ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks


ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပမည္ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာေနသည္။ (ဓာတ္ပုံ-Reuters)
“ - - - ေအာက္တိုဘာမွာ က်င္းပမယ္ လို႔ ဂ်င္ဝက္ကို ေျပာလိုက္သူဟာ ရမ္းတုပ္ပဲ ျဖစ္မွာ - - -”
ဟိုတေလာက လာ မလိုလို နဲ႔ မလာျဖစ္တဲ႔ အေမရိကန္ ဂ်င္ဝက္ ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားဟာ ၂ဝ၁ဝ ေအာက္တိုဘာ ထဲမွာ ျဖစ္မယ္လို႔ သူသိရေၾကာင္းနဲ႔ ျမန္မာ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို အားေပးဖို႔ တိုက္တြန္း ခဲ႔ပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာမွာ က်င္းပမယ္ လို႔ ဂ်င္ဝက္ကို ေျပာလိုက္သူဟာ ရမ္းတုပ္ပဲ ျဖစ္မွာမို႔ ရမ္းတုပ္ စကား နားေထာင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ အားေပးဖို႔ ေျပာတဲ႔ ဂ်င္ဝက္ကိုလည္း ရမ္းတုပ္ လို႔ပဲ ေျပာရမွာပါ။ ေအာက္တိုဘာမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမယ္ ဆိုတာကို ရမ္းတုပ္လို႔ ေျပာတာကေတာ့ ဒီလို တြက္ခ်က္ၾကည့္မိလို႔ပါ။

အခု ေဆာင္းပါး ေရးေနတဲ႔ (၂၂- ၆-၁ဝ) ေန႔ အထိ ပါတီမ်ား တည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ဖို႔ ေနာက္ဆံုးရက္ကို မေၾကညာ ေသးပါဘူး။ ေနာက္ဆံုးရက္ ေၾကညာရင္လည္း ဒီေန႔ ေၾကညာ နက္ဖန္ခါ တန္း လုပ္လို႔ မရပါဘူး။ အနည္းဆံုး တပတ္ေလာက္ေတာ့ ေၾကညာရက္နဲ႔ ပိတ္ရက္ ခြာထားရမွာပါ။ အခုပဲ ဇြန္လ ေနာက္ဆံုးပတ္ထဲ ေရာက္ေတာ့မယ္႔ဆဲဆဲမို႔ ဒီ တရက္ ႏွစ္ရက္ အတြင္း ေၾကညာရင္ ေတာင္မွ ဇြန္လကုန္ ေနာက္ဆံုး ျဖစ္မွာပါ။

ဒီေတာ့ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း နည္းဥပေဒ အရ

၁။        တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳရန္ ျပန္ၾကားျခင္း (ပံု စံ-ခ) နဲ႔ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း (ပံု စံ - င) အဆင့္ (၂) ဆင့္ ၾကားထဲ မွာ နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ (၇) အရ ရက္ ၃ဝ အခ်ိန္ ေပးထားပါတယ္။

၂။        မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ျပဳရန္ ေကာ္မရွင္က နည္းဥပေဒ (၉) (၁ဝ) (၁၁)နဲ႔ (၁၂) တို႔ အရ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အျမန္ဆံုး လုပ္ရင္ေတာင္မွ ၇ ရက္ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။

၃။        မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ရၿပီး ပါတီကို ပါတီဝင္ အင္အား ၅ဝဝ (သို႔မဟုတ္) ၁ဝဝဝ ရေအာင္ ခြင့္ျပဳခ်ိန္ ရက္(၉ဝ) ကို နည္းဥပေဒ ၁၃(က) အရ ခြင့္ ျပဳရပါမယ္။

ေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒမ်ား အရ-

၄။        ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အမည္ တင္သြင္းရန္ နည္းဥပေဒ ၁၆ (ခ) ေနာက္ဆံုး ေန႔ရက္ နဲ႔ အခ်ိန္ (ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ျပင္ဆင္ရန္ အခ်ိန္ပါ) အနည္းဆံုး ၁၅ ရက္။

၅။        နည္းဥပေဒ (၂၆) အရ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား၏ တင္သြင္းလႊာမ်ားကို စီစစ္ျခင္း ႏွင့္ ( ကန္႔ကြက္သူ ရွိပါက ၇ ရက္ အတြင္း ၿပီးျပတ္ေအာင္ စံုစမ္း စစ္ေဆးျခင္း အပါအဝင္) လက္ခံျခင္း လက္မခံျခင္း အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ရန္ အနည္းဆံုး ၁၅ ရက္။

၆။        နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၁ (က) အရ အထက္ပါ ေကာ္မရွင္ခြဲ၏ အမိန္႔အား မေၾကနပ္သျဖင့္ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ေကာ္မရွင္ခြဲမ်ားသို႔ အယူခံျခင္း ၁၅ ရက္။

၇။        နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ (၃၂) အရ တိုင္းေဒသၾကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ ေကာ္မရွင္ခြဲမ်ားက ေဆာင္ရြက္ရန္ (၇) ရက္ႏွင့္ အယူခံသူထံ ျပန္ၾကားရန္ ၃ ရက္။ ႏွစ္ခုေပါင္း ၁ဝ ရက္။

၈။        နည္းဥပေဒ ပုဒ္ မ (၃၃) အရ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးအား တင္သြင္းလႊာ ရုပ္သိမ္းလိုေၾကာင္း ရုပ္သိမ္းလႊာ တင္ရန္ ကန္႔သတ္ရက္။ (အတိအက် ေဖာ္ျပျခင္း မရွိသျဖင့္ ခန္႔မွန္းရက္ ၇ ရက္ )

ဒီေတာ့ ဒီရက္ေတြ ေက်ာ္ၿပီးမွ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် ရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီရက္ေတြကို ေပါင္းၾကည့္ရေအာင္။
အဆင့္(၁) က၃ဝ ရက္
အဆင့္(၂) က၇ ရက္
အဆင့္(၃) က၉ဝ ရက္
အဆင့္(၄) က၁၅ ရက္
အဆင့္(၅) က၁၅ ရက္
အဆင့္(၆) က၁၅ ရက္
အဆင့္(၇) က၁ဝ ရက္
အဆင့္(၈) က၇ ရက္
----------------------------------------------
ေပါင္း၁၈၉ ရက္
ဟိုၾကား ဒီၾကား ေလလြင့္ရက္၁၁ ရက္
-----------------------------------------------------
စုစုေပါင္း ရက္ ၂ဝဝ =၆ လ ႏွင့္ ရက္ ၂ဝ
အစပိုင္းက ေဖာ္ျပခဲ႔သလို တည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ ပိတ္ႏုိင္ေခ်က ဇြန္လကုန္ ဆိုေတာ့ အဲဒီေနာက္ ၆လခြဲ ၾကာမွ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္မယ္႔ရက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရက္ေတြကို ေကာ္မရွင္ဟာ တြက္ခ်က္ၿပီးမွ ေရြးေကာက္ပြဲရက္ကို ေၾကညာရမွာ ျဖစ္ေတာ့ ဇြန္လ ကုန္ၿပီးေနာက္ ၆ လခြဲဟာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလထဲ ေရာက္သြားပါၿပီ။

၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ထဲမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမယ္ ဆိုတဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးရဲ႕ စကား တည္ေအာင္ ဆိုရင္ေတာ့ ပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ ျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားဖို႔ ေနာက္ဆံုးရက္ကိုလည္း အျမန္ဆံုး ေၾကညာ၊ ဟိုၾကားသည္ၾကား ေလလႊင့္ရက္ေတြလည္း နည္းႏုိင္သမွ် နည္းေအာင္ လုပ္ပါမွ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔သာပဲ အေစာဆံုး ေရြး ေကာက္ပြဲ က်င္းပမယ့္ ေန႔ရက္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ။

source by : မိုးမခ