ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

အထူး ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

လူထု တရပ္လံုး အတြက္ စေတးခံ အေကာင္းဆံုး ေျမၾသဇာ အဖြဲ႔သည္ ျပည္သူ လူထုအား လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚ ေနေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမွုေရး၊ စီးပြါးေရး မ်ားကို အမွန္ကုိ အမွန္အတုိင္း အရွိကုိ အရွိအတုိင္း ခ်ျပ စည္းရံုးျခင္း၊ မတရား ျပဳလုပ္လွ်က္ ရွိသည့္ နအဖ စစ္အာဏာရွင္ တစု၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဒါမွားသည္၊ ဒါမွန္သည္ကုိ ျပည္သူ/သား တေယာက္၏ အခြင့္အေရး အတုိင္း ခ်ျပ စည္းရံုးျခင္း မ်ားႏွင့္ မတရား အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္ေနျပီး ျပည္သူ တရပ္လံုးအား မတရား အႏုိင္က်င့္ သတ္ျဖတ္ ဖမ္းဆီး ေနေသာ အစုိးရအား ဘားတုိက္ ျပန္ေရာက္သည္ အထိ အေၾကာက္ တရားမ်ား ေဘးဖယ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းစြာ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚထြက္လာဖုိ႔ အတြက္ ၾကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္သည္။

ယခု အခါ စစ္အာဏာရွင္ တစုႏွင့္ ေနာက္ပါမ်ားသည္ မိမိ အဖြဲ႔ဝင္ လူငယ္မ်ား ျဖစ္ေသာ ဘုိဘုိသိန္း အပါအဝင္ ( ၇ ) ေယာက္အား မတရား ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ကုိယ္ပုိင္ ဟန္းဖုန္းမ်ား သိမ္းယူျခင္း မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျပီး မၾကာခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဗံုးကြဲမႈမ်ားကို မိမိတုိ႔ မလုပ္ကိုင္ရ ပါပဲ မတရား စစ္ေဆး ေမးျမန္းျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ ေနပါသည္။

၂၅-၄-၂၀၁၀(တနဂၤေႏြေန႔) ညေန ပုိင္း တြင္္လည္း ရန္ကုန္တုိင္း ၊ ျမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမ အနီး လားရွိဳး ခုႏွစ္လႊာ ေပါက္ဆီ ဆုိင္တြင္ ရန္ပုိင္ ဆုိသူအား ထပ္မံ ဖမ္းဆီးသြားျပီး ဗံုးကြဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ သေရာင္ေရာင္ စစ္ေဆး ေမးျမန္းျခင္း မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ ေနပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လူထု တရပ္လံုး အတြက္ စေတးခံ အေကာင္းဆံုး ေျမၾသဇာ အဖြဲ႔ အေနျဖင့္ မူဝါဒ လမ္းစဥ္မ်ား၊ လွုပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ား အားလံုးတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား လံုးဝ မပါရွိပဲ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ နညး္နာမ်ားကို သာ လွုပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အတြက္ မတရား အမႈဆင္ ဖမ္းဆီး စစ္ေဆး ေနမႈမ်ားအား အျမန္ဆံုး ရပ္တန္႔ ေပးရန္ႏွင့္ ဘယ္လုိပဲ မတရား ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ရွိေနပါေစ ေခါင္းငံု႔ မခံႏုိင္ေတာ့တဲ့ မိမိ အဖြဲ႔ဝင္ မ်ားႏွင့္အတူ ျပည္သူ လူထု တရပ္လံုးမွ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရပ္တန္႔ သြားမွာ မဟုတ္ပဲ အရွိန္ျမွင့္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ျပီး ျပည္သူ လူထု တရပ္လံုး၏ ဒါဏ္ခတ္မႈကို မလြဲမေသြ ခံရေတာ့မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း နအဖ စစ္အာဏာရွင္ တစုအား အသိေပး လုိက္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ အဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္သူ လူထု တရပ္လံုးမွ နအဖ စစ္အာဏာရွင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ ကို အတည္ မျပဳသလုိ၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းနာမ်ား သံုးကာ ဖယ္ရွား ေတာ္လွန္ သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး အေၾကာင္းၾကား လုိက္သည္။


မည္သည့္ စစ္အာဏာရွင္ မွ လူထုကို မအုပ္ခ်ဳပ္ေစရ။
ဆက္သြယ္ရန္-
www.thebestmanure.org
tbmstk1@gmail.com

0 comments: