ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

ဧရာဝတီ | ကရင္ ျပည္နယ္ ျမ၀တီ - ေကာ့ကရိတ္ ကားလမ္းကို ျဖတ္ေတာက္မည့္ စစ္ဆင္ေရး ရိွသည့္ အတြက္ ယေန႔မွ စ၍ အရပ္သားမ်ား ခရီးသြားလာျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ DKBA က သတိေပး ထားသည္။ ျမ၀တီၿမိဳ႕ႏွင့္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ကို ဆက္သြယ္ ထားသည့္ ေဒါန ေတာင္ေက်ာ္ ကားလမ္းကို DKBA က ပိတ္ဆို႔ ျဖတ္ေတာက္ ရာတြင္ အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္မႈ မရိွေစရန္ သတိေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း DKBA မွ ဗိုလ္မႉး ဆန္းေအာင္ က ေျပာသည္။

source by : ဧရာဝတီ