ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

ဂ်က္ဖရီ၊ ၊ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္ ျပည္သူ လူထု ၏ ဒီမုိကေရစီ ႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ အတြက္ လူထု အံုၾကြ မႈမ်ားျဖစ္လာပါက အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈ မ်ား ျပတ္လပ္ မႈ မရွိရန္ အတြက္ အေမရိကန္ အေျခစိုက္ဂူဂဲလ္ အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ မွာ ၿဂိဳလ္ တု တစ္လံုးသည္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ၏ေကာင္းကင္ယံ မွာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ေတာင္ဘက္ သို ့ေရႊ ့ထားၿပီး ျဖစ္သည္ ဟု FNG မွ သတင္း ရရွိသည္။ျမန္မာ စစ္အစိုးရ က ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တာဘာလ ေရႊ၀ါေရာက္ ေတာ္လွန္ေရး ကာလအတြင္းကလို အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ပါက တြစ္တာ လူမႈ မီဒီယာသို႔ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း တစ္ခု ႏွင့္ IP Proxies မ်ားျဖင့္ ျမန္ႏႈန္း သိပ္မျမင့္ ေသာ အင္တာနက္ ကို ၾကည့္ ရႈ ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ ထားသည္ ဟု သိရ သည္။

ဂူဂဲလ္ အင္တာနက္ ကုမၸဏီ သည္ လတ္တေလာတြင္ လူထု အံုၾကြမႈ ျဖစ္ရာဥ္ အင္တာနက္ ျဖတ္ေတာက္ ခံထားရသည့္ လစ္ဗ်ား ႏိုင္ငံ ကို ကူညီထားသည္။

အီဂ်စ္ ႏိုင္ငံတြင္ လူထု အံုၾကြမႈ မ်ား အတြင္း ဆႏၵျပသူမ်ား ကို ကူညီေပး ခဲ့သည့္ ကိုင္ရိုၿမိဳ႕ ေကာင္းကင္ယံ မွ ၿဂိဳလ္တုကို ထရီပိုလီ ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ေရႊ႕ယူထားျခင္း ျဖစ္သည္။

လစ္ဗ်ား ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းရွိ ဘန္ဂါဇီ ၿမိဳ႕မွာ တြင္ ကဒါဖီ က အင္တာနက္ ျဖတ္ေတာက္လိုက္ေသာ္ လည္း ဂူဂဲလ္ ၿဂိဳလ္တုက အလွ်င္ အျမန္ ကူညီႏိုင္၍ ကဒါဖီ လက္ေအာက္မွာ ဘန္ဂါဇီ ၿမိဳ႕မွာ ေစာစီးစြာ လြတ္ေျမာက္ ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပတ္ေတာက္သြားပါက ဂူဂဲလ္က မည္ကဲ့သို႔ အသံုးျပဳ ရမည္ကို သတင္းထုတ္ျပန္မည္ ျဖစ္သည္။

ယခင္ က ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၏ အကာသ တြင္ ဂူဂဲလ္ ဓာတ္ပံု ရိုက္ကူးေရး ၿဂိဳလ္တုမ်ားေရာက္ရွိ ခဲ့ဖူးၿပီး ၊ ယခု ၿဂိဳလ္တု သည္ ဂူဂဲလ္ ၏ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ ၿဂိဳလ္တု ျဖစ္သည္။

Related Articles

http://longwalktofreedom.files.wordpress.com/2011/02/burma21.jpg?w=269&h=193

ေနျပည္ေတာ္ ရွိ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာ န ကို ဂူဂဲလ္ ၿဂိဳလ္ တု မွ ရိုက္ကူးထားသည္ ကို ဤသို႔ေတြ ့ရသည္။

Ip Locator: Find Any Information for a Specific IP Address (crenk.com)

source by : http://freedomnewsgroup.com