ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarksဗမာနုိင္ငံ ဒီမိုကေရစီေရး တက္ၾကြ လွဳပ္ရွားသူမ်ား တပ္ေပါင္းစု
ဗမာနုိင္ငံ ဒီမိုကေရစီေရး တက္ၾကြ လွဳပ္ရွားသူမ်ား တပ္ေပါင္းစုသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တုိက္ဖ်က္ေရး အတြက္ ျပည္သူ မ်ားမွ ေပါက္ဖြား လာေသာ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား အင္အားစုမ်ား ေက်ာင္းသား မ်ားနွင့္ ဒီမိုကေရစီေရး လွဳပ္ရွားေန ေသာအင္အားစုမ်ား ေပါင္းစည္းထားေသာ အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ တပ္ေပါင္းစုသည္ ဗမာ့ နုိင္ငံေရးတြင္ အျမစ္ တြယ္ေနေသာ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ျပဳတ္က်ေရး အတြက္၊ အင္အားစု အားလံုး စည္းလံုး စုစည္း ညီညႊတ္စြာ ဆန္႔က်င္ တုိက္ဖ်က္နုိင္္ရန္ အတြက္ ျမန္မာျပည္တြင္းတစ္ေနရာတြင္ အထက္ပါ အင္အားစုမ်ားမွ တစ္စိတ္ တစ္၀မ္းတည္း ေအာင္ျမင္ စြာ စုေပါင္းဖဲြ ့စည္းခဲ့သည့္ အဖဲြ ့အစည္း ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကိုအမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ေၾကညာလုိက္သည္။

၁။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ တပ္ေပါင္းစုသည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြ ရလာဒ္ အတုိင္း ျပည္သူ႔ အစုိးရ တရပ္ ေပၚေပါက္လာ ေစေရး အတြက္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုနိုင္၊ ကို ကိုကိုၾကီး တုိ႔နွင့္ တပ္မေတာ္ အစိုးရတုိ႔ စစ္မွန္ေသာ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရး ျပဳလုပ္ နုိင္ေစရန္ နည္းလမ္း ေပါင္းစံုျဖင့္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ သြားရန္။

၂။ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ႔ေရးကို ေသြဖယ္ေစျပီး။ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ေလးစားၾကည္ညိုေသာ လူထု ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ ေက်ာင္းသား ထုတရပ္လံုး၏ ေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုနုိင္၊ ကိုကိုၾကီးတို႔ မပါ၀င္နုိင္ေအာင္ စနစ္တက် ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ထားေသာ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒနွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ ဥပေဒမ်ားအရ ျပဳလုပ္ေသာ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပဲြအား သပိတ္ေမွာက္ ဆန္႔က်င္ရန္။

၃။ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ ပါတီမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ သူတရပ္လံုး၏ အက်ဳိးစီးပြားထက္ စစ္အာဏာ ရွင္မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ အခ်ယ္လွယ္ခံ ရုပ္ေသးပါတီမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ ပါတီတုိင္းကို သပိတ္ေမွာက္ ဆန္႔က်င္သြားရန္။

၄။ ၄င္းရုပ္ေသး ပါတီမ်ားကို နားလည္မွဳ လဲြမွားစြာျဖင့္ ကူညီ ေထာက္ပံ့ ေပးေနေသာ ဥေရာပ သမဂၢ အပါ အ၀င္ နုိင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ကမာၻ႔နုိင္ငံႀကီးအခ်ဳိ႕အား ရႈံ႕ခ် ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းနွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ေထာက္ပံ့မွဳ မ်ားကို ခ်က္ျခင္းရပ္ဆုိင္းေရး ေတာင္းဆို သြားရန္။

၅။ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ ကြ်နု္ပ္တုိ႔ တပ္ေပါင္းစုႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ သြားၾကရန္ ။

၆။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ တိုင္းျပည္၏ ျပႆနာ အသီးသီးကို ေျဖရွင္းေပးနုိင္သည့္ တစ္ခုတည္း ေသာနည္းလမ္းျဖစ္ သည့္ စစ္မွန္ေသာ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရး ေပၚေပါက္လာ ေစေရး အတြက္ ရဟန္း ရွင္လူ ျပည္သူမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ၀န္ထမ္းနွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ဗမာနုိင္ငံ ဒီမိုကေရစီေရး တက္ၾကြ လွဳပ္ရွားသူမ်ား တပ္ေပါင္းစုနွင့္ အတူလက္တဲြ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္သြားၾကရန္ အေလးအနက္ တုိက္တြန္း လုိက္သည္။

ဗမာႏိုင္္ငံ ဒီမိုကေရစီေရး တက္ၾကြ လွဳပ္ရွားသူမ်ား တပ္ေပါင္းစု