ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

ေန႔စြဲ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ(၂၂) ရက္အေၾကာင္းအရာ။      ။ သတင္းထုတ္ခ်က္ ေပးပို႔ျခင္း


            သံဃာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ ဦးေဆာင္မွဳျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္း တြင္ တည္ရွိေသာ နိဳင္ငံေရး အင္အားစု(၁၄) ဖြဲ႕ မွ လက္ရွိ တည္ဆဲ စစ္အစိုးရအား ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ၿပီး ျမန္မာ တစ္ျပည္လံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳႀကီး ျဖစ္ေပၚ လာေစေရး အတြက္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳႀကီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ ေရးေကာ္မတီ အား ဖြဲ႕စည္း လိုက္ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အား ေပးပို႔ပါသည္။

အရွင္ ပါရမီခႏၱီ
တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
သံဃာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - ျမန္မာနိဳင္ငံ
sangha.burma@gmail.com


Sangha -

0 comments: