ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks


ဗိုလ္မႉး ေမာင္ညိမ္း
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မတရား အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ စစ္အစိုးရ ေပၚလစီ အရ စစ္တပ္မွ အရာရွိ မ်ားကို အရပ္ဘက္ ေျပာင္းလဲ တာ၀န္ ခ်ထား ေပးေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ အရပ္ဘက္ ေျပာင္းလဲ လာၾက ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ စစ္တပ္ အရာရိွမ်ားသည္ အရပ္ဘက္ ရံုးမ်ားတြင္ အရပ္သား ၀န္တမ္းမ်ားကို စစ္သားစိတ္ မေပ်ာက္ပဲ စစ္တပ္ ဆန္ဆန္ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ေနမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အစဥ္မေျပ မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၀န္ထမ္း ေလာကတြင္ အျဖစ္မ်ား ေနပါသည္။

ယခုလည္း သစ္ေတာ ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရိွ အမွတ္ (၈၈)၊ ေျခာက္မိုင္ခြဲ ျပည္လမ္း ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္မႈ ဗဟိုဌာန(I.B.C)၏ ဗဟို မန္ေနဂ်ာ ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မႉး ေမာင္ညိမ္းသည္ လက္ေအာက္ ၀န္တမ္းမ်ား အေပၚ လူဂုဏ္ သိကၡာ ညိႈးႏြမ္းေအာင္ လူမဆန္စြာ ဖိႏွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား ရိွေနေၾကာင္း (I.B.C) ၀န္ထမ္း အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သတင္း ရရိွပါသည္။

၎ ဗိုလိမႉး ေမာင္ညိမ္းသည္ မိမိလက္ေအာက္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ရံုးလုပ္ငန္း ကိစၥမ်ားတြင္ သာမက မိမိ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ ကိစၥမ်ားပါ ခိုင္းေစၿပီး၊ ထုိခိုင္းေစမႈမ်ားကို ၎စိတ္ အခက္ မသင့္ပါက ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ က်ဳးလြန္ ေစာ္ကားေလ့ ရွိသည္။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ (I.B.C) စားေသာက္ဆိုင္ ခြဲတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနသူ ေမာင္ေက်ာ္သူထင္ အား ဗိုလ္မႉး ေမာင္ညိမ္း မ်ွစ္ခ်ဥ္ကန္ ျပဳလုပ္ရန္ ေစခိုင္းေစရာ အခ်ိဳးမေျပဟု ဆဲဆိုၿပီး ဦးေခါင္းအား သစ္သားေခ်ာင္းျဖင့္ ရုိက္ႏွက္ခဲ့ရာ ဥိးေခါင္းကြဲ ဒါဏ္ရာ ရရွိၿပီး ေဆးခန္းတြင္ ခ်ဳပ္ရသည့္ အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ေမာင္ေက်ာ္သူထင္၏ မိဘေဆြမ်ိဳး အခ်ိဳ႕သည္ ဗိုလ္မႉး ေမာင္ညိမ္း လက္ေအာက္တြင္ တာ၀န္ ထမ္းေန ရသျဖင့္ ေမာင္ေက်ာ္သူထင္မွာ သူ႔ေဆြမ်ိဳးမ်ားကို ဗိုလိမႉး ေမာင္ညိမ္းမွ အၿငိဳးထား အလုပ္ျဖဳတ္မည္ စိုးသျဖင့္ ယင္းျဖစ္စဥ္အား သက္ဆိုင္ရာသို႔ တိုင္ၾကားမႈ မျပဳလုပ္ရဲပဲ ေရငံု ႏႈတ္ပိတ္ ေနခဲ့ရသည္။

ထုိအျပင္ ေမာင္ေက်ာ္သူထင္၏ ဇနီး (I.B.C) ၀န္ထမ္း မဇင္ေလးမြန္အား မိုက္ခရုိဖုန္း ျပဳျပင္ခိုင္းရာ အဆင္မေျပဟု ဆိုကာ ဗုိလ္မႉး ေမာင္ညိမ္းမွ ကုိယ္ထိ လက္ေရာက္ ပါးရုိက္ ခဲ့သည္။

(I.B.C) ရံုးတြင္လည္း ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ ဗိုလ္မႉး ေမာင္ညိမ္း၏ ႏႈတ္ မိန္႔ျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အပိုဆုေၾကး (Bonus) အား ထုတ္မေပးျခင္း (I.B.C) တြင္ အလုပ္၀င္သူ မည္သူ ျဖစ္ေစ မွတ္ပံုတင္အား ဗိုလ္မႉးေမာင္ညိမ္းမွ သိမ္ဆဲးထား၍ အလုပ္ထြက္ၿပီး ေျခာက္လ ၾကာသည့္ အထိ မွတ္ပံုတင္အား ျပန္မေပးျခင္း စသည့္ စည္းကမ္းမ်ား ခ်ထားေၾကာင္းသိရသည္။ ဗိုလ္မႉး ေမာင္ညိမ္းသည္ သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ႀကီးႏွင့္ ပဏာသင့္သူ တဦးျဖစ္ၿပီး ၀န္ႀကီးမွ ၎အား ကာကြယ္ ေပးေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

(I.B.C)ရံုးတြင္ ၀န္တမ္း ဦးေရ ပ်မ္းမွ် (၆၀) ဦးခန္႔ ရိွၾကရာ (၄၀) ဦး ေလာက္မွာ ဗိုလ္မႉး ေမာင္ညိမ္း၏ ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ ေစာ္ကား ခံခဲ့ရဖူးသူမ်ား ျဖစ္ေနၾကၿပီိး အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ တိုင္ၾကားမႈ မျပဳရဲၾကပဲ ေခါင္းငုတ္ ခံေနၾကရသည္။
ယခု အခါ ဆက္လက္ သည္းမခံႏုိင္ ၾကေတာ့ပဲ ၀န္ထမ္းမ်ားက ဗိုလ္မႉး ေမာင္ညိမ္းအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား ေရးရာ အဖြဲ႔ (I.L.O) သို႔ တိုင္ၾကားရန္ စီစဥ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။