ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

ျမန္မာ ျပည္သူ လူထုသို႔ ပန္ၾကားခ်က္။

စစ္အစိုးရသည္ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီးကို ရက္စက္စြာ လူအေျမာက္အျမား မ်ားကို သတ္ျဖတ္ျပီး အာဏာ သိမ္းခဲ႔သည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ ရခဲ႔ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို အာဏာလႊဲ ေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲဲ့ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ေရးဆြဲရန္ဟု ဆိုကာ အမ်ိဳးသား ညီလာခံကို တဖက္သတ္ က်င္းပခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီေရး ေက်ာင္းသား လွဳပ္ရွားမွဴကို ရက္စက္စြာ ျဖိဳခြင္း ႏွိမ္ႏွင္းျပီး ကြၽန္ေတာ္ အပါအ၀င္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ ခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ သံဃာေတာ္မ်ားကို ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ျပီး ျပည္သူ႔ ဆႏၵကို လ်စ္လွ်ဴ႐ႈခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔ အသံကို ပိတ္ခဲ့သည္။ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားကို ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ် ခဲ႔သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂါစ္ မုန္တိုင္း အတြင္းတြင္ပင္ ျပည္သူ႔ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပျပီး စစ္အစိုးရ တဖက္သတ္ ေရးဆြဲ ထားေသာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ျပည္သူကို ျခိမ္းေျခာက္ အၾကပ္ကိုင္ျခင္း၊ မဲလိမ္ျခင္း၊ မဲခိုးျခင္း စသည့္ နည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ မည္သည့္ သက္ေသ ၊ ႏိုင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔မွ မရွိပဲ အတည္ ျပဳခဲ႔သည္။

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးကို ေရွး႐ႈျပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရးကို ဦးတည္ျပီး ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ျပိဳင္မည့္ ဒီမိုကေရတစ္ အစစ္ ျဖစ္သည့္ ပါတီမ်ားကို မဲေပးရန္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဦးေဆာင္ေသာ လူငယ္မ်ားက ေဆာ္ၾသ လႈံ႕ေဆာ္ ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ပို၍ ပို၍ တဖက္သတ္ ဆန္လာျပီး ယုတ္မာ ေကာက္က်စ္ လာသည္။ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးမတည္ဘဲ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ အစစ္ ျဖစ္သည့္ ပါတီမ်ားကို တဖက္ေစာင္းနင္း ႏွိပ္ကြပ္ လာသည္။

ထိုအေျခအေနမွာ မည္သို႔မွ လက္မခံ ႏိုင္ေသာ အေျခအေန ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ၂၀၁၀ နို၀င္ဘာလ " ၇ " ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲအား သပိတ္ေမွာက္ရန္မွ အပ ေ႐ြးရန္ နည္းလမ္း မရွိေတာ့ေပ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘက္မွ မည္သို႔ပင္ အေလွ်ာ႔ေပး၍ အမ်ိဳးသား သင့္ျမတ္ေရး နိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးကို ဦးတည္ကာ အျပဳသေဘာျဖင္႔ ခ်ဥ္းကပ္ ခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရ၏ အဖ်က္သေဘာ ေဆာင္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ လာမည့္ ၂၀၁၀ နို၀င္ဘာလ ၇ - ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အတုကို ၀ိုင္း၀န္း သပိတ္ေမွာက္ၾကရန္ ဆႏၵရွိသည့္ အားေလွ်ာ္စြာ ျပည္သူကို ပန္ၾကား အပ္ပါသည္။
သပိတ္ေမွာက္ရန္မွ အပ ေ႐ြးရန္လမ္း မရွိေတာ႔ပါ။

မ်ိဳးရန္ေနာင္သိမ္း
ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ (၈၈- မ်ိဳးဆက္သစ္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႔)။

လက္ေရးမူရင္းဖိုင္