ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

ရဟန္းရွင္လူ မိဘျပည္သူမ်ား ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား ခင္ဗ်ား


အီဂ်စ္ ႏိုင္ငံ တြင္ လူ႕အခြင့္အေရး ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး အတြက္ လူထု ဆႏၵျပ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ က်ေနာ္တို႔ Generation Wave ( မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား အစည္းအရံုး) မွ ရဟန္းရွင္လူ မိဘျပည္သူမ်ား ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားသို႔ တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါသည္။

က်ေနာ္တို႔၏ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ရဟန္းရွင္လူ မိဘ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားသို႔ တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ခ်က္မ်ားကို ပူးတြဲပါ ဖိုင္တြင္ ဖတ္ရႈ႕ႏိုင္ပါသည္။

Generation Wave (မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား အစည္းအရံုး)
www.generationwave.org

GW statement _February 8, 2011_