ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

စစ္အစိုးရ ရိုတ္ကူးေသာ "အာရံုဦးမွာ ဖူးသည့္ၾကာ" တြင္ ပါ၀င္ သရုပ္ေဆာင္သည့္ သရုပ္ေဆာင္ ေနတိုးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရျပီး ေနာက္ပိုင္း နိုင္ငံေရး သမိုင္းေၾကာင္းကို လိမ္လည္ ၀ါဒျဖန္႔သည့္ ထိုဇာတ္ကား ႐ိုက္အျပီး ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၍ အားေကာင္းေသာ LONDON တြင္ အျငိမ့္ကရန္ ေခါင္းေဆာင္ မင္းသား အျဖစ္ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ စီစဥ္ထားျပီး ယခုအခါ ျပပဲြ လက္မွတ္မ်ားကို ေရာင္းခ် ေနပါသည္ ထိုလုပ္ရပ္သည္ စစ္အစိုးရ စိတ္ဓါတ္ စစ္ဆင္ေရး နွင့္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရး ဌာန၏ အေ၀းေရာက္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား အေပၚ ေသြးတိုးစမ္း လိုက္တာ ျဖစ္ျပီး အနုပညာကို ဘန္းျပျပီး ျပည္ပတြင္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာ လႊမ္းမိုးရန္ ၾကိဳးစားမႈ ျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ တကမာၻလံုးမွ ၀ိုင္း၀န္း ကန္႔ကြက္ ၾကပါရန္ LONDON ရွိ အင္အားစုမ်ားမွ လံုး၀ ကန္ကြက္ ေပးရန္ တိုက္တြန္း ႏိုးေဆာ္ လိုက္ပါသည္။

ျပည္သူ အတြက္ မရပ္တည္ေသာ အႏုပညာသည္ မ်ားကို ျပည္ပရွိ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားမွ လံုး၀ ကန္႔ကြက္ ေပးၾကပါရန္...

အခ်က္အလက္ ပို႔ေပးေသာ ဘေလာက္ဂါ simple views အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။