ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

ညြန္႔သက္ထားဦး | မားစ္ေခၚ အဂၤါၿဂိဳလ္ႏွင့္ ကမာၻၿဂိဳလ္တို႔ နီးကပ္မႈ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခု ကို ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၂၈ ရက္ေန႔ မ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မည့္ သတင္း အတြက္ ၿဂိဳလ္နကၡတ္တို႔က လူမႈဘ၀ကို စိုးမိုးသည္ ဟု အစြဲ အလန္းႀကီးလွေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ရတက္မေအး ျဖစ္ေန ၾကသည္ ဟုသိရသည္။

စစ္မက္ ျဖစ္ပြားမႈ ႏွင့္ ေသြးထြက္ သံယို ၊အဓိကရုန္း ျဖစ္ေပၚမႈမ်ား ကို ေပၚေပါက္ေစတတ္သည့္ အစြမ္း ရွိသည့္ အဂၤါၿဂိဳလ္ သည္ ကမာၻ ႏွင့္ အနီးဆံုး အေန အထား၌ ရွိေနခ်ိန္တြင္ ညအခိ်န္ ေကာင္းကင္တြင္ လ ႏွစ္စင္းထြန္း လင္းသာ သလို ျဖစ္ေနသည္ ကို ျမင္ရမည္ဟူ ေသာ ေဗဒင္ သတင္း ၀က္ဘ္ဆိုတ္ တစ္ခုတြင္ ေဖၚျပထားသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤါၿဂိဳလ္ ႏွင့္ ကမာၻတို႔ ပူးကပ္မႈ ျဖစ္စဥ္ကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ႀကံဳ ခဲ့ရၿပီး ထိုႏွစ္မွ ပင္ ဦးေန၀င္း အစိုးရ ကို ေတာ္လွန္ေသာ ျမန္မာ လူထုတို႔ ၏ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီး ေပၚေပါက္လာ ခဲ့သည္။ ထိုအေရးေတာ္ ပံုႀကီးကို စစ္တပ္က အဓမၼၿဖိဳခြဲ ခဲ့၍ ျပည္သူ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ ေသေၾက ခဲ့ရသည္။

အဂၤါၿဂိဳလ္သည္ ကမာၻ ႏွင့္ ၁၅၂ သန္း အကြာအေ၀းမွ ေန၍ ၎၏ ၿဂိဳလ္ပတ္ လမ္းေၾကာင္း အတိုင္း ကမာၻႏွင့္ အနီးဆံုး ေနရမွ ေန၍ ျဖတ္သန္းမည္ ျဖစ္သည္။အဂၤါၿဂိဳလ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စူးစမ္း ေလ့လာ ေနၾကသည့္ ပညာရွင္ မ်ားကမူ ကမာၻ၏ မူလအစကို အဂၤါၿဂိိဳလ္တြင္ ေျခရာခံႏိုင္မည္ ဟုဆိုသည္။

ျမန္္မာ့ ရိုးရာ နကၡတ အျမင္ သေဘာအရ လက္ရွိ ကုမ္ရာသီခြင္ ထဲတြင္ရွိေသာ အဂၤါၿဂိဳလ္သည္ စစ္မက္ သေဘာ ကို အထူး ထင္ရွားေစႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

source by : FREEDOM NEWS GROUP

0 comments: