ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

ျပည္သူသာ အမိ ျပည္သူသာ အဖ = YES


က်ေနာ္မ်ား လူထုတရပ္လံုးအတြက္ စေတးခံ အေကာင္းဆံုးေျမၾသဇာ အဖြဲ႔မွ တပ္မေတာ္သာ အမိ ၊ တပ္မေတာ္သာ အဖ = NO ၊ျပည္သူသာ အမိ ျပည္သူသာ အဖ = YES ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္ပါ စာရြက္ေရ ၉ ရြက္ အား စာအိတ္မ်ားတြင္ထည့္ကာ ကမာရြတ္ျမိဳ႔နယ္ လွည္းတန္း စာတုိက္ႏွင့္ ၾကည့္ျမင့္တုိင္ ဗားကရာလမ္း စာတုိက္၊ လမ္းမေတာ္ ျမိဳ႔နယ္ လမ္းမေတာ္လမ္း စာတုိက္ တုိ႔မွ တဆင့္ ေရတပ္ဌာနခ်ဳပ္(သန္လွ်င္) အပါအဝင္ တပ္ရင္း/တပ္ဖြဲ႔မ်ားသုိ႔ လိပ္စာ(၃၅) ခု သုိ႔ ေပးပုိ႔ခဲ့ျပီး လွည္းတန္း လမ္း ၊ လွည္းတန္းေစ်းႏွင့္ ၾကည့္ျမင့္တုိင္ ညေစ်းတုိ႔တြင္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား လုိက္လံေဝငွခဲ့ျပီး တကၠသုိလ္၇ိပ္သာ လမ္း အတြင္း လမ္းေဘး သစ္ပင္မ်ားတြင္ လုိက္လံ ကပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။စာအိတ္ေရ ( ၃၅ ) အိတ္ ႏွင့္ စာရြက္ေရ ၁၀၀ ခန္႔အား လုိက္လံ ကပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

မိမိတုိ႔ အဖြဲ႔မွ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္သည္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္း ၊ မည္သူတဦး တေယာက္ရဲ႔ လႊမ္းမုိးမွဳ႔မွ မပါပဲ လြတ္လပ္စြာ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္ တစု ဘားတုိက္သုိ႔ မလႊဲမေသြ ျပန္ရမည္မွာ အေသခ်ာဟု ယံုၾကည္စြာျဖင့္

မည္သည့္ စစ္အာဏာရွင္မွာ လူထုကုိ မအုပ္ခ်ဳပ္ေစရ။
လူထုတရပ္လံုးအတြက္ စေတးခံ
အေကာင္းဆံုးေျမၾသဇာ အဖြဲ႔

www.thebestmanure.org
tbmwaipl@gmail.com
tbmstk1@gmail.com
myayallzar@gmail.com