ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

နာေရး ကူညီမႈအသင္း( ရန္ကုန္) ကပါတီႏိုင္ငံေရး လံုးဝ မျပဳလုပ္ေၾကာင္း ေမလ ၅ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ အသင္း၏ အစည္းအေဝးတြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္သည္။ အသင္းအေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသင္းဝင္ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ပါတီ တည္ေထာင္ ၍ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ျခင္း၊ အျခားပါတီမ်ားတြင္ တစ္ဦးခ်င္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ျခင္းႏွင့္ မိမိသေဘာျဖင့္ တစ္သီး ပုဂၢလ အမတ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ ေရြးခ်ယ္ခံျခင္းစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လံုးဝ ပါဝင္ ပတ္သက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပဳ လုပ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေမလ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာတုိင္း(မ္္) ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
http://mtalk.net.mm/2009-07-24-21-53-53/3870-2010-05-07-06-39-45.html

0 comments: