ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

ေနာက္ခံသမိုင္း၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္မ်ား ကို PDF ဖိုင္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဆက္လက္မွ်ေဝ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ေပးၾကပါရန္ www.humanright-myanmar.com/ မွ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
Global Day of aCtion 27 May_burmese Translation

0 comments: