ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

(ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္ကုိ ဝန္းရံၾက)
စစ္အာဏာရွင္တုိ႔၏ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ထြက္ရွိလာခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းမွစ၍ ထြက္လာသမွ် ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားသည္ စစ္ဝါဒီတုိ႔၏ တစ္ဖက္သတ္ ထင္ရာစုိင္း ေရးွဆြဲထားေၾကာင္း ထင္ထင္ရွားရွား ေပၚလြင္ေနသည္ကုိ ကမာၻကပင္ သိရွိေနခဲ့ၾကေပျပီ။ ပါတီ မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒတြင္ပင္ ____
၁။ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံေနရသူမ်ားကုိ ပါတီဝင္ အျဖစ္ မထားရျခင္း။
၂။ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ (၁၅) ဦးလုံးက၊ တစ္ဦးခ်င္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ပါမည္ဟု ဝန္ခံကတိ လက္မွတ္ ေရးထုိးရျခင္း။
၃။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနည္းဆုံး အမတ္ေနရာ (၃) ေနရာ မဝင္မျဖစ္ ဝင္ရျခင္း။ စသည့္ အခ်က္မ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး အခန္းက႑မွ ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနေပသည္။
ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနဆုိးတြင္ အဓိက ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္ ပါတီၾကီးျဖစ္ေသာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အႏုိင္ရ NLD ပါတီ တြင္ ပါတီမွတ္ပုံတင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား မလုိအပ္ဘဲ ျဖစ္ေပၚလာသည္ ကုိ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ သိရွိလာရသည္။


NLD သည္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္ေရး အေၾကာင္းျပ နအဖ၏ အမ်ိဳးသား ညီလာခံကုိ ဆန္႔က်င္ သပိတ္ေမွာက္ ခဲ့သည္။ ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ NLD မွ ေရြးခ်ယ္ခံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား မတရားဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ခံခဲ့ရသည္။ “ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးေရး’’ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဝတ္ေက် တန္းေက် ဖက္တြယ္ထားခဲ့ျပီး က်ီးႏွင့္ဖုတ္ဖုတ္ NLD ဌာနခ်ဳပ္ ဘဝတြင္ CEC တုိ႔သည္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရလွ်င္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျခင္းမွ တပါး မည္သည့္ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွ မခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ ပါတီ တည္ျမဲေရး အတြက္ဟု ဆုိကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ အက်ဥ္းခံ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ပါတီမွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ကုိပင္ အရွက္မဲ႔စြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္။ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္လည္း NLD CEC တုိ႔ မသိက်ိဳးကြ်ံ တာဝန္မဲ့ ျပဳခဲ့ၾကျပန္သည္။

၂၀၀၈ နအဖ၏ စစ္ကြ်န္ဇာတ္သြင္းသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံကုိ တဖက္သတ္ အတည္ျပဳလုိက္ျပီးေသာအခါ ၌လည္း “ေရႊဂုံတုိင္ ေၾကညာစာတမ္း” ဟု ထုတ္ျပန္ရုံသာရွိခဲ့ျပီး ၎တုိ႔၏ သတ္မွတ္ကာလေက်ာ္လြန္သည့္ တုိင္ေအာင္ တိက်ေသာ ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္ျဖင့္ မတုန္႔ျပန္္ႏုိင္ခဲ့ေခ်။

၁၉၈၈(၈၈၈၈) အေရးေတာ္ပုံသည္ ရဟန္းရွင္လူ၊ ေက်ာင္းးသား၊ ျပည္သူတုိ႔၏ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ စေတးခဲ့ရျပီးမွ မဆလ တပါတီ အာဏာရွင္တုိ႔ က်ဆုံးခဲ့ရေသာ ျပည္သူ႔ေအာင္ပြဲတရပ္ျဖစ္သည္။ ထုိေအာင္ပြဲ၏ အသီးအပြင့္အျဖစ္ ေပၚထြက္လာခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ မ်ားထဲမွ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ NLD ပါတီကုိ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ လူထုက ျပတ္ျပတ္သား ေရြးခ်ယ္မဲဆႏၵေပးခဲ့ျဖင့္ အႏုိင္ရပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္လာႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵကုိ အဓိကထား ရေပမည္။ ၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပုံ စိတ္ဓာတ္ကုိ မ်က္ကြယ္ မျပဳသင့္ပါ။

ေရြးေကာက္ပြဲ ဟူေသာ အသံ ၾကားရုံျဖင့္ အာသာ ငမ္းငမ္းျဖစ္ကာ ဆင္ျခင္တုံ တရားမဲ့ ေနၾကသည့္ အေခ်ာင္သမား၊ အာဏာရူးမ်ားႏွင့္ တန္းတူ NLD- CEC မ်ား မျဖစ္သင့္ပါ။ မိမိ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ေသခ်ာစြာ ကုိင္စြဲထား သင့္ပါသည္။ ၁၉၉၀- ျပည္သူ႔ဆႏၵကုိ လ်စ္လ်ဴရႈရန္ မၾကံစည္သင့္ပါ။ ပါတီ ဆက္လက္ ရပ္တည္ ႏုိင္ေရး ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒတြင္း တုိက္ပြဲ တုိက္ရန္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မိမိတုိ႔၏ အေခ်ာင္သမား စိတ္၊ အာဏာရူးစိတ္ကုိ မဖုံးကြယ္ပါႏွင့္။ ၁၉၈၉-၁၉၉၀ ဝန္းက်င္ကတည္းက ဥပေဒတြင္း တုိက္ပြဲ တုိက္ရန္ ဟူ၍ ပါတီဖြဲ႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခု အခ်ိန္အထိ မည္သည့္ ဥပေဒတြင္း တုိက္ပြဲကုိမွ NLD - CEC တုိ႔ မတုိက္ႏုိင္ခဲ့ပါ။

ရန္သူ လက္တြင္း၌ မတရား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ခံထားရသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကပင္ မတရား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ပါတီ မွတ္ပုံတင္ရန္ သေဘာ မတူေၾကာင္း အတိအလင္း ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။

တဖန္ NLD ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္ျပီး စစ္အုပ္စုက အညိႈးၾကီးစြာႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ခ်ခံခဲ့ရေသာ ဒီမုိကေရစီေရးႏွင့္ ျပည္သူ အေပၚသစၥာရွိသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္က_ “ပါတီမရွိလည္းႏုိင္ငံေရးရွိေနဖုိ႔က အေရးၾကီးတယ္၊ ပါတီကုိ သံေျခက်ဥ္းခတ္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ိဳးကုိ ကြ်န္ေတာ္လက္မခံႏုိင္ဘူး၊” “ႏုိင္ငံေရးွရွိၿပီးေတာ့့ ပါတီမရွိရင္ေတာင္မွ လႈပ္ရွားလုိ႔ရတယ္၊ ႏုိင္ငံေရးမရွိဘဲ ပါတီရွိေနလုိ႔ အလကားပဲ၊ ေခါင္းမရွိတဲ့လူလုိဘဲ ျဖစ္မွာဘဲ” ဟု မွန္ကန္ေသာ အယူအဆကုိ ရဲရဲဝံ့ဝ့ံ ရပ္တည္နုိင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚသုိ႔ တင္လုိက္ျပီျဖစ္သည္။

ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္သည္ အလြန္ဆုိးရြားလွေသာ အင္းစိန္ေထာင္ထဲတြင္ ေျမးအရြယ္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲျပီး တုိက္ပြဲ ဝင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး စာေစာင္ရေအာင္ ထုတ္သည္။ ေထာင္တြင္းမွ ေန၍ ကုလသမဂၢသုိ႔ ေရာက္ေအာင္ ‘နအဖ’၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ ေရးသား ေပးပုိ႔ခဲ့သျဖင့္ နအဖ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔၏ အညိႈးၾကီးစြာျဖင့္ ေထာင္ထဲတြင္ ႏွစ္တုိး ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ ခံခဲ့ရသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရေသာ လူထု ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ မတရား ပုဒ္မတပ္ အေရးယူေသာ အခါတြင္လည္း “ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္ထဲတြင္ ငုိင္ျပီး ငုိက္မေနဘဲ အမ်ား ျပည္သူ သေဘာ မတူတဲ့ အမိန္႔ အာဏာဟူသမွ် တာဝန္အရ ဖီဆန္ၾက” ဟူေသာ သူမ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ ဦးထိပ္ထား၍ ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္သည္ မေၾကာက္တရား လက္နက္၊ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး လက္နက္၊ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ တစ္ခုတည္း ခ်မွတ္၊ ေရွးရႈ၊ ရင္ဆုိင္ ခ်ီတက္ေရး လက္နက္ ဟူေသာ လက္နက္ သုံးရပ္ကုိ ကုိင္စြဲျပီး ျပည္သူ လူထုၾကားတြင္ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ျပီး လူထုတုိက္ပြဲကုိ စိန္ေခၚခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သူသည္ မည္သည့္ ေနရာ ေရာက္ေရာက္ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးကုိ သစၥာ မေဖာက္သူ ျဖစ္သည္။

NLD ကုိ ျပည္သူ႔ဘက္မွ ရပ္တည္ေသာ ပါတီျဖစ္ေစရန္ ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္ကဲ့သုိ႔ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးကုိ ေရြးခ်ယ္ ဝုိင္းဝန္းၾကဖုိ႔ အလုပ္နဲ႔ သက္ေသျပသင့္ပါျပီ။ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးခဲ့ရေသာ ေတာ္လွန္ေရး ရပ္တည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ အေပၚသစၥာရွိစြာျဖင့္ နအဖ ကို ဒူးေထာက္၊ မွတ္ပုံတင္သည့္ အည့ံခံ အရႈံးေပးေရး ဝါဒီ အေခ်ာင္သမားမ်ားကုိ နည္းလမ္း ေပါင္းစုံျဖင့္ ဆန္႔က်င္သြားျပီး ေတာ္လွန္ေရး သစၥာေဖာက္မ်ား အျဖစ္သတ္မွတ္ေၾကညာ၍ သမုိင္း တရားခံ အျဖစ္ သတ္မွတ္ သြားရမည္ ျဖစ္သည္။ ဒီတပြဲတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အေခ်ာင္သမားမ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ ျခစား ပ်က္စီးေနေသာ အမတ္ရူးမ်ားကုိ လည္းေကာင္း တုိက္ထုတ္ ရွင္းလင္း ပစ္ရန္ လုိေပသည္။

ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာ မေထာက္သူ တခ်ိဳ႕သည္ ၎တုိ႔ သေဘာႏွင့္ ၎တုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ထုတ္ပစ္ရန္၊ ပါတီ ရပ္တည္ေရးကုိ အေၾကာင္းျပျပီး နအဖ ခုိင္းသည့္ အတုိင္း လုပ္ရင္း ပါတီမွတ္ပုံတင္ရန္ ၾကိဳးစား ၾကပါေတာ့မည္။ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္း၊ ျပည္နယ္၊ ျမိဳ႕နယ္ အသီးသီးရွိ NLD အစိတ္အပုိင္း အားလုံးက ျမိဳ႕နယ္ အလုိက္ ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ဘူး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္တကြ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္မႈ မရွိဘဲ၊ ပါတီဝင္ခြင့္ မရွိၾကဘဲႏွင့္ မည္သည့္ျမိဳ႕နယ္ အစိတ္အပုိင္းကမွလည္း ပါဝင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာစြာ စုစည္း၍ NLD ရုံးခ်ဳပ္သုိ႔ ၂၈.၃.၁၀ ေန႔မတုိင္ခင္ ဆႏၵျပဳေပးပုိ႔ၾကရန္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူလူထု အေပၚ သစၥာရွိစြာျဖင့္ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရပ္တည္ၾကျပီး ဒီမုိကေရစီ ေတာ္လွန္ေရး၏ သူရဲေကာင္း ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္ကုိ ဝန္းရံ ေပးၾကရန္ လည္းေကာင္း တုိက္တြန္းလုိပါသည္။

နအဖထံတြင္ ဒူးေထာက္ အည့ံခံျပီး ပါတီမွတ္ပုံတင္ၾကမည့္ အေခ်ာင္သမား အုပ္စုကုိ ဝုိင္းဝန္း ဆန္႔က်င္ ၾကပါရန္ တုိက္တြန္းလုိပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းရွိ NLD ရဲေဘာ္မ်ားအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ သေဘာထားႏွင့္ ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္ကုိ ဝန္းရံေရးတြင္ တခဲနက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးၾကပါရန္ ကြ်ႏု္္ပ္တုိ႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားမွ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

၁။ နအဖ၏ ၂၀၁၀ စစ္ကြ်န္ျပဳေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဆန္႔က်င္ၾက။
၂။ ဒူးေထာက္ အည့ံခံပါတီ မွတ္ပုံတင္မယ့္ ႏုိင္ငံေရးအေခ်ာင္သမားမ်ားကုိ တိုက္ထုတ္ၾက။
၃။ စစ္အာဏာရွင္ ဆန္႔က်င္ေရး လူထုတုိက္ပြဲ ေဖာ္ထုတ္ၾက။
၄။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သေဘာထားကုိ ေထာက္ခံၾက။
၅။ ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္ကုိ ဝန္းရံၾက၊၊

“အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္။”
ဦးဇဝနအင္းစိန္ေထာင္၊သာယာဝတီ၊ေတာင္ငူ။ (၁၉၉၃ ~ ၂၀၀၉)

ဦးစေႏၵာဘာသ
အင္းစိန္ေထာင္၊သာယာဝတီ။ (၁၉၉၃ ~၂၀၀၉)
ဦးေသာဘိတအင္းစိန္ေထာင္၊ ေတာင္ငူ။ (၂၀၀၅~၂၀၀၆)

ဦးကုသလစစ္ေတြ၊ ေတာင္ငူ။(၁၉၉၁~၉၅)
ဦးဝိသုဒၶသာယာဝတီ၊ စစ္ေတြ။(၁၉၈၈~ ၉၇)
ဦးဥကၠံသအင္းစိန္ေထာင္၊ (၁၉၉၀ ~ ၉၃)
ဦးအာစရအင္းစိန္ေထာင္၊ သာယာဝတီ( ၁၉၉၀~၂၀၀၆)
ကိုလြင္ျမင့္အင္းစိန္ေထာင္၊ သရက္(၁၉၉၀ ~ ၉၈)
ကိုေက်ာ္စိုးဝင္းအင္းစိန္ေထာင္၊(၁၉၉၃ ~ ၉၈)
၁၀ကိုလွသန္းအင္းစိန္ေထာင္၊ သရက္(၁၉၉၀-၂၀၀၄)
၁၁ကိုသီဟအင္းစိန္ေထာင္၊ သရက္(၁၉၉၆ ~ ၂၀၀၄)
၁၂ကိုေစာညီညီစစ္ေတြ၊ အင္းစိန္၊ သာယာဝတီ(၁၉၉၁ ~ ၂၀၀၂)
၁၃ကိုေအာင္ပန္မံုရြာေထာင္(၁၉၈၉)
၁၄ကိုေအာင္မိုးပဲခူးေထာင္(၁၉၉၈ ~ ၂၀၀၄)
၁၅ကိုေအာင္သန္းအင္းစိန္၊ သာယာဝတီ( ၁၉၉၁ ~ ၂၀၀၉)
၁၆ကိုမိုးျမင့္အင္းစိန္ေထာင္(၁၉၇၅~ / ၁၉၈၉~၉၅)
၁၇ကိုေအးမင္းစိုးအင္းစိန္၊ ေတာင္ငူေထာင္(၁၉၈၈/ ၁၉၉၀ ~၉၃ )
၁၈ကိုစိုးထိုက္အင္းစိန္၊ သာယာဝတီ(၁၉၉၁~ ၁၉၉၉)
၁၉မမိုးကလ်ာဦးအင္းစိန္၊ သာယာဝတီ(၁၉၉၅ ~၂၀၀၁)
၂၀ဦးေဇာ္ဝင္းအင္းစိန္၊ေတာင္ငူ(၁၉၉၀~၉၇)
၂၁ကိုထြန္းလင္းေက်ာ္အင္းစိန္ (၂၀၀၄ ~၂၀၀၇)
၂၂
ကိုၾကည္ဝင္းအင္းစိန္၊သရက္(၁၉၉၄~၂၀၀၀)
၂၃ကိုေက်ာ္ေက်ာ္လြင္ေကာ့ေသာင္းေထာင္၊ ၿမိတ္(၂၀၀၃~၂၀၀၉)
၂၄
မသန္းသန္းဆင့္အင္းစိန္ေထာင္၊(၂၀၀၅~၂၀၀၉)
၂၅
မေအးေအးမိုးေတာင္ေလးလံုး(၁၉၉၈~၂၀၀၀)
၂၆ကိုေအာင္ခိုင္အင္းစိန္၊ပုသိမ္(၁၉၉၆~၂၀၀၃)
၂၇ကိုသီဟရာဇာအင္းစိန္၊ကေလး၊ေတာင္ႀကီး၊ (၁၉၉၁~၂၀၀၉)
၂၈ကိုတင့္လြင္(ခ)သိဂီၤေအာင္အင္းစိန္၊သရက္(၁၉၉၀~၁၉၉၈)
၂၉ဦးဝင္းျမင့္
အင္းစိန္၊သာယာဝတီ(၁၉၉၆~၂၀၀၅)
၃၀ဦးေဌးလိႈင္အင္းစိန္၊ ေတာင္ငူ(၂၀၀၀~၂၀၀၅)
၃၁ကိုေအာင္ေငြဆန္းအင္းစိန္၊ေျမာင္းျမ(၂၀၀၀~၂၀၀၃)
၃၂ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ခိုင္အင္းစိန္၊ေျမာင္းျမ(၁၉၈၈~၂၀၀၈)
၃၃ကိုေဇာ္မိုးျမင့္(ခ)တရုတ္ႀကီး
အင္းစိန္၊ေျမာင္းျမ(၁၉၉၈~၂၀၀၂)
၃၄ဦးစံျမင့္ေမာ္လၿမိဳင္ေထာင္(၂၀၀၅~၂၀၀၈)
၃၅
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ခိုင္အင္းစိန္၊ေတာင္ငူ(၁၉၉၆~၉၈)
၃၆မသႏၱာဦးအင္းစိန္ေထာင္(၁၉၉၆~၂၀၀၂)
၃၇မသင္းမင္းစိုးအင္းစိန္ေထာင္(၂၀၀၅~၂၀၀၉)
၃၈ကိုႏိုင္မင္းေထြးအင္းစိန္ေထာင္၊ ေျမာင္းျမ(၁၉၉၆~၂၀၀၂)
၃၉ကိုစိုးလြင္ၿမိတ္၊ အင္းစိန္၊ ေမာ္လၿမိဳင္(၁၉၉၄~၂၀၀၈)
၄၀ကိုရန္ေအာင္ေရႊအင္းစိန္ေထာင္၊ သရက္(၁၉၉၉~၂၀၀၉)
၄၁ေဒါက္တာထင္ေဇာ္မႏၱေလးေထာင္(၁၉၉၉~၂၀၀၄)
၄၂ကိုယဥ္ေထြးအင္းစိန္ေထာင္၊ သာယာဝတီ(၁၉၉၁~၂၀၀၀)
၄၃
ကိုတိုးေအာင္အင္းစိန္၊ မႏၱေလး(၁၉၉၅~၂၀၀၅)
၄၄ကိုစိုးႏိုင္
မႏၱေလး(၁၉၈၉-၉၀/၁၉၉၁-၉၂)
၄၅ကိုျမတ္ထြန္းအင္းစိန္၊ ျမင္းၿခံ(၁၉၉၁ ~ ၂၀၀၃)
၄၆
ကိုစိုးျမင့္ထားဝယ္ေထာင္(၁၉၉၀~၉၃)
၄၇ကိုေဌးေဇာ္အင္းစိန္၊ သရက္(၂၀၀၂~၂၀၀၈)
၄၈ဦးေစာသန္းလွအင္းစိန္၊ သရက္(၁၉၈၃~၂၀၀၆)
၄၉ဦးသက္ႏိုင္အင္းစိန္၊ ျမစ္ႀကီးနား(၁၉၈၉~၉၇)
၅၀ကိုစန္းလြင္ဦးအင္းစိန္၊ ထားဝယ္(၂၀၀၇~၂၀၀၉)

0 comments: