ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

လြတ္လပ္ေရးဖခင္ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ သံဃာေတာ္မ်ားအား ေလွ်ာက္ထားခ်က္
အရွင္ သူျမတ္မ်ား ဘုရား … အရွင္ဘုရား တို႔သည္ အလြန္ ထူးကဲေသာ ဗုဒၶ သာသနာေတာ္ထမ္း ရဟန္းျမတ္မ်ား ျဖစ္ေတာ္ မူၾကပါသည္။ အရွင္ဘုရား တို႔က သာသနာေတာ္ေရာင္ ထြန္းေျပာင္ေအာင္ အားထုတ္ ေတာ္မူၾကပါ။ ကမာၻေလာကႀကီးကို သာသနာေရာင္ အလင္း ေပးေတာ္ မူၾကပါ။ သို႔မွသာလွ်င္ ကမာၻသူ ကမာၻသားတို႔ ေမတၱာတရား ပြားမ်ား၍ သမစိတၲႏွင့္ ညီရင္းအကို ေမာင္ရင္းႏွမ ကဲ့သို႔ ေနႏိုင္ ၾကပါလိမ့္မည္။ အရွင္ သူျမတ္မ်ားကို ဘုရား တပည့္ေတာ္တို႔ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ ပါသည္။ တကမာၻလံုး ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္သည္ ကိုလည္း ျမင္ခ်င္ပါသည္။ တပည့္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံတြင္ သာမက တစ္ကမာၻလံုး မွာပင္ ေမတၲာတရား သမစိတၱ သေဘာထားတို႔ကို ျပဳျပင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းပကား အရွင္ ဘုရားတို႔မွာ ရွိပါသည္။ ဤစြမ္းပကား တို႔ကို သံုးရာ၌ ေအာင္ျမင္ေတာ္ မူပါလွ်င္ မႏုႆ လူတမ်ိဳးလံုး အစဥ္အဆက္ ႏွစ္ပရိေစၧဒ ရွည္လ်ားစြာ ရွိခိုး ပူေဇာ္ ၾကပါလိမ့္မည္။ ဤကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ သာသနာဖက္ကသာ ၾကည့္၍ ျမင့္ျမတ္သည္ မဟုတ္ပါ။ တပည့္ေတာ္ တို႔၏ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳး အတြက္ အျမင့္ ျမတ္ဆံုးေသာ ႏိုင္ငံေရးကို ေဆာင္႐ြက္ရာလည္း ေရာက္ပါသည္ ဘုရား။ တပည့္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအရပ္ရပ္သို႔ ႂကြြေရာက္ေတာ္ မူၿပီးလွ်င္ ေမတၲာတရား ညီညြတ္ေရးတရားမ်ားကို ေဟာေတာ္မူၾကပါ။ ျမင့္ျမတ္ေသာ လြတ္လပ္ေရး တရားကိုလည္း ေဟာေတာ္ မူၾကပါ။

ျမင့္ျမတ္ေသာ လြတ္လပ္ေရး ဆိုရာ၌ လြတ္လပ္စြာ ဘာသာတရား ကိုးကြယ္ႏိုင္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ဘာသာတရား ကို ကာလ ေဒသမေ႐ြး ေဟာေျပာႏိုင္မႈ၊ ေၾကာက္႐ြံ႕စိုးရိမ္ ပူပန္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္မႈ၊ လူအလူနဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္မႈ စသည္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ အရွင္သူျမတ္ တို႔သည္ သံုးလူ႔ ထြဋ္ထား ျမတ္စြာ ဘုရား ၾသ၀ါဒ ေပးေတာ္မူ ခဲ့သည့္ အတိုင္း “အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ” မေမ့ မေလ်ာ့ဘဲ အစဥ္ထာ၀ရ အားထုတ္ၾကဖို႔ တပည့္ေတာ္တို႔ ဗမာလူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးလံုးကို ဆိုဆံုးမေတာ္ မူၾကပါ ဘုရား။ ဤသို႔ေသာ မိမိကိုယ္ကို မိမိသာလွ်င္ အားကိုးမႈျဖင့္ တပည့္ေတာ္ တို႔၏ လူမ်ိဳးသည္ ေလာကုတ္ ေလာကီ ႏွစ္လီေသာ အက်ိဳးထူးမ်ားကို ခံစား ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾက ေပလိမ့္မည္။ အရွင္ျမတ္မ်ား၌ ဤကဲ့သို႔ေသာ မြန္ျမတ္သည့္ တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ား ရွိပါသည္။ ဤမြန္ျမတ္ေသာ တာ၀န္ ၀တၲရားမ်ားကို ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ေတာ္ မူၾကပါ ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ တို႔မွာ အရွင္သူျမတ္မ်ားကို ႐ိုေသေလးျမတ္စြာ တိုက္တြန္းစကား ေလွ်ာက္ထားျခင္း ကိုသာ ျပဳႏိုင္ပါသည္။ ေဆာင္ရြက္ဖို႕ တာ၀န္ေက်ပြန္မည္ မေက်ပြန္မည္ ဟူေသာ ျပႆနာမွာ အရွင္ျမတ္မ်ား သာ ေျဖရွင္းႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။”

လြတ္လပ္ေရးဖခင္ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ ျပည္သူ လူထုကုိ တုိက္တြန္း မိန္႔ခြန္း
ရဲေဘာ္တို႔ အမ်ိဳးသား တို႔ကို စည္း႐ုံးၿပီး စိုင္းျပင္းၾကပါစို႔ ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကံၾကမၼာကို ကၽြနု္ပ္တို႔ ဖန္တီးဖို႔ အေရးသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လက္တြင္းမွာပင္ ရွိ၏။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အင္အားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္လွ်င္ ေကာင္းကင္တမြတ္ ၾကယ္ပင္ ဆြတ္ႏုိုင္ ၾကေပမည္။ ၾကယ္ကိုပင္ ဆြတ္ႏုိုင္ၾကလွ်င္ ကမၻာေျမေပၚမွာ အဘယ့္ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးေအာင္ပန္းကို မဆြတ္ႏုိင္ဘဲ ရွိအံ့နည္း။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ညီညြတ္စြာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကာယဗလ ၊ ဥာဏဗလ ၊ သတၱိဗ်တၱိႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရာဇ၀င္တြင္ ကယ္တင္ႏိုင္မည့္ လြတ္လပ္ေရး ေအာင္ျမင္မႈ အတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းၾကမည္။

ရဲေဘာ္တို႔
ေျခလွမ္းမွန္မွန္ႏွင့္ သြားႏိုင္ရန္ စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ၾကေလာ့။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လြတ္လပ္ေရးကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ မၾကာျမင့္မီ ရရွိလိမ့္မည္ဟု တထစ္ခ် ယံုၾကည္ၾကေလာ့။
အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ။
(၁၉၄၆၊ ဇန္န၀ါရီလ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ အလယ္ ပစၥယံ ညီလာခံႀကီး၌ ႁမြက္ၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္)
ABMA မွ တင္ျပပါသည္။