ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

8.8.2010
ဖြတ္မိစာၦ သန္းေရႊ အတြက္
ျမန္မာ့ ပိုင္နက္ နယ္ေျမတြင္ ေနရာ မရွိေစရ။

အားလံုး ညီညာစြာ ေမာင္းထုတ္ ၾကပါစုိ႔။


NO VOTE 2010 CAMPAIGN
RANGOON,BURMA


အိႏိၵယေရာက္ ၈၈၈၈ သံခ်ပ္