ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarksသူေသကုိယ္ရွင္ တုန္႔ျပန္ဆန္႔က်င္ တိုက္ပြဲဝင္ၾကရေတာ့မယ္။ လက္နတ္ သံုးမ်ိဳးကိုင္ဆြဲ ရဲရဲတိုက္ပြဲဝင္ၾက
>>>>> မေၾကာက္တရားလက္နတ္

>>>>> ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးလက္နတ္

>>>>> စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရး ရည္မွန္း ပန္းတုိင္တခုတည္းခ်မွတ္၊ ေရွး႐ႈ၊ ရင္ဆိုင္ ခ်ီတက္ေရးလက္နတ္

ဘဘဦးဝင္းတင္ ရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ ရည္မွန္းပန္းတိုင္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မေပ်ာက္သြားဖူး။ ယခုဓါတ္ပံုကို ေဖာ္ျပခ်င္သျဖင့္ ၁၂ ရက္၊ မတ္လ ၂၀၁၀ခုႏွစ္မွာ ေမြးေန႔က်ေရာက္ခဲ့စဥ္ ဘဘ ဦးဝင္းတင္ ရဲ႕ ရွစ္ဆယ္ႏွစ္ျပည့္ စကားသဝဏ္ထဲမွ စာသားႏွင့္ပူးတြဲေဖာ္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

0 comments: