ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

ျမန္မာ စစ္အုပ္စု၏ မတရားညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္ အႏိုင္က်င့္ ခံခဲ့ရသူ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီး ၄ ဦးမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ Human Rights Now (HRN) တို႔၏ အကူအညီျဖင့္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံတကာ ျပည္သူ႕ခံု႐ံုးတြင္ စစ္အစိုးရအား တရားဆြဲဆို စီရင္ ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ရာ၊ ၄င္း အစီအစဥ္အား Burma Campaign Japan (BCJP)မွ (www.burmacampaign.net) တြင္ တိုက္႐ိုက္ ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈး ေနမႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အေရးမယူပဲ စစ္အစိုးရမွ လစ္လွ်ဴ႐ႈ ထားဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ လစ္လွ်ဴ႐ႈကာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး ေဖာက္ေနမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ လႈပ္ရွားမႈ တရပ္အေနျဖင့္ တားဆီးရန္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂)ရက္ေန႔က အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္ ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (WLB)ႏွင့္ ႏိုဘယ္ ဆုရွင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဦးေဆာင္ကာ ႏိုင္ငံတကာ ျပည္သူ႕ခံု႐ံုးတြင္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ မိမိ၏ ျပည္သူမ်ား အေပၚ ဆိုး႐ြားေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္သည္ (Crimes against humanity)ဟု အဆိုပါ ျပည္သူ႔ ခံု႐ံုးမွ စီရင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာ ျပည္သူ ႔ ခံု႐ံုး ဖြင့္၍ ဒုတိယ ေျခလွမ္း အျဖစ္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၇)ရက္၊ (တနဂၤေႏြေန႔)တြင္ ေန႔လည္ ၁း၀၀ နာရီမွ ညေန ၅း၀၀ နာရီအထိ Aoyama Gakuin University, Building No.(6) တိုက်ိဳၿမဳိ႕၊ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ စာနာစိတ္ထားရွိျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒ ျမတ္ႏိုးျခင္းတို႔ အေပၚ အေျခခံ၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုအႀကိမ္ က်င္းပေပးေသာ ႏိုင္ငံတကာ ျပည္သူ႔ ခံု႐ုံး ျဖစ္ေၾကာင္း BCJP သို႔ ေျပာၾကား လာပါသည္။

အဆိုပါ ျပည္သူ႔ ခံု႐ံုးအား ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ ကၽြမ္းက်င္သူ တရားသူႀကီး (၅)ဦး၊ တရားလိုဘက္မွ ေရွ႕ေန (၈) ဦးႏွင့္ စစ္အစိုးရ ဘက္မွ တရာခံ ေရွ႕ေန (၃) ဦး ပါဝင္ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းအတိုင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
တိုက္႐ိုက္ ထုတ္လႊင့္မႈ အစီအစဥ္သို႔ >> (www.burmacampaign.net)