ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

FNG | ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ ႏို၀င္ဘာ လ ၇ ရက္ ေန ့တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏိုင္ရန္ အတြက္ ၎တို႔၏ ရာထူး အသီးသီး ကို စြန္႔လႊတ္ လိုက္ၾကသည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးသန္း ေရႊ ႏွင့္ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး ေမာင္ေအးသည္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ဒု ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဆိုသည့္ စစ္တပ္ ရာထူးမ်ားကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ အာဏာ ကို ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ ကိုင္ထားဆဲဟု ရန္ကုန္ မွ လာသည့္ ေအပီ သတင္း တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ ႏို၀င္ဘာ လ ၇ ရက္ ေန ့တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ ပြဲ တြင္ ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏိုင္ရန္ အတြက္ ၎တို ့၏ ရာထူးအသီးသီး ကို စြန္ ့လႊတ္ လိုက္ၾကသည္ ဟု သတင္း ရရွိသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္း ေရႊ ႏွင့္ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအးသည္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ဒု ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဆိုသည့္ စစ္တပ္ ရာထူးမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ လိုက္ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္ ၏ အာဏာကို ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားဆဲဟု ရန္ကုန္မွ လာသည့္ ေအပီ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး သန္းေရႊ ၏ ေနရာ ကို ဆက္ခံသူမွာ ယခင္က စစ္ေရးခ်ဳပ္ ျဖစ္သူ ဒုဗို္လ္ခ်ဳပ္ၾကီး သူရျမင့္ေအာင္ ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးကိုကို က ဆက္ခံ သည္ ဟု သတင္းရရွိသည္။

ၾကည္းေရေလ ညွိႏိႈင္း ကြပ္ကဲေရးမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရ ေရႊမန္းမွာလည္း အလာတူ ႏႈတ္ထြက္သည့္ ထဲတြင္ ပါ၀င္ၿပီး သူ၏ ေနရာကို ယခင္ စစ္ဆင္ေရး အထူး အဖြဲ႔မႉး ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္ က ဆက္ခံသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ မွာ အသက္ ၇၇ ႏွစ္ အရြယ္ရွိၿပီး ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မွာ အသက္ ၇၃ ႏွစ္ အရြယ္ ရွိၿပီ ျဖစ္သည္ ။ ၎တို႔ ႏွစ္ဦး စလံုးသည့္ စစ္တပ္ ရာထူး ေနရာ မ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားရာ၌ စစ္တပ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ျဖစ္သည့္ အသက္ ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ေက်ာ္လြန္ ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ရာထူး ေနရာ မ်ားမွ ႏႈတ္ထြက္ သြားသည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ ၎တို႔ ေနထိုင္ရာ ေနျပည္ေတာ္ တိုင္း မဲဆႏၵ နယ္မွ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ မည့္သူမ်ား ျဖစ္သည္။

source by : FREEDOM NEWS GROUP

ေအာက္တြင္ ရာထူးေဟာင္းႏွင့္ ရာထူးသစ္မ်ားကို ျပသထားသည္။ အေသးစိတ္ကို ဆက္လက္ စံုစမ္းလွ်က္ရွိသည္။
လက္ရွိ ရာထူးယခင္ရာထူး
ၾကည္းေရေလ ညွိႏွိဳင္းေရးမႉးကစထမႉး(၂) ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမင္းေအာင္လိႈင္
စစ္ေရးခ်ဳပ္ကမ္း႐ိုးတန္းတိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေဇာ္ဦး
စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္႐ုံးေနျပည္ေတာ္တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဝလြင္
စစ္ရာထူးခန္႔ခ်ဳပ္ရန္ကုန္တိုင္း တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဝင္းျမင့္
ရန္ကုန္တိုင္းတပ္မ ၇၇ တပ္မႉး ဗိုလ္မႉးၾကီး ထြန္းသန္း
တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး ဌာနခ်ဳပ္႐ုံုး အေနာက္ေတာင္တိုင္း တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေဆြ
ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန ဒုဝန္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သိန္းေဌး
ကာကြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မႉး (၁) အေနာက္ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္စိုး
ကာကြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မႉးအေရွ႕ေျမာက္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္သန္းထြဋ္
ကာကြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မႉး (၃)ေတာင္ပို္င္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လွမင္း
ကာကြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မႉး (၄) အေရွ႔ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သက္နုိင္ဝင္း
ကာကြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မႉး (၅)အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေငြ


source by : မဇၥၽိမ