ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

ျမန္မာစစ္အုပ္စု၏ မတရားညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္ အႏိုင္က်င့္ ခံခဲ့ရသူ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး ၄ ဦးမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ Human Rights Now (HRN) တို႔၏ အကူအညီျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံတကာ ျပည္သူ႔ ခံု႐ံုးတြင္ စစ္အစိုးရအား တရားဆြဲဆို ခဲ့ၾကပါသည္။ ၄င္း အစီအစဥ္အား Burma Campaign Japan (BCJP) တြင္ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ႐ိုင္းစိုင္း ယုတ္မာေသာ စစ္အစိုးရ၏ လုပ္ရက္မ်ားအား http://burmacampaign.net တြင္ၾကည့္႐ွႈ႕ ႏိုင္ပါသည္။


ဓါတ္ပံုေပးပို႔ေသာ ကိုမိုင္ေက်ာ္ဦးအား ေက်းဇူးအထူးတင္ပါသည္။

မနႏၵာ(လမ္းျပၾကယ္ ဂ်ပန္)မွ ေပးပို႕သည္။