ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

၀၀၉| ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္းမွာ ရွိတဲ့ ေက်းရြာတခ်ိဳ႕မွာ ႀကံ့ဖြံ႔ ပါတီကေန အသက္(၁၀) ႏွစ္ေက်ာ္ အထက္ မည္သူကိုမဆို အားလံုးကို ေဖာင္( Form) ပံုစံ ႏွင့္ ပါတီ ကဒ္ ေတြကို ေပးေဝၿပီး မဝင္ မေနရ စနစ္နဲ႔ မဲဆြယ္ စည္းရံုး ေနတယ္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို ခိုင္လံုတဲ့ သတင္း ရပ္ကြက္က ေပးပို႔ လာပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

အေၾကာင္းစံုမွာ - ႀကံ့ဖံြ႔ ပါတီမွ တဆင့္ ေက်းရြာ အဆင့္ဆင့္ရွိ ရယကမ်ား၊ ထိုမွ တဆင့္ ရြာသူ၊ ရြာသားေတြ ကို ေဖာင္ႏွင့္ ကဒ္ပံုစံမ်ား ေဝကာ ႀကံ့ဖြံ႔ ပါတီသို႔ မဝင္မေနရ ပံုစံ မဲဆြယ္ စည္းရံုးေနေၾကာင္း ၾကားသိ ရပါသည္။ ထိုျပင္ ႀကံ့ဖြံ႕ ပါတီကို ဝင္ထားၿပီး သူမ်ား ဘယ္ပါတီကိုမွ ဝင္ေရာက္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း ေျပာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

တျခားပါတီမ်ား စီးရံုးမႈ မဆင္းမွီ ေက်းရြာမ်ားရွိ ေက်းရြာ ရယကမ်ားမွ တဆင္႔ ပါတီ စည္းရံုးေရးကို လက္ဦးမႈ ရယူ ေနျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ဤသို႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အမ်ား ျပည္သူမ်ား အမွန္ကို သိရွိေစရန္ ရွမ္းျပည္နယ္႐ွိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အမာခံမွ သတင္း ေပးပို႔ လာပါတယ္။ ပူတြဲပါ ဓါတ္ပံုမ်ားမွာ ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ားကို ေဖာင္ျဖည့္ရန္ အတြက္ ေပးေဝ ထားေသာ ေဖာင္ပံုစံႏွင့္ ကဒ္ပံုစံ မ်ားျဖစ္ပါသည္။

သတင္း ေပးပို႔ ေပးေသာ မိတ္ေဆြႏွင့္ ၀၀၉ အား အထူး ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

0 comments: