ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

ဟိန္းခိုင္ထြန္း | ယေန႔ ညေန ေလးနာရီ အခ်ိန္ တြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို ေၾကညာ လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ထိုေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အေသးစိတ္ ကို မနက္ျဖန္ တြင္ထြက္ရွိမည့္ သတင္းစာ တြင္ ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ ဟု ဆိုသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ဥပေဒ အေသးစိတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ တုိင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္္ မ်ားမွာ အဂၤါေန႔ ထုတ္ေ၀သည့္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ပါရွိမည္ ျဖစ္သည္။

မည္သည ့္ေန႔ရက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ ကို ထည့္သြင္း ေျပာၾကား သြားျခင္း မရွိေခ်။

ယခုႏွစ္ ထဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ ဆိုပါက ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၏ စည္းရံုး လႈံေဆာ္ခြင့္သည္ အခ်ိန္ ခုႏွစ္ လ ခန္႔သာ ရရွိ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ရန္ ျပင္ဆင္ ေနသူ တစ္ဦးက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသည္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ ခဲ့ရ၍ မနက္ျဖန္ ဘာပါလာမလဲ ဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရံုပဲ ရွိေတာ့ သည္ဟု ဆိုသည္။

source by : FREEDOM NEWS GROUP

0 comments: