ေရး ဗပာို ေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအား ဖြဲ႔စည္း လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၁ ဇန္နဝါရီ ၂၈ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ လို္က္ေၾကာင္းသိရသည္။

၎ ဗပာို ေကာ္မတီမွ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ဆက္သြယ္ေရးၿဂိဳလ္တု လႊတ္တင္ေရး ဆိုင္ရာ မူဝါဒ ခ်မွတ္ေပးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ စာခ်ဳပ္ စာတန္းမ်ား အတည္ျပဳႏိုုင္ေရး လမ္းညႊန္ ေကာ္မတီႏွင့္ အကာသ ဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ား ျပန္႔ပြား ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


ယင္းလုပ္ငန္း ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ (၇) ဦးထားရွိၿပီး ဥကၠ႒အျဖစ္ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း ဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ တာဝန္ယူၿပီး သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီး႒ာန၊ အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားမွ တာဝန္ ရွိသူမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ဆက္သြယ္ေရး ၿဂိဳလ္တု လႊတ္တင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္မ်ား ေပါင္းစည္း၍ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား တိုးတတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ၿဂိဳလ္တု လႊတ္တင္ျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ အျခား လိုအပ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ International Telecon munication Union (ITU) အပါအဝင္ ျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အကာသဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သေဘာတူညီမႈ ကိစၥရပ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ အကာသဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ား ရရွိျပန္႔ပြားႏိုင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး စသည့္ လုပ္ငန္း ကိစၥ ရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

source by : ေ႐ႊမနၲေလး