ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

န.အ.ဖကေတာ ့ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကုိ ထုတ္ျပန္ျပီး ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားနဲ႔ ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ ႏူိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းကုိ အဆုံးအစြန္ထိ စိန္ေခၚ လုိက္ျပန္ပါျပီ။ အာလုံးက ၀ုိင္း၀န္း ေတာင္းဆုိ ေနၾက၊ တားျမစ္ ေနၾကသည့္ ၾကားကပင္ ယခုလုိ ကုိ္ယ္သေဘာ ကုိယ္ေဆာင္၍ ျပဳမူလုိက္ျခင္းသည္ ဤတစ္ၾကိမ္ သည္လည္း ပထမဆုံး အၾကိမ္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ န.အ.ဖ စစ္အုပ္စုက သူလမ္းစဥ္ကို မဆုပ္မနစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားႏုိင္ခဲ့သည္။ ၄င္းတုိ ့ဘက္က ၾကည့္လ်င္ေတာ ့၄င္းတုိ ့လုိခ်င္သည္ ့ပန္းတုိင္ေရာက္လုျပီ။ ဒါဆုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒီမုိကေရစီ ဘက္ေတာ္သားမ်ား ဘက္ကေရာ ပန္းတုိင္ ေရာက္လုပါျပီလား…..? တာ၀န္ေက်ျပီလား…..?

န.အ.ဖ၏ လမ္းျပ ေျမပုံ ခုႏုစ္ခ်က္၏ အဆင့္တုိင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ (ဒီမုိကေရစီ ဘက္ေတာ္သားမ်ား)က ပါးစပ္ျဖင့္ တုိက္ဖ်က္ လာၾကသည္မွာလဲ ယခု အခ်ိန္တြင္ ဆုံးခနး္တုိင္လုျပီ။ ဤတစ္ၾကိမ္တြင္လည္း အလုပ္မပါ ပါးစပ္ခ်ည္း သက္သက္သာ တုိက္ဖ်က္ ေနၾကပါက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူမ်ဳိးေလာက္ ညံ့ေသာသူ ဤကမၻာေပၚတြင္ ရွိႏုိင္ေတာ့မည္ မထင္ေပ။ ပါးစပ္နဲ႔ မတုိက္ဖ်က္ခ်င္ လုိ႔ေရာ ေတြမ်ားရွိလုိလဲဟု ေမးစရာရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ့္သည္ စည္းလုံးခ်င္း အင္အားေလာက္ ေကာင္းေသာ လက္နက္ မရွိမွန္း သိလ်က္ႏွင့္ပင္ ထုိလက္နက္ကုိ ဆြဲကုိ္ ရန္တြန့္ ဆုတ္ေနခဲ့ၾကသည္။ မယုံမရဲ ရွိေနခဲ့ၾကသည္။ ဘုရင္ေနာင္၏ ေနာင္ရုိး တုိက္ပြဲ၊ ေနာင္ရုိး စိတ္ဓါတ္ကုိ ေမ့ေလ်ာ့ ေနခဲ့ၾကသည္။ လမ္း(way) မရွိလုိပါပဲ လူထုကုိ ဦးေဆာင္ခ်င္ ေနၾကသည္။

တကယ္ဆုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္သင့္သည္မွာ လက္ေတြ ့က်ေသာ အျမင္မ်ား၊ လမ္းစဥ္မ်ားကုိ ျပည္သူ လူထုအား ခ်ျပျပီး ဦးေဆာင္ သင့္သည္။ အမ်ဳးိသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္၇န္ ဆုံးျဖတ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သေဘာထား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ ျမန္မာ တစ္ႏုိင္ငံလုံံးအား ဒုကၡ ပင္လယ္တြင္းမွ ကယ္တင္ရန္ အတြက္ ပထမ ေျခလွမ္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပ စည္းရုံးရမည္။ ျမန္မာ လူေဘာင္ အတြင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ျမန္မာျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး၏ ဆက္စပ္မႈကုိ ရွင္းလင္းစြာ သိနားလည္ ၾကျခင္း မရွိေသးေပ။ ၄င္းအျခင္းအရာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပတ္၀န္္းက်င္႐ွိ မည္သည့္ အင္အားစုကမွ မဟုတ္ေသာ သာမာန္ ျပည္သူ တေယာက္ႏွင့္ စကားအနည္းငယ္ ေျပာၾကည့္ရုံျဖင့္ သိႏုိင္ပါသည္။

ႏွစ္ကာလ အတန္ၾကာ အဖက္ဖက္က ျပင္ဆင္ျပီးေသာ စနစ္တက် ဖြဲ ့စည္းထားေသာ န.အ.ဖ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရား ရပ္တန္႔ သြားရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ ဆုိလွ်င္ ျပည္သူ အတြက္ အေတြ႕အၾကဳံ ရွိေသာ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ဦးေတာ့ အနည္းဆုံး လုိအပ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္သည္ အထက္ပါ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည္စုံသည့္ အျပင္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ့္သုံးႏွစ္တာ ကာလကုိ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဘ၀ျဖင့္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ လူထု ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးပင္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ဆယ္သုံးႏွစ္ ကာလကုိ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဘ၀ျဖင့္ ျဖတ္သန္း ခဲ့ရျခင္းသည္ သူ ့အတြက္ မဟုတ္၊ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ ့အတြက္ မဟုတ္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္သာ ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္ကုိ သိသာ ထင္ရွား သြားေစသည့္ အခ်က္မွာ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ျပည္သူလူထုကုိ တရား၀င္ ဆက္လက္္ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခြင့္ ေပးထားျပီး စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကုိ သက္စုိးရွည္ေစမည္ 2008 ဖြဲစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ဆန့္က်င္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ေရး လမ္းေၾကာင္းကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းသည္ ပါတီ ဆက္လက္ ရွင္သန္ ရပ္တည္ေရးထက္ စာလွ်င္ ျပည္သူဘ၀ လြတ္လပ္ေရးကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္းမ်ားႏွင့္ NLD ပါတီက အေလးထားေၾကာင္း သိသာ ထင္ရွားေစသည္ သာဓကပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ့ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ့ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျပည္သူ့ အေပၚထားေသာ ေစတနာကုိ နားလည္ေသာ အားျဖင့္ NLD ပါတီႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ၀န္းရံ ေထာက္ခံ ၾကရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ ျမန္မာ ျပည္သူ လူထု အမ်ားစု လုိလားေသာ ျပည္သူ႔ ဘ၀မ်ား အမွန္တကယ္ ဖြံ႕ျဖဳိး တုိးတက္လာမည့္ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေပမည္။

မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေသာ န.အ.ဖ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ျပီ္း ေက်ာင္းသား အမ်ားအျပားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ေဆြးေႏြး ျဖစ္ပါသည္။ စစ္အစိုးရ လက္ေအာက္တြင္ တကၠသုိလ္ ပညာသင္ၾကား ေနရေသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ့ ေခတ္ေက်ာင္းသား အမ်ားစုမွာ စစ္အစုိးရ၏ ဖိႏွိပ္မွုဳမ်ား၊ မေကာင္းသည့္ ဘက္ကုိသာ အလြယ္တကူ ေရာက္ရွိ သြားေစႏုိင္ေသာ ေခတ္စနစ္ အေျခအေန တို႔ေၾကာင့္ ကုိယ္ႏုိင္ငံ၏ အေရးကိစၥမ်ားကုိ စိတ္၀င္စားဖုိ႔ ေနေနသာသာ ႏုိင္ငံေရး ဆုိသည္မွာ အႏၱရာယ္ အရွိဆုံး အလုပ္ဟု သတ္မွတ္ နားလည္ ထားၾကသည္ ေခတ္ၾကီးတြင္ ႏိုင္ငံေရးကုိ စိတ္ေရာ ကုိယ္ပါ ေျပာဆုိ လုပ္ေဆာင္ ေနၾကေသာ ၄င္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တိုးတက္ေသာ အျမင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားဟု ယူဆလွ်င္ ရႏိုင္ပါသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ၎ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ အခါ ၄င္းတုိ႔ အယူအဆ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ သိခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတုိ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ အလွည့္အေျပာင္း မ်ားတြင္ ရဟန္း သံဃာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား လူငယ္ တုိ႔သည္ မည္သည့္ အခါမွ ဦးေလးျခင္း မရွိဘဲ ေရွ႕ဆုံးမွ ပါ၀င္ၿမဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ အေၾကာက္တရား မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူ လူထု ထုိက္သင့္ သေလာက္ ပါ၀င္ျခင္း မရွိသည့္ အခါမ်ားတြင္ ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္စဥ္အခ်ဳိ႕မွာ လုိအပ္သည့္ ပန္းတုိင္ မေရာက္ခင္ က်ရွံဴး ရပ္တန္႔ ခဲ့ၾကရေၾကာင္း၊

ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံး တုိက္ပြဲတြင္ ယင္းအခ်က္ကုိ မိမိတို႔ ၾကဳိတင္ နည္းလမ္းရွာ ၾကဳိးစား သင့္ေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ လူထု အုံႂကြမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေသာ အခါ အစုိးရက အၾကမ္းဖက္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ မလာေစရန္ အစုိးရ၏ လက္ကိုင္တုတ္ သဖြယ္ အသုံးခ် ခံေနၾကရ ရွာေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ ရဲမ်ားအား မီဒီယာမ်ားမွ ျဖစ္ေစ အျခား နည္းလမ္းႏွင့္ ျဖစ္ေစ ၎တုိ႔၏ မိဘ သဖြယ္ ျဖစ္ေသာ ျပည္သူမ်ားအား အၾကမ္း မဖက္ရန္ႏွင့္ လူထုႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ၾကဳိတင္ ေမတၱာရပ္ခံ ထားသင့္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ျမန္မာမ်ား အေနျဖင့္လည္း ျပည္တြင္းတြင္ လူထု အုံႂကြမႈ ျဖစ္ေနစဥ္ ကာလႏွင့္ အခ်ိန္ကုိက္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ျမန္မာသံရံုံးမ်ားႏွင့္ တရုတ္ သံရုံးမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တေသြးတည္း တစ္သားထဲ ရွိေၾကာင္း ျပသ သင့္ၾကေၾကာင္း၊ လက္နက္ကုိင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕မ်ားသည္လည္း န.အ.ဖ၏ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ေျပာင္းလဲေရးကုိ လက္မခံပဲ ဆက္လက္ ေတာင့္ခံထားၾက ေစလိုေၾကာင္း၊ အျခား တစ္ဖက္မွလဲ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ား ယခုထက္ ပို၍ ျပင္းထန္ လာေစရန္ ယခု အခ်ိန္မွ စ၍ လုပ္ေဆာင္ သင့္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြး ၾကပါသည္။

ခ်ဳပ္၍ ဆုိရေသာ္ ယခု တစ္ႀကိမ္ ေနာက္ဆံုး တုိက္ပြဲတြင္ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ ျပည္သူတုိ႔က ဘုရင့္ေနာင္၏ ေနာင္ရုိး တုိက္ပြဲ၊ ေနာင္ရုိး စိတ္ဓါတ္ထံုး ႏွလံုးမူ၍ ေနာက္လွည့္ မၾကည့္စတမ္း ရည္မွန္းခ်က္ ေရာက္သည္အထိ တုိက္ၾကရန္ႏွင့္ အဖက္ဖက္က အစုိးရအား ဖိအားေပးေသာ မည္သည့္ လွဳပ္ရွားမႈမ်ဳိးကုိ မဆုိ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ၾကမည္ ဆုိပါက သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား လူငယ္တုိ႔ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရး တုိက္ပြဲၾကီးကုိ မၾကာမီ အခ်ိန္ကာလ အတြင္း ျမန္မာ ျပည္သူတုိ႔ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႕ ၾကရလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ ၾကဳိတင္ အသိေပး အပ္ပါသည္။

မင္းေသြးသစ္(၂၀၀၇)
၂၀၀၇ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားသမဂၢ

0 comments: