ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

ေ႐ႊ၀ါေရာင္ သံဃာ- ေက်ာင္းသား- လူထု ပူေပါင္း လႈပ္႐ွားမႈ အဖြဲ႔

ေၾကညာခ်က္ - ၁/၂၀၁၀။
ေန႔စြဲ။ ၁၅၊ ၀၁၊ ၂၀၁၀။

ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ျမန္မာ ျပည္တြင္း၌ လူထု တစ္ရပ္လုံး အတြက္ ဒီမုိကေရစီ ထြန္းကားေရးကုိ ေ႐ွး႐ႈကာ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ ပုဂၢဳိလ္ မခြဲျခားဘဲ သံဃာ၊ ေက်ာင္းသား၊ လူထု တစ္ရပ္လုံး ျမန္မာအေရးကုိ လက္တြဲညီစြာ လွဳပ္ရွား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ (၂၀၀၇) ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးမွ မ်ဳိးဆက္မ်ားျဖစ္ေသာ သံဃာ၊ ေက်ာင္းသား ၊ လူထုမ်ားကုိ အေျခခံ၍ မ်ဳိးဆက္သစ္ ျပည္သူမ်ားႏွင႔္ အတူ (ေရႊ၀ါေရာင္ သံဃာ - ေက်ာင္းသား လူထု ပူးေပါင္းလႈပ္႐ွားမႈ အဖြဲ႔) ကုိ ( ၁၊၀၁၊၂၀၁၀) ေန႔၌ (ေရႊ၀ါေရာင္ ေသာတုဇနဘိကၡဴ အဖြဲ႔ၾကီး) ကုိ အေျခခံကာ ထပ္ဆင့္ ဖြဲ႔စည္း လုိက္သည္။

(ေရႊ၀ါေရာင္ သံဃာ- ေက်ာင္းသား- လူထု ပူးေပါင္းလႈပ္႐ွားမႈ အဖြဲ႔) သည္ ျမန္္မာျပည္တြင္းရွိ ေရႊ၀ါေရာင္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားကုိ အေျခခံကာ ဖြဲ႔စည္းထားျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ျပည္တြင္း လႈပ္႐ွားမႈ မ်ားကုိ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကုိ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိသာ ေရႊးခ်ယ္ အသုံးျပဳ သြားမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးႏွင့္ တကြ ရဲေဘာ္၊ စစ္သားမ်ား ပါမက်န္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ ႏႈိးေဆာ္ တုိက္တြန္းလုိက္သည္။

၁။ ဇႏၷ၀ါရီ (၁၅) ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ မနက္ (၆) နာရီ တိတိ အခ်ိန္၌ မိမိတုိ႔ အိပ္ယာမွ ထကာ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ( ၁၂ ) ေန႔ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အထိ တစ္တုိင္း ျပည္လုံး တစ္ျပဳိင္နက္ ေမတၱာပုိ႔ ဆုေတာင္းၾကရန္။

၂။ စစ္အစုိးရ၏ ပစ္ခတ္ ႏွိမ္ႏွင္းမူမ်ားမွ လြတ္ကင္း ေစရန္ မိမိေနအိမ္ ၊ ဘုရား ေက်ာင္းမ်ား၌ မိမိတုိ႔ ဘာသာ အလုိက္ ဘုရားရွစ္ခိုး ၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္း ၾကရန္။

၃။ ေမတၱာပုိ႔ ဆုေတာင္းရာတြင္ တစ္ျပဳိင္နက္ ျဖစ္ေစရန္ အခ်ိန္ အတိအက် အိပ္ယာထကာ ဆုေတာင္းၾကရန္ႏွင့္ ေဒါသစိတ္ကုိ အနည္းငယ္မွ် မျဖစ္ေစဘဲ ဆုေတာင္း ၾကရန္။

၄။ ေမတၱာပုိ႔သ ဆုေတာင္းမႈမ်ားကုိ ကမၻာ အရပ္ရပ္ရွိ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၊ ျပည္တြင္းရွိ စစ္သား၊ ရဲေဘာ္မ်ားပါမက်န္ မိသားစု၀င္ အားလုံး ျဖဴစင္စြာ ေမတၱာ ပုိ႔သၾကရန္။

အထက္ပါ ေမတၱာ ပုိ႔သမႈ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ပါက မၾကာမီ ျမန္မာျပည္၌ နိင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈၾကီး ျဖစ္ေပၚကာ ျပည္သူျပည္သား၊ ရဲေဘာ္၊ စစ္သားတုိ႔၏ မိသားစု၀င္မ်ားပါ မက်န္ ၀မ္းေျမႇာက္ ေပ်ာ္ရႊင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ (ေရႊ၀ါေရာင္ သံဃာ- ေက်ာင္းသား- လူထု ပူးေပါင္း လႈပ္႐ွားမႈ အဖြဲ႔) မွ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ တုိက္တြန္း ႏုိးေဆာ္ လုိက္ပါသည္။

 • ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာ- ေက်ာင္းသား- လူထု ပူးေပါင္း လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႔ ။
 • ေရႊဝါေရာင္ သံဃာ- ေက်ာင္းသား- လူထု ပူေပါင္းလႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႔ (Saffron Monks-Students-People Alliance) (SMSPA)၊
 • ေရႊဝါေရာင္ ေသာတုဇနဘိကၡဴ သံဃာ့ အဖြဲ ့ၾကီး (Saffron Young Monks Organization) (SYMO)၊
 • လြတ္လပ္ေသာ စာေပႏွင့္ အႏုပညာ အဖြဲ႔ (Free Literature and Art Organization) (FLAO) တို႔ ပူေပါင္းျဖန္႔ေ၀သည္။

0 comments: